Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
61 - počet výskytů, Poslední úprava:
h klientů. Kvalitními digitálními realizacemi je neustále zvyšováno především očekávání uživatelů (obč... imečné situaci (zejména pro zahraniční osoby mimo EU), proprietární náhradu – nicméně taková skupina u... celé federované skupiny portálů jednoznačné, tj. neupravitelné žádným způsobem nebo jen na úrovni vzhl... a provozu. Přitom centrální komponenty musí být neutrální vůči technologiím a frameworkům. ^**Pravid
Informační systém základních registrů @nap
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
C5%BEeb/SZR_popis_eGON_sluz%CC%8Ceb_E05_robCtiPodleUdaju_1_03_v07.pdf|E05 - robCtiPodleUdaju.pdf1.13 MB]] |01.03 |24. 4. ... C5%BEeb/SZR_popis_eGON_slu%C3%9Feb_E278_robCtiPodleUdaju2.pdf|E278_robCtiPodleUdaju2.pdf552.79 KB]] |01.00 |12. 12.
Slovník pojmů eGovernmentu
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
dat v elektronické podobě. | |Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 č. 910/2014... ými jsou Internet nebo komunikační infrastruktura EU. Zároveň tvoří jediné logické místo propojení jed... prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU\\ Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službám ... prostředek JMÉNO-HESLO-SMS.  |Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 č. 910/2014
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
entském kmeni, že daný klient se dle obdrženého pseudonymu (BSI) ještě nikdy nepřihlásil, resp. jeho B... entském kmeni, že daný klient se dle obdrženého pseudonymu (BSI) ještě nikdy nepřihlásil do samoobsluž... entském kmeni, že daný klient je dle obdrženého pseudonymu (BSI) známý. * Z klientského kmene se vyb... le eIDAS * Jméno, příjmení, datum narození, pseudonym * eIDAS pseudonym nelze ověřit proti zákla
Národní identitní autorita @nap
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
e a autentizace z České republiky ostatním státům EU. Ostatní státy EU musí akceptovat české identity od 13.9.2020, kdy vypršela roční lhůta pro zavedení ... jící se identitou v rámci eIDAS z členských států EU nemusí OVS řešit přihlašovací identity pro své kl... , že případně někdo jiný nějaký jeho prostředek zneužil a přihlásil se jím.|[[https://info.identitaobc
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
rno | |František Šaněk |frantisek.sanek[at]prerov.eu |Město Přerov | |František Štefela |frantisek.ste... ký kraj | |Hana Rytířová |hana.rytirova[at]prerov.eu |Město Přerov | |Hana Staňkova |stankova[at]mpo.c... o Domažlice | |Ivan Kejík |Ivan.Kejik[at]breclav.eu |Město Břeclav | |Ivan Russnák |i.russnak[at]olkr... rstvo financí | |Ján Gocník |jan.gocnik[at]prerov.eu |Město Přerov| |Jan Jarolímek |jarolimek[at]pef.c
Informační koncepce ČR
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
gov.cz budou dále rozvíjeny jako základ UX/UI a neustále optimalizovány.\\ \\ Do 30. 9. 2025 sjednoti... nových legislativních i nelegislativních opatření EU. Právní úprava na národní úrovni by měla využívat... ejné správy a jejich připravenost k implementaci neustálých změn a zlepšování odpovídala stupňujícím s... jeho vnějších služeb se neobejde bez posílení a neustálého rozvoje ICT infrastruktury úřadů. Její str
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
trolních standardech NKÚ]] či v [[https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_CS.PDF|manuálu Evropského účetního dvor... gitalizace veřejné správy přitom vyplývá mj. i z neustálého velmi rychlého rozvoje digitálních technol... ]] je elektronická identita osob uznávána v rámci EU, což podporuje architektonické principy //P5: Pře
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
s veřejnou správou vyspělých zemí (severské země EU, Korea, USA, Nový Zéland a další) dosahuje 10 a v... onální řízení finančních zdrojů a využívání fondů EU je integrálním principem pro všechny OVS. Je třeb... == Evropská komise ve svém materiálu „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020“ uvádí že: ... a občanské společnosti.“(( Dostupné z: [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CEL
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
iln%C3%AD_popisy_eGon_slu%C5%BEeb/E22_-_rosCtiPodleUdaju_2_02.pdf|rosCtiPodleUdaju]], [[https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i/deta... BEeb/SZR_popis_eGON_sluz%CC%8Ceb_E172_aiseoCtiPodleUdaju2_4_02_v03.pdf|aiseoCtiPodleUdaju]], [[https://www.szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%9
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
o kulturního a přírodního dědictví | |A1130 |Fond Eurimages | |A1131 |Audiovizuální mediální služby | ... ávání dovozních a vývozních povolení dle předpisů EU | |A121 |Živnostenské podnikání | |A1402 |Agenda ... y | |A1222 |Ochrana klimatu a emisní obchodování (EU ETS) | |A1223 |Geologické ukládání CO2 (CCS) | |A... zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití | |A10249 |Dozor nad zadáváním veřejných zaká
Evidence subjektů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
rávně využívat k tomu určené identifikátory a nezneužívat dosud evidované identifikátory. Podstatnou ... e a nepředává, překládá se výhradně přes ORG.| |Pseudonym od [[:nap:nia|NIA]] (BSI)| Identifikátor, kt... ystémech se tento identifikátor (SI) neeviduje a neukládá.| |Klientský identifikátor (KI) | Klientské ... == Cílem [[nap:propojeny_datovy_fond|PPDF]] a pseudonymizace je zavést jednotnou formu identifikace
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU * Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službá... prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU OVS přistupuje ke službám CMS pomocí portálu CMS... 1. Při zveřejnění aplikace do sítě TESTA-ng (síť EU) jsou aplikaci přiděleny IP adresy z prostoru pro... v souladu s provozními a bezpečnostními požadavky EU pro síť TESTA-ng. Při zveřejnění aplikace do Ext
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
tný ZZVZ , vychází z evropské směrnice(([[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32014L0024]])), která v důvodech zdůrazňuje potřebu inovativ... ektivity. Tedy shrnuto * //Přestože ze strany EU je politický a metodický tlak na inovativní způso
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
padným útočníkům, což jim zjednodušuje práci ve zneužití bezpečnostních mezer softwaru. Proto by organ... ranitelné verze knihoven jsou označeny | | |::: |Neudržované aplikace a knihovny jsou označeny | | |::... ých tokenů jsou použity kryptograficky bezpečné pseudonáhodné generátory | | |::: |Tajné identifikátor
Osvědčení o digitálním úkonu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava: