Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ejí životní styl a podnikání nebyly v rozporu s inherentní schopností přírody udržet život. Organizačním
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
prvního příspěvku jsem dostal následující error: There was an unexpected problem communicating with SMTP
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
kladě vlastnictví, faktor na základě znalosti a inherentní faktor. Faktor na základě vlastnictví spočívá... ostí ověřuje, že uživatel něco ví (Heslo, PIN). Inherentní faktor ověřuje nějakou fyzickou vlastnost oso... ruhý faktor je buď znalostní (typicky PIN) nebo inherentní (otisk prstu nebo obraz obličeje). Aplikace t