Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
h NKÚ]] či v [[https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_CS.PDF|manuá
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
| |Rozvoj a údržba informačního systému Document management systém ČÚZK v letech 2021 – 2025
seznam_isvs2 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
00000000 |210000000 |05.02.2018 17:31:33 | |1510 |Document Management System (DMS) |Ministerstvo zemědělství
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
https%3A%2F%2Fnrm.dfg.ca.gov%2FFileHandler.ashx%3FDocumentID%3D124828&usg=AOvVaw1emcq08uI_R1hXjVFoZ-X4|odkaz
Elektronické úkony a doručování @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ování ISDS řídí [[https://www.datoveschranky.info/documents/1744842/2717964/provozni_rad_isds.pdf/a49d0691-d
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
tu elektronické faktury ISDOC (Information System Document), verze 5.2 a vyšší (který je definován vyhláškou... dále ve formátu isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší {{tag>eFaktura eFakturace
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
, například nástrojem pro správu dokumentů (DMS – Document Management System) a správu znalostí (KMS – Knowl