Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Referenční modely a klasifikační rámce
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ré z dřívějších výstupů dodavatelského konsorcia e2020 (2014). ==== Mezinárodní vzory taxonomií a refer... ČR. ==== Referenční modely z projektu konsorcia e2020 ==== Projekt e2020 přinesl mnoho set diagramů, vytvořených 1:1 k modelům, což není metodicky zcela spr... amné skupiny architektů dodavatelského konsorcia e2020 o cílové podobě architektury českého eGovernmentu
Proces tvorby architektur
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
umenty takovým absolutním pevným horizontem **rok 2020,** následně rok **2023** (5 let IK ČR) a rok **20... že cesta k cílovému horizontu architektury úřadu (2020, 2023, 2030 nebo 5 let) musí být povinně rozdělen
Národní architektonický rámec
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
igitální strategie Digital Western Australia 2016-2020:** ==== Kanada ==== **Government of New Brunswi... z]] **Information Technology Strategic Plan 2016-2020:** [[https://www.canada.ca/en/treasury-board-secr
Úvod
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
o stanovisko OHA((dle usnesení vlády č. 86 z 27.1.2020 a zák. č. 365/2000 Sb. )). Účelem metodiky v šir
Struktura modelovaných architektur
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
k prvotní koncepci modelování projektu konsorcia e2020 z roku 2014 a předejití pojmovým konfliktům při p
Modelující úřady a jejich architektury
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
trategií v oblasti eGovernment“, 2014, kosorcium e2020 )) používala tři stupně podrobnosti diagramů – př