Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur
94 - počet výskytů, Poslední úprava:
ací a technologická architektura. Proto byl vytvořen metamodel pro každou ze zmíněných domén architekt... ArchiMate ==== Modelovací jazyk ArchiMate je složen ze základních stavebních kamenů, kterým se říká elementy (prvky, koncepty). Byl navržen s oporou o několik základních principů, jsou to: ... ng?600 | Vrstvy a aspekty jazyka ArchiMate (The Open Group, 2017)}} === Aspekty jazyka ArchiMate ===
Architektonické úložiště a nástroj
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
modelovat ve svých vlastních nástrojích, včetně Open Source nástroje ARCHI, který je zdarma. Podmínkou... lním repozitory ve standardizovaném formátu The Open Group ArchiMate File Exchange Format, v rozsahu a... (Enterprise Repository) dle TOGAF, zdroj: (The Open Group, 2018)}} Vzhledem k tomu, myšlenkově je ... ob a rozsah této „nezbytné míry“ bude nejprve ověřen pilotními projekty. Obsah centrálního úložiště u
Úvod
18 - počet výskytů, Poslední úprava:
 platné legislativy i z praxe, potřebných jako jeden z nástrojů koordinovaného budování eGovernmentu p... chitecture. )) byl pro účely veřejné správy nahrazen pojmem architektura úřadu, ale původní význam zůs... u podnikových korporací v současné době umožněna jen s pomocí ICT, je celková architektura orgánů veře... u těchto změn. Ve standardu TOGAF((z angl. The Open Group Architecture Framework, mezinárodní archite
Národní architektonický rámec
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
rategic Plan 2016-2020:** [[https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/information-t... n Technology 2017-2021**: [[https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/modern-emerg... the ArchiMate® Language.// San francisco : The Open Group, 2015. **Deleu, Regine. 2014.** //Enterpri... o OHA k projektu.// Praha : MV ČR, 2016. **The Open Group. 2017.** //ArchiMate 3.0.1 Specification.//
Referenční modely a klasifikační rámce
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
estli ukazují vždy to samé, tu samou část úřadu, ten samý typ komponenty, tu samou kategorii procesů a... nsolidované modely – co modelující jednotka to jeden model. Modely jsou ale aktuálně jediným dostupný... truktuře jako ÚSÚ, ale dvakrát v podstatě totéž, jen s drobnými odchylkami. Tyto modely obsahují řadu... rocesní modelování agend). RM-BA VS ČR byl vytvářen ve spolupráci s dalšími organizacemi, na základě
Proces tvorby architektur
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
odika NA VS ČR cyklus z metodiky TOGAF ADM (The Open Group, 2018). Ten je rozdělen na fáze a ty dále na kroky, vysvětlené v popisu jednotlivých fází. V každé fázi je třeba ... tvorby architektury dle TOGAF ADM, zdroj: (The Open Group, 2018), překlad MV}} ADM je postaveno na
Modelující úřady a jejich architektury
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
é a schopnostní architektury, zdroj: TOGAF (The Open Group, 2018), překlad MV}} **Strategická archite... STR). Vedle toho bude mít odpovídající počet (jeden nebo více) segmentových a schopnostních pohledů n... ektury svého úřadu, nebo má někdo konkrétní přidělen konkrétní segment nebo schopnost? Pro zachycení
Struktura modelovaných architektur
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
rukturu prvků, jejich vazeb a chování, mají, jde jen o to ji poznat, popsat, porozumět jí a komunikova... vků v doménách dle NAR, zdroj: MV ČR podle (The Open Group, 2017))) definice barev prvků v doménách dl... domény ArchiMate vzniká konflikt. Dočasně bude řešen tak, že prvky vertikálních (motivačních) domén si... u budou uchovávány pro informaci o metodice NAR. Ten ale předpokládá, že vedle závazného metamodelu, p
Architektonické dovednosti, útvary a orgány
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
roj: //World-Class Enterprise Architecture, The Open Group, 2010}} === Zodpovědnosti útvaru architek... udou vstupovat do níže uvedených rolí. Přičemž jeden zaměstnanec může plnit více rolí a některé role m
Pokyny a techniky pro tvorbu architektury
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
mají být schopné obsáhnout i změny. Musí být ustaven pozměňovací proces pro dodatky, změny či náhrady ... ného výstupu Katalog principů. Pokud nebude vytvářen samostatný Katalog principů jsou principy OVS for