Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
r performing specific behavior, to which an actor can be assigned, or the part an actor plays in a part... vities that together achieve a specified outcome, can be decomposed into sub-processes, and can show operation of a function or service (at next level of de... | |**Aplikační funkce** |Automated behavior that can be performed by an application component. |Schopn
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
vání a interakce, jakou má popsaný [[nap:portal_obcana|Portál občana]]. ==== PO a PVS - Portál občana ... její služby. Více je v samostatném [[nap:portal_obcana|funkčním celku]] ==== Agendový portál ==== Age... vány dle jedné z forem federace do [[nap:portal_obcana|Portálu občana]]. ==== Portál území ==== Por... bsahovat obrácený směr navigace do [[nap:portal_obcana|Portálu občana]], kde bude moci klient vyřídit v
seznam_isvs3 @playgroud
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
|29000 |13.11.2012 13:39:17 | |4767 |KEO |Obec Kacanovy |Nevyplněno |275000 |29000 |27.08.2013 08:10:4... 05.2012 16:58:45 | |896 |Rozpočet JASU |Město Rokycany |Nevyplněno |4000 |3000 |23.03.2012 11:39:15 | |... |30.09.2013 14:43:28 | |7160 |IS Gordic |Město Klecany |Nevyplněno |150000000 |35000000 |02.06.2016 16:... 000 |17.05.2012 14:12:55 | |8351 |MIMIS |Město Klecany |Město Klecany |0 |40000 |18.09.2019 13:35:35 |
seznam_isvs4 @playgroud
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
12 17:04:25 | |802 |VITA Silniční úřad |Město Rokycany |Nevyplněno |30000 |5000 |07.03.2012 17:16:38 | ... 8 | |804 |VITA Úřad územního plánování |Město Rokycany |Nevyplněno |35000 |5000 |07.03.2012 17:23:26 | |800 |VITA Památky |Město Rokycany |Nevyplněno |35000 |5000 |07.03.2012 17:09:29 | ... právní ochrana a náhradní rodinná péče |Město Rokycany |Nevyplněno |39000 |6000 |01.03.2012 16:09:48 |
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ánky na svém personalizovaném účtu [[nap:portal_obcana|portálu občana]], pokud mají na [[nap:portal_obcana|portálu občana]] zřízenou datovou schránku a připojenou do svého profilu. Do [[nap:portal_obcana|portálu občana]] je možné se přihlásit datovou s... 18. * Informace o způsobu přihlášení https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni * Informace o elektron
seznam_isvs1 @playgroud
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
komponenta základních registrů – KKZR |Město Rokycany |Nevyplněno |0 |0 |17.05.2012 14:59:26 | |1374 |... |0 |23.03.2012 15:36:47 | |895 |ISVAK |Město Rokycany |Nevyplněno |0 |0 |23.03.2012 11:33:21 | |876 |A... 796 |eVPE - Editor vodoprávní evidence |Město Rokycany |Nevyplněno |0 |0 |01.03.2012 16:36:31 | |791 |e... 0 |03.10.2017 18:46:37 | |897 |Památky |Město Rokycany |Nevyplněno |17000 |0 |23.03.2012 11:43:47 | |83
Identifikace klientů veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
průkaz * [[https://www.mvcr.cz/soubor/obcanske-prukazy-se-strojove-citelnymi-udaji.aspx|Stroj... kazy]] * [[https://www.mvcr.cz/soubor/obcanske-prukazy-bez-strojove-citelnych-udaju.aspx|Osta... r.cz/clanek/rady-a-sluzby-dokumenty-platne-typy-obcanskych-prukazu.aspx|Seznam platných občanských průk... průkaz * [[https://www.mvcr.cz/soubor/obcanske-prukazy-se-strojove-citelnymi-udaji.aspx|Stroj
Univerzální kontaktní místo @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ního úřadu, a to jak samoobslužné ([[nap:portal_obcana|Portál občana]] jako součást Portálu veřejné spr... ciál nemohl být naplněn jako např. [[nap:portal_obcana|Portál občana]], [[nap:elektronicka_identifikace... itního prostoru]] * Federace pod [[nap:portal_obcana|Portál občana]] * Služby musí být federovány pod [[nap:portal_obcana|Portál občana / Portál veřejné správy]] v soulad
seznam_isvs2 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
1.11.2016 16:03:05 | |7088 |MP Manager |Město Rokycany |Nevyplněno |20000 |15000 |07.04.2016 19:08:59 |... ěhu pošty - spisová a archivní služba) |Město Rokycany |Nevyplněno |549000 |151000 |01.03.2012 12:50:24... |07.03.2012 18:08:23 | |797 |IS HELIOS |Město Rokycany |Nevyplněno |470000 |164000 |07.03.2012 16:26:50... 8.2015 17:05:33 | |801 |VITA Přestupky |Město Rokycany |Nevyplněno |33000 |20000 |07.03.2012 17:13:04 |
eObčanka @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
a [[https://www.mvcr.cz/clanek/podminky-pouziti-obcanskeho-prukazu-se-strojove-citelnymi-udaji-a-s-kont... a-bezpecnostni-opatreni.aspx|MVČR]] {{tag>eop "elektronicky obcansky prukaz" nia obcanka eobcanka}}
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
eřejné správy a řeší primárně tzv. [[nap:portal_obcana|Portál občana - součást portálu veřejné správy]]... ech]], ať již samoobslužných (jako [[nap:portal_obcana|Portál občana]]) nebo asistovaných (jako CzechPO... uspořádání připojeny k centrálnímu [[nap:portal_obcana|Portálu občana]], který tak bude jediným společn... odporu klienta, zejména celostátní [[nap:portal_obcana|Portál občana]], i s ním federalizované portály
Národní architektonický rámec @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
hnology Strategic Plan 2016-2020:** [[https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/info... ategy.html|odkaz]] **Update 2017 - Government of Canada Strategic Plan for Information Management and ... Information Technology 2017-2021**: [[https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/mod
Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
vy je popsán na samostatné stránce [[nap:portal_obcana|zde]] nebo v rámci části [[nap_dokument:architek... formační koncepce.</WRAP> {{section>nap:portal_obcana#pravidla_portalu_obcana_a_portalu_verejne_spravy}} ===== Pravidla pro Národní identitní autoritu =
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
edním z hlavních obslužných kanálů je [[https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni|Portál občana]], který j... do portálu [[https://www.mvcr.cz/clanek/portal-obcana.aspx|přihlásit]], musí disponovat tzv. zaručenou... <WRAP group> <WRAP 15% left column> {{:pexels-canva-studio-3194519.jpg?400|}} </WRAP> <WRAP 80% rig
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
WRAP> {{section>https://archi.gov.cz/nap:portal_obcana#popis_portalu_obcana_a_portalu_verejne_spravy}} ===== Národní identitní autorita ===== <WRAP cente
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úplné elektronické podání @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: