Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
forem ==== {{ :nap-dokument:intergacni_platformy.png |}} {{tag>"Propojený datový fond" eGSB ISSS "Fun
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
{{ :nap-dokument:2._agendovy_informacni_portal2.png |}} === Portál jako Agendový informační systém =... . {{ :nap-dokument:2._agendovy_informacni_portal.png |}} ===== Pravidla Portálů veřejné správy a so
Veřejný datový fond @nap
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
elník ohlašovatele agendy. {{ :nap-dokument:vdf1.png?800 |}} Jak bylo zmíněno na začátku dokumentu, r... i|referenčního rozhraní]]. {{ :nap-dokument:vdf2.png?800 |}} Podle § 51 odst. 6, písm. k) [[https://w... yužívány pro výkon agendy. {{ :nap-dokument:vdf3.png?800 |}} ==== Principy veřejného datového fondu =... a konkrétní subjekt práva. {{ :nap-dokument:vdf5.png?800 |}} === Přístup veřejnosti k údajům === K ú
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
následujícím obrázku. {{ :nap-dokument:sdileni1.png?800 |}} Registrované údaje jsou údaje, o jejichž... arancemi/bez garancí). {{ :nap-dokument:sdileni2.png?800 |}} Poslední obrázek v této kapitole ukazuje... o veřejného internetu. {{ :nap-dokument:sdileni3.png?800 |}} {{tag>sdileni udaje "verejna sprava" ppd
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
gislativních pravidel {{ :metody-dokument:image1.png?600 |Základní čtyřúhelník rolí při transformačníc... úřad jako celek ===== {{ :metody-dokument:image2.png?600 |}} Každý IS a každá ICT služba je součástí... baze|Znalostní bázi]] {{ :metody-dokument:image4.png?600 |Model celkové dekompozice eGovernmentu (včet
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
hled na CMS/KIVS ==== {{ nap-dokument:komunikace.png |}} ===== Pravidla Komunikační infrastruktury v
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
pravy|Centrálního místa služeb]]. === Propojení s CMS pomocí ITS === {{ nap-dokument:its.png |ITS}}
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
dajů a schéma výměny {{ :znalostni-baze:ga_ppdf1.png?600 |Obrázek 1: Rozdělení údajů a schéma výměny}}... trany fyzických osob {{ :znalostni-baze:ga_ppdf3.png?600 |Ilustrační schéma využívání digitálních služ... z hlediska úředníka {{ :znalostni-baze:ga_ppdf4.png?600 |Ilustrační schéma využívání údajů z propojen... ení, změna, smazání) {{ :znalostni-baze:ga_ppdf8.png?600 |}} ==== Konstrukce referenčního rozhraní  =
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ménám národní architektury]] {{ nap-dokument:nap.png |}} ===== Pravidla architektury strategie a sm... ap-dokument:zakladni_deleni_funkci_procesu_sluzeb.png | Základní dělení funkcí, procesů a služeb úřadu}... { nap-dokument:dalsi_deleni_procesu_funkci_sluzeb.png |Další dělení (klasifikace) funkcí, procesů a slu... {{ nap-dokument:rozdeleni_aplikacnich_komponent.png |Rozdělení aplikačních komponent úřadu do vrstev}
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ová spisová služba. {{ :znalostni-baze:1993-1999.png?1000 |}} ===== Prvotní digitalizace veřejné sprá... jne_spravy|agend]]. {{ :znalostni-baze:1999-2006.png?1000 |}} ===== Elektronické úkony a autorizovaná... va, mimo dokumenty. {{ :znalostni-baze:2006-2009.png?1000 |}} ===== Sdílení referenčních údajů ===== ... ktronických kanálů. {{ :znalostni-baze:2009-2016.png?1000 |}} ===== Propojený datový fond a standardi
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
hitektonické zralosti. {{ :nar-dokument:image114.png?600 |Ukázka praktického použití hodnocení zralost
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eré musí vzniknout. {{ :nap-dokument:egov_ejfo_l0.png?400 |}} Diagram zápisu údajů do EjFO. Oranžově v... eré musí vzniknout. {{ :nap-dokument:egov_ejfo_l1.png?400 |}} ==== Možné problémy EjFO ==== Problémy,
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
vykonavatele agendy ==== {{ nap-dokument:byznys.png |}} ===== Pravidla Agendového modelu veřejné sp
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktury (přechodné a cílové). {{ nap-dokument:nap.png |Domény NAP}} ===== Koncepce referenčních modelů
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ktury veřejné správy. {{ nap-dokument:vrstvy_jpg.png |Přehled vrstev včetně funkcí a služeb}} ===== Z... |zákona č. 365/2000 Sb.]] {{ nap-dokument:byznys.png |schématické vysvětlení pojmů při práci s elektro... komunikačního systému. {{ nap-dokument:apliakce.png |schématické vysvětlení hierarchie a struktury IS... ání osobních údajů]] {{ nap-dokument:technologie.png |schématické vysvětlení platformové vrstvy}} ===
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrace informačních systémů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS v přenesené působnosti @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
89 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava: