Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu
24 - počet výskytů, Poslední úprava:
novaným garantem a editorem. Mezi členskými státy EU se klade větší důraz na interoperabilitu, PPDF bu... * související externí slovníky a ontologie (např. EU ISA2 Core Vocabularies). Definice každého údaje ... základních registrů//“ (2016): https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/publications/access-to-base-... ého digitálního trhu. Programy interoperability v EU se v průběhu času vyvíjejí. Zpočátku se týkaly do
IMAPS - Model hodnocení dosažené úrovně interoperability veřejné služby
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
rázek}} ====Souvislosti==== [[https://ec.europa.eu/isa2/solutions/imm_en|Akční model dosažené úrovně... ty]] je realizován s podporou [[https://ec.europa.eu/isa2/home_en|programu ISA²]]. Program ISA² je pro... orgánům veřejné správy, podnikům i občanům v celé EU. Průzkum IMAPS verze 1.2.0 je aktualizovanou verzí [[https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IMAPS|průzkumu IMAPS]] verze 1.1.
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
RAP center round box 100%> {{:znalostni-baze:logo_eu.png?400|logo EU}} Financováno z projektu Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro v... Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724 ze dne 2. října 2018, kterým se zřizuj... ám pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 jsou někteří gestoři, jejichž agend
Stavební blok
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
vernance). ==== Definice stavebního bloku podle EU (ISA2, EIA, EIRA) ==== EU prostřednictvím Evropské referenční architektury pro interoperabilitu defi... vání interoperabilních veřejných služeb formuluje EU hlavní architektonické stavební kameny a standard... oky. Z hlediska governance struktur eGovernmentu EU vnímá EU stavební bloky a zodpovědnost za ně až n
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eroperability) |OVM zajistí implementaci nařízení EU eIDAS tak, aby prostřednictvím mezinárodní brány mohly subjekty z EU přistupovat k digitálním službám OVM stejně jako ... ích financování ICT ze všech mezinárodních fondů (EU, norské atd.).\\ \\ Zásada bude zavedena v liniov
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
v registru obyvatel.** Typicky se jedná o občany EU, kteří nemají povinnost žádat o přechodný nebo tr... vydány v jejich domovském státě**. **Pro občany EU se aktuálně vydávají doklady, které nejsou elektr
Bezpečnost elektronické identity
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
to případě ukotveny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2015/1502, kterým se stanoví minimální technické... elem ověřené identity. Použití kreditních karet v EU je dnes na tlak vydavatelů (bank) převáděno na me
Osnova vzorové informační koncepce OVS
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
í správy. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službá... řním trhu. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislos
Seznam agend veřejné správy
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ávání dovozních a vývozních povolení dle předpisů EU | |A121 |Živnostenské podnikání | |A1402 |Agenda ... y | |A1222 |Ochrana klimatu a emisní obchodování (EU ETS) | |A1223 |Geologické ukládání CO2 (CCS) | |A
Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
zdravotní ústav | |Jiří Holaň |holan[at]neurodot.eu |Neurodot | |Jiří Hošek |jiri.hosek[at]msk.cz |Mo
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
plementací Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU), potom má být součástí Přehledu implementačních
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
organizací podle pozice v systému veřejné správy (EU, centrální ČR, ústřední, krajské, ORP apod.) *
Atributy modelů, pohledů a prvků
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
delovat na centrální úrovni systém, který patří k EU, nebo k CZ, nikoli ke konkrétnímu úřadu. *Každý