Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
b|:uvod_klicove_oblasti#data|Strukturovaná data v ISVS, datové fondy a jejich sdílení]], [[+tab|:uvod_kl
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
é praxe - GFŘ \\ 5. Vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS \\ 6. Otázky a nejasnosti členů pracovní skupiny ... u do katalogu \\ 3. Vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS \\ 4. Změny v Národní architektuře eGovernmentu \
Slovník pojmů eGovernmentu
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
tuálním znění, zavedl povinnost publikovat služby ISVS jednotlivým uživatelům prostřednictvím Centrálníh... lehlivý přístup k aplikačním službám jednotlivých ISVS\\ Bezpečnou a spolehlivou publikaci aplikačních služeb jednotlivých ISVS\\ Bezpečný přístup do internetu\\ Bezpečný přístu... \\ Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službám ISVS určeným pro koncové klienty VS ze sítě internet |
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
řistupovat k informačním systémům veřejné správy (ISVS) pouze prostřednictvím KIVS/CMS. ==== Pohled na ... tuálním znění, zavedl povinnost publikovat služby ISVS jednotlivým uživatelům prostřednictvím Centrálníh... lehlivý přístup k aplikačním službám jednotlivých ISVS * Bezpečnou a spolehlivou publikaci aplikačních služeb jednotlivých ISVS * Bezpečný přístup do internetu * Bezpečný př
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ikací a výběrem služeb * Portál SPUU nemusí být ISVS * Klienti se připojující přes [[nap:nia|NIA]] j... Pro potřeby doptání se dalších údajů, musí využít ISVS (možno i jiného OVS vykonávající danou agendu), k
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Správce AIS musí mít svůj IS ohlášen v rejstříku ISVS v [[nap:rpp|Registru práv a povinností]] - Mus