Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ogem služeb dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-12|č. zákona č. 12/2020 Sb.]], ale katalog služeb veřejné správy nenahradí katalog ICT služeb, což může... u „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020“ uvádí že: „Je třeba, aby moderní a efektivně fun
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
dické materiály tvořené NÚKIB]]: * {{:dokumenty:2020-07-17_minimalni-bezpecnostni-standard_v1.0.pdf|Mi... nimální bezpečnostní standard}} * {{:dokumenty:2020-07-17_standard-pro-vtc_1.0.pdf|Bezpečnostní stand