Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
59 - počet výskytů, Poslední úprava:
technické připojení k ISZR a ISSS, pokud tak již neučinil, v roli čtenáře. Zajistit technické podmínky... ory navázaných principů správy datového kmene a pseudonymizace, je hlavním cílem PPDF rozvoj sdílení ú... novaným garantem a editorem. Mezi členskými státy EU se klade větší důraz na interoperabilitu, PPDF bu... ktu/objektu práva vedeném v AIS a tím i podpora pseudonymizace. * Výdej údajů o subjektu/objektu prá
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby @znalostni_baze
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
?900|Obrázek}} ====Souvislosti==== [[https://ec.europa.eu/isa2/solutions/imm_en|Akční model dosažené úrovně interoperability]] je realizován s podporou [[https://ec.europa.eu/isa2/home_en|programu ISA²]]. Program ISA² je programem Evropské komise s rozpočtem ve výši 13
Elektronická fakturace @nap
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
ření důvěryhodného podpisu dle nařízení [[https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj|eIDAS č.910/2014]] * Zajištění přeshraniční interoperability e-fakturace... ládá, že „Masové přijetí elektronické fakturace v EU by vedlo k významným hospodářským přínosům a odha
Informační koncepce ČR
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
nových legislativních i nelegislativních opatření EU. Právní úprava na národní úrovni by měla využívat... ejné správy a jejich připravenost k implementaci neustálých změn a zlepšování odpovídala stupňujícím s... budou propojeny se ZR i mezi sebou navzájem i do EU pomocí hlavní sběrnice propojeného datového fondu... jeho vnějších služeb se neobejde bez posílení a neustálého rozvoje ICT infrastruktury úřadů. Její str
Slovník pojmů eGovernmentu
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
dat v elektronické podobě. | |Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 č. 910/2014... ými jsou Internet nebo komunikační infrastruktura EU. Zároveň tvoří jediné logické místo propojení jed... prostředí pro zajištění interoperability v rámci EU\\ Umožňuje bezpečný přístup k aplikačním službám ... prostředek JMÉNO-HESLO-SMS.  |Nařízení EP a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 č. 910/2014
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu====== **Pseudonymizace znamená** uložení dat technikou oddělen... propojení pomocí AIFO dle uvedeného schématu: Pseudonymizace **není** anonymizací údajů, a i pseudonymizované údaje jsou nadále osobní údaje. Účelem ps
Úvod @nap_dokument
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
atickou oblastí^ |[[:ikcr#Architektonicky_princip_EU_P1: Standardne_digitalizovane|Architektonický princip EU P1: Standardně digitalizované]]|[[nap:univerzalni... pisová služba]]| |[[:ikcr#Architektonický princip EU P2: Zásada „pouze jednou“|Architektonický princip EU P2: Zásada „pouze jednou“]]|[[nap:propojeny_datov
Informační systém základních registrů @nap
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
C5%BEeb/SZR_popis_eGON_sluz%CC%8Ceb_E05_robCtiPodleUdaju_1_03_v07.pdf|E05 - robCtiPodleUdaju.pdf1.13 MB]] |01.03 |24. 4. 2017 | |::: |[[https://szrcr.cz/i... C5%BEeb/SZR_popis_eGON_sluz%CC%8Ceb_E22_rosCtiPodleUdaju_2_03_v10_r0_002.pdf|E22 - rosCtiPodleUdaju.pdf543.49 KB]] |02.03  |27. 11. 2020 | |::: |[[https:/
seznam_isvs4 @playgroud
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
000 |50000000 |12.09.2012 15:53:55 | |7463 |Scarabeus DMS |Město Strážnice |Nevyplněno |200000000 |500... |58000 |52000 |03.12.2013 16:55:53 | |7190 |Scarabeus DMS |Město Valašské Meziříčí |Nevyplněno |655000... |18000 |58000 |19.07.2012 15:39:18 | |7972 |Scarabeus DMS |Město Lovosice |Nevyplněno |383000 |58000 |... 00 |6000 |12.03.2013 12:25:26 | |4274 |KEO |Obec Neuměřice |Nevyplněno |15000 |6000 |07.02.2013 13:47:
seznam_isvs1 @playgroud
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
řivnice |0 |0 |16.05.2019 12:48:10 | |8255 |Scarabeus DMS |Město Kopřivnice |Město Kopřivnice |0 |0 |1... é Lázně |0 |0 |17.06.2019 14:58:42 | |8332 |Scarabeus DMS |Město Nový Jičín |Město Nový Jičín |0 |0 |2... yplněno |0 |0 |21.12.2018 16:00:10 | |8049 |Scarabeus DMS |Město Klatovy |Nevyplněno |0 |0 |15.11.2018... yplněno |0 |0 |11.06.2018 17:50:29 | |7913 |Scarabeus DMS |MĚSTO TURNOV |Nevyplněno |0 |0 |16.05.2018
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
trolních standardech NKÚ]] či v [[https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_CS.PDF|manuálu Evropského účetního dvor... gitalizace veřejné správy přitom vyplývá mj. i z neustálého velmi rychlého rozvoje digitálních technol... ]] je elektronická identita osob uznávána v rámci EU, což podporuje architektonické principy //P5: Pře
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
s veřejnou správou vyspělých zemí (severské země EU, Korea, USA, Nový Zéland a další) dosahuje 10 a v... onální řízení finančních zdrojů a využívání fondů EU je integrálním principem pro všechny OVS. Je třeb... == Evropská komise ve svém materiálu „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020“ uvádí že: ... a občanské společnosti.“(( Dostupné z: [[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CEL
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
ímo úměrné bezpečnosti používaných prostředků. Zneužití e-identity je však mnohem složitější a vyžadu... to případě ukotveny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/1502, kterým se stanoví minimální technické... obsahují tzv. Secure Element, který znesnadňuje zneužití uloženého klíče. Některé starší verze Android... venských občanek, která způsobila vysoké riziko zneužití těchto dokladů a vedla k hromadné výměně kryp
Národní identitní autorita @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
jící se identitou v rámci eIDAS z členských států EU nemusí OVS řešit přihlašovací identity pro své kl... e a autentizace z České republiky ostatním státům EU. Ostatní státy EU budou muset akceptovat české identity od 13.9.2020, kdy vyprší lhůta ohlášeného pro... ředků, které jsou ohlášené jinými členskými státy EU v rámci eIDAS uzlů | nízká až vysoká dle daného p
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávány v kontextu celého úřadu a eGovernmentu ČR a EU, v rámci činností a postupů popsaných dále v [[me... rávních norem a předpisů, včetně norem a nařízení EU a analýza jejich vlivu na ICT prostředí OVS. * ... í úrovni (IKČR a další), s cíli a plány na úrovni EU a vytvořit vlastní cíle ICT. * Vypracování a ak... lého útvaru a úřadu, v kontextu eGovernmentu ČR a EU, viz [[metody_dokument:rizeni_na_urovni_utvaru_ic
seznam_isvs3 @playgroud
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Atributy modelů, pohledů a prvků @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stavební blok @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřená data @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Seznam agend veřejné správy @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence jiných fyzických osob @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy správy dokumentů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Dekompozice informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Univerzální kontaktní místo @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mobilní klíč eGovernmentu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přehledy klíčových povinností při řízení ICT VS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické dovednosti, útvary a orgány @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
CzechPOINT @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Cizinecký informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: