Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
vání a interakce, jakou má popsaný [[nap:portal_obcana|Portál občana]]. ==== PO a PVS - Portál občana ... její služby. Více je v samostatném [[nap:portal_obcana|funkčním celku]] ==== Agendový portál ==== Age... vány dle jedné z forem federace do [[nap:portal_obcana|Portálu občana]]. ==== Portál území ==== Por... bsahovat obrácený směr navigace do [[nap:portal_obcana|Portálu občana]], kde bude moci klient vyřídit v
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
ánky na svém personalizovaném účtu [[nap:portal_obcana|portálu občana]], pokud mají na [[nap:portal_obcana|portálu občana]] zřízenou datovou schránku a připojenou do svého profilu. Do [[nap:portal_obcana|portálu občana]] je možné se přihlásit datovou s... 18. * Informace o způsobu přihlášení https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni * Informace o elektron
Identifikace klientů veřejné správy
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
průkaz * [[https://www.mvcr.cz/soubor/obcanske-prukazy-se-strojove-citelnymi-udaji.aspx|Stroj... kazy]] * [[https://www.mvcr.cz/soubor/obcanske-prukazy-bez-strojove-citelnych-udaju.aspx|Osta... r.cz/clanek/rady-a-sluzby-dokumenty-platne-typy-obcanskych-prukazu.aspx|Seznam platných občanských průk... průkaz * [[https://www.mvcr.cz/soubor/obcanske-prukazy-se-strojove-citelnymi-udaji.aspx|Stroj
Univerzální kontaktní místo
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ního úřadu, a to jak samoobslužné ([[nap:portal_obcana|Portál občana]] jako součást Portálu veřejné spr... ciál nemohl být naplněn jako např. [[nap:portal_obcana|Portál občana]], [[nap:elektronicka_identifikace... itního prostoru]] * Federace pod [[nap:portal_obcana|Portál občana]] * Služby musí být federovány pod [[nap:portal_obcana|Portál občana / Portál veřejné správy]] v soulad
eObčanka
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
a [[https://www.mvcr.cz/clanek/podminky-pouziti-obcanskeho-prukazu-se-strojove-citelnymi-udaji-a-s-kont... a-bezpecnostni-opatreni.aspx|MVČR]] {{tag>eop "elektronicky obcansky prukaz" nia obcanka eobcanka}}
Portál občana a portál veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portálu občana je dostupná na adrese [[https://obcan.portal.gov.cz]]. Přihlášení je možné: * prost
I.CA
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
_a_dorucovani|datové schránky]] či [[nap:portal_obcana|Portálu občana]]. **Více informací**: [[https:/
Katalog služeb veřejné správy
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
řejná část katalogu je dostupná na [[nap:portal_obcana|portálu veřejné správy]] zde [[https://portal.go
Informační systém základních registrů
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
římo přistoupit, zprostředkovaně skrze [[portal_obcana|portál občana]] nebo [[univerzalni_kontaktni_mis
Úplné elektronické podání
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
službou (nejenom popisem návodu) v [[nap:portal_obcana|Portálu občana]], a to v těch všech případech, k