Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení na úrovni útvaru ICT OVS
65 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení na úrovni útvaru ICT OVS ====== Systém řízení ICT úřadu jako jeho průřezové provozní sc... né klíčové úlohy, postupy a metody pro řízení ICT OVS jako jednotného celku a současně vyzdvihuje opaku... vyžadují jednotný a centrální přístup (z pohledu OVS i státu). Tyto centrální činnosti na úrovni úřad... , v souvislostech a s respektem k celkovým zájmům OVS a VS ČR. ===== Klíčové principy řízení ICT v úřa
Řízení jednotlivých ICT řešení
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
í v plném rozsahu ICT portfolia (IT architektury) OVS. Přizpůsobení konkrétním situacím je však jako u ... _na_urovni_utvaru_ict|Řízení na úrovni útvaru ICT OVS]] a [[metody_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utva... projektu (již např. v architektonické Roadmapě IK OVS) a projekt je nahrubo definován, koncipován. Jsou... |* Strategické zadání.\\ * Informační koncepce OVS, obsahující projekt.\\ * Enterprise architektura
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
veřejného Internetu a datových sítí jednotlivých OVS, který zároveň plní funkci bezpečnostního a dohle... mpetentních lidských zdrojů a informací na straně OVS, a to zejména: * pro plánování a řízení roz... lovat a propagovat svoje úspěchy a přínosy danému OVS a jeho rezortu, - neexistence centrálního katal... působit: * omezené využívání a pomalý přechod OVS k využívání již centrálně poskytovaných sdíliteln
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Předpoklady a východiska řízení ICT OVS ====== Tato kapitola shrnuje vybrané klíčové předpoklad... í se jednotlivými úrovněmi a postupy řízení ICT v OVS. Aby ICT útvar mohl plnit účel své existence (po... e svého útvaru * partnery, * klienty uvnitř OVS (objednatele ICT služeb) * vedení a orgány úř... další. Pro zajištění hladkého výkonu funkce ICT OVS, případně jeho rezortu nebo veřejné korporace, je
Úvod
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
ovanému úsilí o uvedení lokálních IK jednotlivých OVS do souladu s cíli, principy a zásadami IKČR(( Prá... agentur, řízení útvarů informatiky v jednotlivých OVS i řízení životního cyklu jednotlivých ISVS a dalš... pracovníci jednotlivých orgánů veřejné správy** (OVS, viz níže)**, zodpovědní za řízení ICT útvarů jej... označuje pojmem orgány veřejné správy (také jako „OVS“). MŘICT jsou návazným dokumentem IKČR, který roz
Postup a plán realizace změn (Roadmap)
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
]. ===== Prioritizace změnových opatření státu a OVS ===== Bude doplněno po projednání s odbornou veř... === Doporučený postup realizace žádoucího stavu v OVS ===== Teprve po stabilizaci úřadu do stavu znám... e financování. Vzhledem k reálnému stavu rozpočtů OVS je doporučeno rovnou v tomto dokumentu zpracovat ... nictvím uvedením jednotlivých [[znalostni_baze:ik_ovs|Informačních koncepcí OVS]] do souladu s nimi a i
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
nažerské disciplíny a regulace.** Všechny útvary OVS (včetně ICT samotného) jsou stávajícími nebo pote... egislativy * spolupráce s digitálním zmocněncem OVS * řízení ICT bezpečnosti, kde jde o spolupráci ... tiku obsluhy klientů a péče o ně, napříč agendami OVS a napříč obslužnými kanály, s rostoucím podílem u... lizuje množství dodatečných informací. Dalším obrovským dopadem výkladu ZoZVZ z let minulých jsou služ
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
aktualizací každé dva roky nejméně. * celý úřad OVS - období mezi zásadními změnami strategie, v důsl