Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

seznam_isvs4 @playgroud
219 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bystřice |GORDIC spol. s r.o. |35000 |5000 |03.03.2020 15:06:10 | |6468 |IS Munis |Obec Příčovy |Obec Př... bec Chomutice |Obec Chomutice |50000 |5000 |07.04.2020 11:37:54 | |8407 |Přístup k základním registrům o... |Obec Rohatsko |Obec Rohatsko |50000 |5000 |24.03.2020 13:15:33 | |8393 |Přístup k základním registrům o... PRAHA |HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |2000000 |500000 |25.03.2020 11:01:53 | |8098 |EX AISoft - IS pro vedení exeku
Vzorové žádosti a formuláře z procesu posuzování ICT projektů/záměrů OHA @znalostni_baze
54 - počet výskytů, Poslední úprava:
|UV č.86 B1 |Kladné stanovisko|04.02.2020 | {{ :dokumenty:7-b1_20_crs.pd... |UV č.86 B1+ZoISVS365 B1 |Kladné stanovisko|21.02.2020 | {{ :dokumenty:8-tacr_zadost_... |UV č.86 C |Kladné stanovisko|27.02.2020 | {{ :dokumenty:9-formular_haeg_c_v6_0_4_20200221.docx |}} | |Digitální archi
seznam_isvs3 @playgroud
27 - počet výskytů, Poslední úprava:
čín |Statutární město Děčín |150000 |25000 |03.12.2020 11:19:52 | |7765 |MIMIS |Město Štětí |Nevyplněno ... město Pardubice |Nevyplněno |65000 |25000 |04.08.2020 13:01:26 | |7921 |IS Munis |Obec Bříství |Nevypln... o Bystřice |Město Bystřice |850000 |250000 |07.01.2020 10:06:22 | |41 |ASW - PROXIO |Městská část Praha ... ství silnic a dálnic ČR |18492000 |2690000 |17.01.2020 14:45:25 | |7953 |Evidence myslivosti |Ministerst
Slovník pojmů eGovernmentu
25 - počet výskytů, Poslední úprava:
k tomuto účelu užívání určeny |  |zákona č. 332/2020 Sb. |§ 3 písm. b) | |** ** |Byznys |Společenská e... ro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie), |kap. 9. - Slovník pojmů | |*... vropská strategie pro období od roku 2016 do roku 2020 zaměřená na odstranění fragmentace jednotného trh... veřejné správy s asistencí úředníka. |Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby |§ 2 odst. 2  |
seznam_isvs1 @playgroud
22 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pavel - notář |Bernard Pavel - notář |0 |0 |12.03.2020 17:29:06 | |8491 |NIS |Elšík Petr - notář |Elšík Petr - notář |0 |0 |07.04.2020 11:38:09 | |2394 |Informační systém Generální ins... ká část Praha 22 |HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |0 |0 |04.02.2020 15:19:35 | |8401 |PROXIO |Městská část Praha-Doln... služeb |Kraj Vysočina |Kraj Vysočina |0 |0 |24.04.2020 10:46:39 | |8163 |Evidence náhradní rodinné péce
seznam_isvs2 @playgroud
20 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jiřetín |Obec Český Jiřetín |100000 |15000 |23.01.2020 17:54:52 | |7606 |KEO |Obec Horní Dvořiště |Nevyp... město Pardubice |Nevyplněno |40000 |15000 |04.08.2020 13:01:05 | |8075 |Informační systém Munis |Statut... město Pardubice |Nevyplněno |40000 |15000 |04.08.2020 13:00:27 | |7959 |Keo-X |Obec Komárno |Nevyplněno... IS |OBEC PEČICE |OBEC PEČICE |45000 |15000 |16.01.2020 14:05:10 | |7987 |IS MUNIS |Obec Choťovice |Nevyp
Informační systém základních registrů @nap
17 - počet výskytů, Poslední úprava:
žeb]]. Zde uvedený seznam je platný ke konci roku 2020. </WRAP> Jednotlivé eGON služby jsou rozdělený ... f|E21 - rosCtiAifo.pdf551.44 KB]] |02.03 |27. 11. 2020 | |::: | [[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3... rosCtiPodleUdaju.pdf543.49 KB]] |02.03  |27. 11. 2020 | |::: |[[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3%... |E28 - rosCtiZmeny.pdf524.10 KB]] |01.01 |27. 11. 2020 | |::: | [[https://szrcr.cz/images/dokumenty/v%C3
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
ací** Dle [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020 č. 86]] se povinnost vztahuje na ústřední správní úřady včetně ... u přílohou [[https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-27|usnesení vlády ze dne 27. 1. 2020 č. 86]]. **kdo na úřadu má povinnost** Není řečeno, jaký útva
Metodický pokyn k řízení záměru (projektu) IT/ICT pro digitální zmocněnce Ústředními správní úřady @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
systémem apod. Vše co podléhá usnesení vlády č.86/2020 je předmětem záměru, který je dokumentován v kata... ášení záměru učinit výdaj dle usnesení vlády č.86/2020. Formulář lze vygenerovat jako úlohu v katalogu D... |**X** |**X** |**X** | |**Usnesení vlády ČR č. 86/2020 o uložení povinností informovat vládu v souvi... |[[https://www.mvcr.cz/soubor/usneseni-vlady-c-86-2020-sb-ze-dne-27-ledna-2020.aspx|https://www.mvcr.cz/
Informační koncepce ČR
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
ABQPGWHIN|usnesení vlády č. 644 ze dne 15. června 2020]]. </WRAP> Všechny povinné subjekty podle Záko... ý rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 (SRR VS) a dále jej rozpracovává tak, aby se mohl... í (např. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, Strategie digitální gramotnosti). Aby se předešl... nů / Akční plán EU pro eGovernment na období 2016-2020 / Urychlování digitální transformace veřejné sprá
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
t, více je popsáno v kapitole 4. V reáliích roku 2020 je ke službám PPDF připojeno cca 3 500 informační... ** o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně někter... formačního systému veřejné správy. **Zákon č. 12/2020, o právu na digitální služby** Podle ustanovení § 11 odst. 4 účinného od 1.2.2020 má uživatel služby právo na poskytnutí informace
Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
**, kteří realizují úpravu agend dle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně někter... , proto je nutné, aby v první fázi (do konce roku 2020) katalog služeb VS obsahoval následující: * ev... ohlášených agend v RPP **nejpozději do konce roku 2020**. Následně bude nutné doplnit služby vykonávané ... í dle zákona o právu na digitální služby** (č. 12/2020 Sb., § 14 odst. 6) **úkon poskytovat školy a škol
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
minulosti, současnosti nebo budoucnosti AS2013, TB2020). Bez uvedení představuje neznámou minulost nebo ... načení pohledu nemusí vstupovat. Příklad: „STR TB2020 AA APLMAPA L0“ představuje strategický, tj. celos... plná klasifikace: „ORP BENESOVMU SPOL IM EA STR TB2020 AA APLMAPA L0“ - redukované kódové označení: „_ BENESOVMU SPOL _ _ STR TB2020 _ APLMAPA L0“, kde podtržítka ukazují místa vynec
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ré z dřívějších výstupů dodavatelského konsorcia e2020 (2014). ==== Mezinárodní vzory taxonomií a refer... ČR. ==== Referenční modely z projektu konsorcia e2020 ==== Projekt e2020 přinesl mnoho set diagramů, vytvořených 1:1 k modelům, což není metodicky zcela spr... amné skupiny architektů dodavatelského konsorcia e2020 o cílové podobě architektury českého eGovernmentu
eGovernment cloud @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
ocný excel]] Oblast cloud computingu je od 1. 8. 2020 regulována příslušnými ustanoveními zákona 365/20... povinnost orgánů veřejné správy využívat od 1. 8. 2020 nově pouze takový cloud computing, který byl na z... ngu specifikuje [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-433|Vyhláška č. 433/2020 Sb., o údajích vedených v katalogu cloud computingu]]. Řídící orgán eGovernme
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rizika a jejich řízení @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronická fakturace @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický rámec @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené provozní informační systémy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Uvítání a obsah webu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modely Národního architektonického plánu @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonické dokumenty
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Struktura modelovaných architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Elektronické úkony a doručování @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
TEST @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: