Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
h NKÚ]] či v [[https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_CS.PDF|manuá