Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Bezpečnost elektronické identity
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
kladě vlastnictví, faktor na základě znalosti a inherentní faktor. Faktor na základě vlastnictví spočívá... ostí ověřuje, že uživatel něco ví (Heslo, PIN). Inherentní faktor ověřuje nějakou fyzickou vlastnost oso... ruhý faktor je buď znalostní (typicky PIN) nebo inherentní (otisk prstu nebo obraz obličeje). Aplikace t