Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Agendy veřejné správy @znalostni_baze
48 - počet výskytů, Poslední úprava:
užba | |**Český telekomunikační úřad** || |A1522 |Agenda vyplývající ze zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně ... vysílání a služeb informační společnosti | |A304 |Agenda vyplývající ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektron... o změně některých souvisejících zákonů | |A4897 |Agenda jednotného informačního místa (JIM) vyplývající ze zákona č. 194/2017 Sb. | |A926 |Agenda zákona o poštovních službách | |**Český úřad země
Stručný návod na ohlášení nové agendy @znalostni_baze
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
základních registrů nebo jiných AIS či jaké údaje agenda spravuje. {{znalostni_baze:ohlaseni_agendy06.png... okud je činnost platná od stejného data jako celá agenda, klikněte na //„Nastavit datum dle agendy“// a př... ek je nezbytné k registraci nové agendy. Takováto agenda nebude poskytovat služby, nebude poskytovat údaje... y VS - Služby poskytované agendou“// uvedete, zda agenda poskytuje/neposkytuje služby veřejné správy (VS).
Slovník pojmů eGovernmentu
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
o základních registrech |§ 29 písm. d), | |** ** |Agenda |Ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci ne... , o základních registrech |§2. písm. e) | |** ** |Agenda |Souhrn úředních činností, většinou vázaný na konkrétní správní činnost, např. Agenda občanských průkazů, Agenda procesu územních řízení.\\ Agenda je vymezena konkrétním zákonem, který upravu
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
tr-pr%C3%A1v-a-povinnost%C3%AD/agendy/2021-01-12/#agenda|**agendu**]] * technický název: agenda * povinnost vyplnění: povinně * datový typ: viz defini... nost>2</spokojenost> <ovm>00007064</ovm> <agenda>A1046</agenda> <sluzba>S980</sluzba> <kanal_vstup>DATOVA_SCHRANKA</kanal_vstup> <kanal_vystup
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
jich organizací** Dle [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... ], které jsou přílohou [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... onu č. 365/2000 Sb.]], [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020... 5/2000 Sb.]] a zároveň [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020
Příručka‌ ‌plánování‌ ‌digitalizace‌ ‌služeb‌ ‌veřejné‌ ‌správy‌ ‌ČR‌ @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
se za delší prodlevu v odpovědi. Ale máte pravdu, agenda v seznamu není. Kontaktuji kolegy a zjistíme, kde... ý den ještě jednou, Kolega mne teď upozornil, že agenda 1029 zatím není schválena jako agenda s katalogem služeb VS (službami VS, úkony a obslužnými kanály) v so... y Děkuji. Dobrý den, v seznamu není uvedena agenda A1861. Děkuji. Tomáš Fiala Dobrý den, Agenda A18
Návod na oznámení výkonu agendy orgánem veřejné moci (OVM) a na převod výkonu agendy mezi OVM @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
vašeho OVM v agendě závisí na tom, zda příslušná agenda poskytuje služby či nikoliv a také zda agendu vyk... správní smlouvy.** Pokud si nejste jistí, jestli agenda poskytuje služby veřejné správy, ověřte si to dle... 5x479}} </hidden> <hidden **g. Jak zjistit, zda agenda poskytuje služby VS** Pro rozbalení nebo schování... v kolonce „//Evidované služby VS//“ zjistíte, zda agenda služby poskytuje či nikoli. V případě že poskytuj
Stručný návod na aktualizaci ohlášení využití veřejných údajů @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
le ne/využívání veřejných údajů: === <hidden **1. Agenda žádné veřejné údaje nevyužívá** Pro rozbalení neb... terého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda nečerpá veřejné údaje zatržením //„Ne“//. {{znal... je editace záložky hotová. </hidden> <hidden **2. Agenda využívá veřejné údaje** Pro rozbalení nebo schová... terého bude nová verze platná a také potvrďte, že agenda čerpá veřejné údaje. Nakonec dejte //„Uložit“//.
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
e použité pro službu, pokud to nevyžaduje samotná agenda * OVS si pamatuje BSI pro klientský profil na p... e použité pro službu, pokud to nevyžaduje samotná agenda * OVS si pamatuje BSI pro klientský profil na p... ždý ohlašovatel agendy. * Pokud tedy existuje agenda, v rámci které je SPUÚ oprávněn čerpat údaje ze z
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
zmocněnému z osob, ale to musí stanovit příslušná agenda a služba. Nenotifikují portály, proto také nestan... nerovaný QR kód, případně vrácení přeplatku. Tato agenda se týká v Praze téměř 100 tisíc subjektů, které h
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
aje vedené o jednotlivých subjektech práva. Pokud agenda dle zákona vede svou evidenci údajů, má povinnost... pp|registru práv a povinností]] jako údaje, které agenda zpracovává na základě zákonného zmocnění * Údaj
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
jící dokumenty]]\\ - [[https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx?q=Y2hudW09NA%
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
rámci tohoto procesu je vymezena působnost AIS – agenda., agendové role a OVM Tento proces je popsán v sa... m údajům je definováno na základě kombinace OVM / agenda / agendová role, a vyplývá z informací v RPP -
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
ci. Systém, který vyžaduje ověření totožnosti * Agenda, ve které bude dotčený informační systém působit,... ápis, úprava a zrušení mandátu. Každá vykonávaná agenda (výkon veřejné správy) může pro svoji potřebu vyž
Práce s klientem veřejné správy na portálu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
u spisové služby. * Dokud není zákonem ustavena agenda obsluhy klientů pro jednotlivá OVM/SPUU, hrají ří
Informační koncepce ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Udělení stanoviska správcem agendy poskytující údaje @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Kontext eGSB/ISSS @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Katalog služeb veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: