Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výstupy z jednání pracovních skupin, prezentace a výsledky připomínkových řízení @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
AKIT: \\ 1. DEPO2/ST756 \\ 2. Dopady zákona č. 12/2020 Sb. (ZoPDS) z pohledu OHA \\ 3. Aktualizace inf... cích tématech: \\ 1. Stav naplňování zákona č. 12/2020 Sb. Konkrétně mě zajímá § 14 Přechodná a závěrečn... mů veřejné správy |{{ :dokumenty:pvaas_prezentace_20200201.zip |Prezentace}} \\ {{ :dokumenty:rc_a_bsi.p
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
je zakotveno v [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12|zákoně č. 12/2020 Sb.]] Úřady by se měly snažit o zajištění tzv. [[https://archi.gov.cz/nap_dokument... enta veřejné správy byl umožněn pouze do července 2020, kdy vypršelo přechodné ustanovení [[https://www.... ian Schrems (tzv. Schrems II) ze dne 16. července 2020. Nadále tak již není možné předávat osobní údaje
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
ací** Dle [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020 č. 86]] se povinnost vztahuje na ústřední správní úřady včetně ... u přílohou [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020 č. 86]]. **kdo na úřadu má povinnost** Není řečeno, jaký útva
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sb.]] a z [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27 |usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020 č. 86]] plynou úřadům povinnosti předkládat odboru Hlavního ar
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
54 - počet výskytů, Poslední úprava:
|UV č.86 B1 |Kladné stanovisko|04.02.2020 | {{ :dokumenty:7-b1_20_crs.pd... |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|21.02.2020 | {{ :dokumenty:8-tacr_zadost_... |UV č.86 C |Kladné stanovisko|27.02.2020 | {{ :dokumenty:9-formular_haeg_c_v6_0_4_20200221.docx |}} | |Digitální archi
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ěno na základě usnesení vlády 86 ze dne 27. ledna 2020 a na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informační
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ogem služeb dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12|č. zákona č. 12/2020 Sb.]], ale katalog služeb veřejné správy nenahradí katalog ICT služeb, což může... u „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020“ uvádí že: „Je třeba, aby moderní a efektivně fun
TEST @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
|115751 | |**Mobilní klíč eGovernmentu (od 16.11.2020):** |Počet aktivovaných prostředků|22617 |
MojeID @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
pravy|elektronické identifikace]] v Česku. V roce 2020 prošla služba mojeID akreditačním procesem na MV ... ény u některých doménových registrátorů. Od září 2020 je možné používat účet mojeID také pro přihlašová
Národní identitní autorita @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
EU budou muset akceptovat české identity od 13.9.2020, kdy vyprší lhůta ohlášeného prostředku Elektroni... tní státy v rámci eIDAS povinné k použití od září 2020. | |**[[nap:mobilni_klic_egov|Mobilní klíč eGover... i_klic_egov|Mobilní klíč eGovernmentu]] (od 16.11.2020):** |Počet aktivovaných prostředků|22617 |... way je všem poskytovatelům služeb zapnuta od 30.6.2020. ==== Atributy vydávané poskytovatelům služeb (S
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
pro využití sdílených komunikací bylo jednání 9.6.2020 zástupců MVČR a Policie na Policejním prezidiu, k
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
t, více je popsáno v kapitole 4. V reáliích roku 2020 je ke službám PPDF připojeno cca 3 500 informační... ** o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně někter... formačního systému veřejné správy. **Zákon č. 12/2020, o právu na digitální služby** Podle ustanovení § 11 odst. 4 účinného od 1.2.2020 má uživatel služby právo na poskytnutí informace
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) V modelu vlastní celkové arch
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
) |OVM při přípravě Katalogu služeb dle zákona 12/2020 Sb. O právu na digitální služby zanalyzuje všechn
Informační koncepce ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ABQPGWHIN|usnesení vlády č. 644 ze dne 15. června 2020]]. </WRAP> Všechny povinné subjekty podle Záko... ý rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 (SRR VS) a dále jej rozpracovává tak, aby se mohl... í (např. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, Strategie digitální gramotnosti). Aby se předešl... nů / Akční plán EU pro eGovernment na období 2016-2020 / Urychlování digitální transformace veřejné sprá
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
219 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém základních registrů @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovník pojmů eGovernmentu
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava: