Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ogem služeb dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12|č. zákona č. 12/2020 Sb.]], ale katalog služeb veřejné správy nenahradí katalog ICT služeb, což může... u „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020“ uvádí že: „Je třeba, aby moderní a efektivně fun