Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |[[:ikcr#dilci_cil_13rozvoj_univerzalnich_front-office_sluzeb|01.03 Rozvoj univerzálních front-office služeb]] |pro většinu OVM nerelevantní, vyjma gestorů cent
Globální architektura propojeného datového fondu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Přes rozhraní CzechPOINT@office. ... |Zajistí MV ČR, správce CzechPOINT@office v součinnosti s lokálním administrátorem.
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
lužeb poskytovaných přímo uživatelům, tzv. „front-office služeb“) a jinými IT systémy (tj. podpůrných služeb, tzv. „back-office služeb“). V souvislosti s dosaženou úrovní int
RACI matice osob zodpovědných za vyplnění formuláře žádosti o stanovisko OHA
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |**Tabulka 18** |Využití front-office rozhraní předmětem projektu
Atributy modelů, pohledů a prvků
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
|Agendové Back-Office, platby, spisovky, plánování kontrol, saldokontní