Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Osnova vzorové informační koncepce OVS
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Osnova vzorové informační koncepce OVS ====== <WRAP center round important 60%> Konečná struktura Informační koncepce OVS bude vydána s vyhláškou **529/2006 Sb.**, jejíž n... představu o obsahu informační koncepce ústředního OVS s novelizovanou strukturou, jejíž konečná podoba ... ř. prostudováním informačních koncepcí ústředních OVS, které již při aktualizacích svých informačních k
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
jedním právním předpisem: * např. služba rodičovský příspěvek vyplývá ze zákona č. 117/1995 Sb., o ... mci: * např. klient Šimon Trusina žádá o rodičovský příspěvek na příslušném pracovišti Úřadu práce.... em více úkonů: * např. služba volba výše rodičovského příspěvku zahrnuje soubor těchto úkonů: podán... stupu služby: * např. službou je získání rodičovského příspěvku čerpaného měsíčně v určité výši (vý
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
edu OHA \\ 3. Aktualizace informačních koncepcí OVS a \\ 4. Národní plán obnovy / Alokace projektů \\... zal[at]mvcr.cz |Ministerstvo vnitra | |Petr Frendlovský |petr.frendlovsky[at]szrcr.cz |Správa základních registrů | |Petr Horák |petr.horak2[at]fs.mfcr.cz |... eský úřad zeměměřický a katastrální | |Petr Svojanovský |petr.svojanovsky[at]msmt.cz |Ministerstvo škol
Globální architektura propojeného datového fondu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní sítí pro výkon veřejné správy na území státu. OVS a SPUÚ přistupují ke službám eGovernmentu, jako n... i_datova_centra|Národních datových center]]. Pro OVS jsou přípustné pouze varianty 1 až 3, komunikace mezi jednotlivými OVS je tak vedena výhradně prostřednictvím KIVS/CMS, tzn. jednotlivé OVS mají povinnost přistupovat k informačním systémům
Stavební blok
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
jících čtyřech způsobů: - Je vybudován jedním OVS ze zákona a ostatním poskytován zdarma jako centrální sdílená služba. - Je vybudován jedním OVS a ostatním je pod otevřenou licencí (jako Open So... SW vybavení k vlastní implementaci (on-Premise) v OVS. - Je společně nakupován na základě jednotného... Je individuálně nakupován a budován jednotlivými OVS podle předepsaného standardu (architektury, funkč
Splnění zákonných povinností orgánu veřejné správy podle zákona o informačních systémech veřejné správy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
^**Odpovědnost na straně OVS**^ |§ 4 odst. 1 písm. a) |Národní archi... {{tag>ikcr ovs povinnosti zoisvs 365/2000}}
Seznam agend veřejné správy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
939-1945 | |A548 |Vydávání potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945 | |A549 |Péče o válečné hroby |... fikace | |A46 |Uzavírání manželství a určování otcovství | |A47 |Aplikace zákona o dobrovolnické službě
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
porou x (EA). | |Z3 |Strategické řízení pomocí IK OVS |OVM zavede takové procesy a zodpovědnosti, aby v
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
adů totožnosti, které jim byly vydány v jejich domovském státě**. **Pro občany EU se aktuálně vydávají