Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
vní předpis, Agendu a Informační systém (logický, ISVS). Nad rámec standardní specifikace ArchiMate 3.1... obě jen tak patří, například společně tvoří jeden ISVS. Vše pod instalovatelnou úrovní je aplikační funk... tím, jak se v souvislosti s další fází rozvoje ISoISVS v RPP rozhodne o evidování a unikátním označování... dílčích součástí (aplikačních komponent a funkcí) ISVS. ==== Metamodel ICT technologické architektury (
Struktura modelovaných architektur
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
tury nebo čtyřvrstvé architektury funkčních celků ISVS (tzv. full-stack). Úrovně, obálky či slupky jejic
Úvod
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
informačních systémů veřejné správy** (také jako "ISVS") a obecné **principy pořizování, vytváření, sprá
Modelující úřady a jejich architektury
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
entů, apod., velmi často také EA spojená s jedním ISVS. Schopnost není základním prvkem architektury, a
Architektonické úložiště a nástroj
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
spolu meta-informační systém státu, jako jsou ISoISVS, RPP a IS Modelovací a další. Proto centrální EAM