Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
65 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Řízení na úrovni útvaru ICT OVS ====== Systém řízení ICT úřadu jako jeho průřezové provozní sc... né klíčové úlohy, postupy a metody pro řízení ICT OVS jako jednotného celku a současně vyzdvihuje opaku... vyžadují jednotný a centrální přístup (z pohledu OVS i státu). Tyto centrální činnosti na úrovni úřad... , v souvislostech a s respektem k celkovým zájmům OVS a VS ČR. ===== Klíčové principy řízení ICT v úřa
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
50 - počet výskytů, Poslední úprava:
í v plném rozsahu ICT portfolia (IT architektury) OVS. Přizpůsobení konkrétním situacím je však jako u ... _na_urovni_utvaru_ict|Řízení na úrovni útvaru ICT OVS]] a [[metody_dokument:spoluprace_s_ostatnimi_utva... projektu (již např. v architektonické Roadmapě IK OVS) a projekt je nahrubo definován, koncipován. Jsou... |* Strategické zadání.\\ * Informační koncepce OVS, obsahující projekt.\\ * Enterprise architektura
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
38 - počet výskytů, Poslední úprava:
veřejného Internetu a datových sítí jednotlivých OVS, který zároveň plní funkci bezpečnostního a dohle... mpetentních lidských zdrojů a informací na straně OVS, a to zejména: * pro plánování a řízení roz... lovat a propagovat svoje úspěchy a přínosy danému OVS a jeho rezortu, - neexistence centrálního katal... působit: * omezené využívání a pomalý přechod OVS k využívání již centrálně poskytovaných sdíliteln
Informační koncepce ČR
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
rmovat stávající i nově vznikající portály a weby OVS tak, aby všechny společně s PVS vytvářely homogen... lužeb** |Zavedení rolí správců služeb v OVS, zodpovědných za elektronickou obsluhu klientů, n... budou současně správci jednotného katalogu služeb OVS, a tak i přirozenými partnery úřadu pro centrální... a všech úrovních strategického plánování a řízení OVS.
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
26 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Osnova vzorové informační koncepce OVS ====== <WRAP center round important 60%> Konečná struktura Informační koncepce OVS bude vydána s vyhláškou **529/2006 Sb.**, jejíž n... představu o obsahu informační koncepce ústředního OVS s novelizovanou strukturou, jejíž konečná podoba ... ř. prostudováním informačních koncepcí ústředních OVS, které již při aktualizacích svých informačních k
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
====== Předpoklady a východiska řízení ICT OVS ====== Tato kapitola shrnuje vybrané klíčové předpoklad... í se jednotlivými úrovněmi a postupy řízení ICT v OVS. Aby ICT útvar mohl plnit účel své existence (po... e svého útvaru * partnery, * klienty uvnitř OVS (objednatele ICT služeb) * vedení a orgány úř... další. Pro zajištění hladkého výkonu funkce ICT OVS, případně jeho rezortu nebo veřejné korporace, je
Úvod @metody_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
ovanému úsilí o uvedení lokálních IK jednotlivých OVS do souladu s cíli, principy a zásadami IKČR(( Prá... agentur, řízení útvarů informatiky v jednotlivých OVS i řízení životního cyklu jednotlivých ISVS a dalš... pracovníci jednotlivých orgánů veřejné správy** (OVS, viz níže)**, zodpovědní za řízení ICT útvarů jej... označuje pojmem orgány veřejné správy (také jako „OVS“). MŘICT jsou návazným dokumentem IKČR, který roz
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
epce úřadu (5 let). Tato část Informační koncepce OVS pak musí obsahovat a zohledňovat zejména: * ro... ch míst (univerzálních i v územních či agendových OVS) však zprostředkuje informace o všech informacích... adě, pro taková řešení jako je ERP nebo eSSL může OVS využít sdílené služby pouze na IT technologické a... cké infrastruktuře, aby individuální zodpovědnost OVS za činnost a údaje zůstala zachována. ===== Pr
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
ezpečné propojení úředníků orgánů veřejné správy (OVS) pracujících v agendách veřejné správy s jejich v... témů navzájem a pro bezpečný přístup jednotlivých OVS do Internetu. OVS přistupuje ke službám CMS pomocí portálu CMS na adrese [[https://www.cms2.cz/]]. Ad... uze z vnitřní sítě KIVS/CMS, tedy až poté, kdy je OVS připojeno jednou z možných variant níže. Pokud se
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
edu OHA \\ 3. Aktualizace informačních koncepcí OVS a \\ 4. Národní plán obnovy / Alokace projektů \\... | |Jiří Kliment |j.kliment[at]muht.cz |Město Horšovský Týn | |Jiří Kopačka |jiri.kopacka[at]cendis.cz... t]nbu.cz |Národní bezpečnostní úřad | |Josef Hlavňovský |Josef.Hlavnovsky[at]breclav.eu |Město Břeclav | |Josef Knotek |josef.knotek[at]dia.gov.cz |Digitáln
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
detail/|agendou]] * Po zvolení služby klientem, OVS zajistí překlad identity (BSI-AIFO agendy vybrané... služby) pomocí [[nap:iszr|eGON služeb ISZR]] * OVS se doptá na oprávněné údaje pro potřeby služby dle oprávnění vybrané agendy * OVS dá klientovi vybrat, do jaké role chce obsadit dl... spravy|(tzv. mandát)]] * Po dokončení služby si OVS nepamatuje AIFO ani jiné údaje použité pro službu
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
13 - počet výskytů, Poslední úprava:
939-1945 | |A548 |Vydávání potvrzení o účasti na povstání v květnu 1945 | |A549 |Péče o válečné hroby |... fikace | |A46 |Uzavírání manželství a určování otcovství | |A47 |Aplikace zákona o dobrovolnické službě... opská zahraniční vysoká škola |3791-3-2 |Sídlo/domovský stát |Ne | |A3791 |3791-4 |Pobočka evropské zah... opské zahraniční vysoké školy |3791-4-2 |Sídlo/domovský stát |Ne | |A3791 |3791-5 |Mimoevropská zahrani
Úvod @nap_dokument
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ásledně slouží orgánům veřejné správy (také jako "OVS") k sestavování informačních koncepcí jejich úřadů a z nich vyplývajících projektových záměrů. OVS jsou podle příslušných ustanovení zákona o inform... nap_dokument:modely_nap_v_centralnim_ulozisti_a_v_ovs|Kapitola Modely NAP v centrálním úložišti a v OVS]] ===== Působnost Národního architektonického plán
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
jedním právním předpisem: * např. služba rodičovský příspěvek vyplývá ze zákona č. 117/1995 Sb., o ... mci: * např. klient Šimon Trusina žádá o rodičovský příspěvek na příslušném pracovišti Úřadu práce.... em více úkonů: * např. služba volba výše rodičovského příspěvku zahrnuje soubor těchto úkonů: podán... stupu služby: * např. službou je získání rodičovského příspěvku čerpaného měsíčně v určité výši (vý
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní sítí pro výkon veřejné správy na území státu. OVS a SPUÚ přistupují ke službám eGovernmentu, jako n... i_datova_centra|Národních datových center]]. Pro OVS jsou přípustné pouze varianty 1 až 3, komunikace mezi jednotlivými OVS je tak vedena výhradně prostřednictvím KIVS/CMS, tzn. jednotlivé OVS mají povinnost přistupovat k informačním systémům
Slovník pojmů eGovernmentu
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury @nar_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Návod na změnu kategorie OVM @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Zásady zpracování osobních údajů @politiky
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: