Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu
188 - počet výskytů, Poslední úprava:
o informačního systému udržuje datový fond tohoto AIS v aktuálním tvaru využitím procesů vyrozumívání o... nách údajů na propojeném datovém fondu a uživatel AIS tedy má jistotu, že při své práci pracuje se sprá... i (ve výše uvedeném smyslu). Z hlediska uživatele AIS (úředníka) jde tedy o zásadní zvýšení efektivity ... prostřednictvím referenčního rozhraní a uživatele AIS nijak nezatěžuje. Druhým způsobem využití údajů
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
alnicesko|Záměr v katalogu DČ]]\\ - [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění]] | |- [[https://spcss.archirepo.com/digitaln... ko|Změna záměru v katalogu DČ]]\\ - [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/|Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění]] |Změna v interní databázi z
Stručná metodika efektivního modelování
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
které jsou veřejně dostupné. ZDROJ: [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/|https:%%//%%rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/]] případně [[https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/ovm-spuu/katalog-ovm|https:%%//%%rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/ovm-spuu/ka
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ych_v_prenesene_pusobnosti_formou_sdileni_udaju_a_aisu|05.07 Podpora agend vykonávaných v přenesené působnosti formou sdílení údajů a AISů]] |OVM zanalyzuje v EA, zda a které AIS úřadu a rezortu jsou využívány v přenesené působnosti a pokud... provede případnou reimplementaci identifikovaných AIS.\\ \\ Součást záměru X (EA) | |[[:ikcr#dilci_cil_
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový informační systém státní báňské správy – AISSBS ... .pdf |}} | |Monitoring pro KII AIS SE ... sd.pdf |}} | |Podpora a úpravy AIS SE na období 2021 - 2025 ... {{ :dokumenty:54-formular_haeg_b1_v7-0_-_20210701_ais_se_2021_2025_v08.pdf |}} | |Rá
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ence centrálního agendového informačního systému (AIS), je nutné alespoň uskutečnit kroky, které překáž... aný například emailem, * samoobslužný portál (AIS), * jiný způsob, pokud tak stanoví právní pře... huje pouze na obslužný kanál samoobslužný portál (AIS), pro další obslužné kanály není relevantní. Vybe... ní metodika. Proč není detailní popis zanášen do AIS RPP Působnostního při registraci agendy? * Pok
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
a organizaci můžete prohlédnout v neveřejné části AIS působnostní https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/agendy/zobrazeni-ohlaseni-agendy Děkuji. Dobrý den, v seznamu není uvedena agen
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
jší. V tomto případě tedy použijte službu (E172 - aiseoCtiPodleUdaju2). I zde je třeba respektovat fakt... ). **Následně je tedy vhodné využít službu E173 - aiscCtiAifo2 pro kontrolu rodného čísla pro dané AIFO