Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
koli obslužném a komunikačním kanálu, angl. Front-Office (dále také FO), cílově co nejvíce společně a jedn... odování v agendě či provozní funkci, angl. Middle-Office (dále také MO). Dále mohou být děleny na: * G... výhradně) mimo interakci s klientem, z angl. Back-Office (dále také BO), společně a jednotně pro více (až ... jí obslužné kanály z agendově specifických (MiddleOffice) systémů a ze systémů agendového zázemí (Back-Off
Úvod
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
části agendových IS * Sdílený agendový Front-office (CRM) * Specifický agendový Middle-Office (odborné části agendových IS), některé nadresortní (dotace... astruktury státu, …) * Sdílený agendový Back-Office (platební, znalostní a další systémy) * Správa
Architektonická vize eGovernmentu ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
služných aplikacích občana a úředníka, tzv. Front-Office integrace, **má přednost integrace údajů** výměnou elektronických informací mezi úřady, tzv. Back-Office integrace. Bude docházet ke generační obnově ve
Modely Národního architektonického plánu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
chPOINT| Aplikační komponenta| 123 | | CzechPOINT@office| Rozhraní určené pro úředníky zprostředkující pře