Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
a samostatné stránce [[nap:integrace_informacnich_systemu|zde]] nebo v rámci části [[nap_dokument:architek... pce.</WRAP> {{section>nap:integrace_informacnich_systemu#pravidla_integrace_informacnich_systemu}} ===== Pravidla pro Portály veřejné správy a soukromoprávníc... y dokumentů je popsán na samostatné stránce [[nap:system_spravy_dokumentu|zde]] nebo v rámci části [[nap_d
Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) @znalostni_baze
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
stupnosti a dalších dohodnutých parametrů služby)|System Monitoring | | |::: |::: |System Administration | | |::: |::: |System Problem Management | | |::: |::: |Software Change Management | | |::: |::: |System Service Desk & | | |::: |::: |Incident Management
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
dy]]</WRAP> {{section>nap:integrace_informacnich_systemu#popis_integrace_informacnich_systemu}} ===== Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údaj... elky_architektury_jednotlivych_uradu#Pravidla pro System_spravy_dokumentu|Způsoby využívání sdílených služ... blastí jednotlivými úřady]] </WRAP> {{section>nap:system_spravy_dokumentu#popis_systemu_spravy_dokumentu}}
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
| | ::: |System software |Systémový software | ... vior (ArchiMate).\\ \\ A person, organization, or system that has one or more roles that initiates or inte... ) An application is a deployed and operational IT system that supports business functions and services. Ap... ed elements of a business service. An information system service may deliver or support part or all of one
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ěr - X (Organizační změny) | |[[:ikcr#dilci_cil_17system_zapojeni_verejnosti_a_subjektu_do_zlepsovani_eg_s... ová infrastruktura) | |[[:ikcr#dilci_cil_36rozvoj_systemu_elektronicke_identifikace_eid|03.06 Rozvoj systé... VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ || |[[:ikcr#dilci_cil_41upravy_systemizace_a_katalogizace_profesi_v_it_a_dpl|04.01 Úprava systemizace a katalogizace profesí v IT a DPL]] |OVM nav
Slovník pojmů eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
se. |"The fundamental concepts or properties of a system in its environment embodied in its elements, rela... SMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Benchmark |Systematický proces porovnávání a měření produktů nebo p... ýkonů a hledání nejlepších řešení prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních, jde o sd... chnologií vytvořený organizací ISACA (Information Systems Audit and Control Association) a ITGI (IT Govern
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
souhrnně nazývané jako [[https://archi.gov.cz/nap:system_spravy_dokumentu#popis_systemu_spravy_dokumentu|správa dokumentů]], jsou vykonávány v rámci spisové služb... .mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx|národní standard pro eSSL]]. Nepřehlédněte ani [[https://archi.gov.cz/nap:system_spravy_dokumentu#pravidla_pro_system_spravy_dokum
Úvod @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
h_uzivatelu_udaju|Portálová řešení OVS]] \\ [[nap:system_spravy_dokumentu|Spisová služba]]| |[[:ikcr#Archi... ený datový fond]] \\ [[nap:integrace_informacnich_systemu|Integrace informačních systémů]]| |[[:ikcr#Archi... |Pseudonymizace]] \\ [[nap:integrace_informacnich_systemu|Integrace informačních systémů]]| |[[:ikcr#Archi... ený datový fond]] \\ [[nap:integrace_informacnich_systemu|Integrace informačních systémů]]| |[[:ikcr#Archi
Informační koncepce ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ko je portál úředníka. === Dílčí cíl 4.1: Úpravy systemizace a katalogizace profesí v IT a DPL === Návrh změn systemizace a katalogizace ICT profesí a profesí, podíle... ocesní manažeři). Součástí cíle je doplnění typů systemizovaných míst, doplnění chybějících expertních pr... cit pro realizaci změn. Předmětem cíle je podpora systemizovaných služebních a pracovních míst, přinejmenš
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
yřizování služby vzniknou se musí dostat do [[nap:system_spravy_dokumentu|spisové služby]]. {{ :nap-dokum... yřizování služby vzniknou se musí dostat do [[nap:system_spravy_dokumentu|spisové služby]]. {{ :nap-dokum... ředím, které musí být v souladu s [[https://designsystem.gov.cz/|grafickým manuálem MVČR]]. Dále je potřeb... pp|RPP]] * Musí být v souladu s [[https://designsystem.gov.cz/|grafickým manuálem MVČR]] Postup činnost
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
vlastně služeb jako takových lze využít kombinací systematických pohledů ITIL v5 a NAR (resp. TOGAF(( Náro... ručení. Za pomoci jednotlivých managementů nabízí systematický přístup k nalézání, plánování, dodávce a po... gl. Architecture Development Method.)) pak zavádí systematický přístup k řízení architektury služby jako t... tps://www.nbu.cz/download/bezpecnost-informacnich-systemu/DokumentaceIS-vzor.pdf|metodiku vydanou NÚKIB]],
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
né s právním řádem a legislativou===== {{page>nap:systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou}}systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou =====Agendo... to}} =====Systém správy dokumentů===== {{page>nap:system_spravy_dokumentu}} =====Přístupnost informací====... systémů ===== {{page>nap:integrace_informacnich_systemu}} =====Portály veřejné správy a soukromoprávních
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
komunikace). Orgány veřejné moci využívají [[nap:system_spravy_dokumentu|elektronický systém spisové služ... ů spočívající v jednotném vzhledu [[https://designsystem.gov.cz|Design system gov cz]] a jednotné struktuře [[https://archi.gov.cz/nap:katalog_sluzeb|katalogu slu
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ana. Pro tento účel je zveřejněný [[https://designsystem.gov.cz/|grafický manuál MVČR]] Cílem je pro menš... jejího výkonu. V tomto případě je nezbytně nutná systematická údržba těchto údajů tak, aby byly **v soula... formačního systému orgán veřejné správy vždy určí systemizované služební nebo pracovní místo, které zabezp
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ředávaných údajů. * Procesní provázání s [[nap:system_spravy_dokumentu|eSSL]] v případě, kdy je referen... te/Podminky_pro_pripojeni_agendovych_informacnich_systemu_do_ISZR_verze_2.08_final_170206.pdf|Podmínky pro... i dokumentů, pak napojení těchto systémů na [[nap:system_spravy_dokumentu|eSSL]] v rámci vnitřních vazeb.
Systémy správy dokumentů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální nákupy státu ICT produktů @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: