Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady @nap_dokument
54 - počet výskytů, Poslední úprava:
ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr|Popis sdílených služeb, funkčních celků a tema... a samostatné stránce [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|zde]] nebo v rámci části [[nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#agendovy_model_verejne_spravy|Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné sp
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
46 - počet výskytů, Poslední úprava:
ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Agendový model veřejné správy|Agendový model v... ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Identifikace klientů veřejné správy|Identifika... ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Propojený datový fond|Propojený datový fond - ... ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#Veřejný datový fond|Veřejný datový fond ČR - V
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
23 - počet výskytů, Poslední úprava:
ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr#uplne_elektronicke_podani|úplného elektronické... šíření [[https://archi.gov.cz/nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|Portálu veřejn... ě nazývané jako [[https://archi.gov.cz/nap:system_spravy_dokumentu#popis_systemu_spravy_dokumentu|správa dokumentů]], jsou vykonávány v rámci spisové služby. Řada
eGovernment cloud @nap
14 - počet výskytů, Poslední úprava:
ojené do [[nap:komunikacni_infrastruktura_verejne_spravy|CMS/KIVS]] je OVM a AIS v eGC je přesměrován do [[nap:komunikacni_infrastruktura_verejne_spravy|CMS/KIVS]] přes OVM (př. [[nap:portal_obcana|Port... ojuje do [[nap:komunikacni_infrastruktura_verejne_spravy|CMS/KIVS]] přes připojení daného OVM {{ :nap:clou... portálu OVM ** Publikování [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|portálu]] OVM
Úvod @nap_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr|Kapitola Popis sdílených služeb, funkčních cel... rzální kontaktní místo]] \\ [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|Portálová řešení OVS]] \\ [[nap:system_spravy_dokumentu|Spisová služba]]| |[[:ikcr#Architektoni... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronická identifikace]] | |[[:ikcr#Architekto
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní služby vzniknou se musí dostat do [[nap:system_spravy_dokumentu|spisové služby]]. {{ :nap-dokument:2._... ní služby vzniknou se musí dostat do [[nap:system_spravy_dokumentu|spisové služby]]. {{ :nap-dokument:2._... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy#mandaty_role_a_prava_v_elektronicke_komunikaci|ma... vykonává a podporuje [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|agendu veřejné správy]] dle [[nap:rpp|registru pr
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr|Popis sdílených služeb, funkčních celků a tema... ap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr|Popis sdílených služeb, funkčních celků a tema... imárně v autentizované zóně [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|portálu]] a um... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|zaručené identity klienta]] * Agendové a místní
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
eřejné správy – tzv. [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|agend]]. {{ :znalostni-baze:1999-2006.png?1000 |... kace). Orgány veřejné moci využívají [[nap:system_spravy_dokumentu|elektronický systém spisové služby]], n... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy| elektronické identifikace]] k jednotlivým [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|transakčním po
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
u úřadu v rámci tzv. [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|agendového modelu veřejné správy]] * Veřejná ... dnotlivých úřadů, je [[nap:agendovy_model_verejne_spravy|agendový model veřejné správy]], legislativa vyjá... bslužnými kanály. Všechny [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|lokální územní... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|elektronické identifikace]] občanů ČR ([[nap:nia|
Národní identitní autorita @nap
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|identifikace a autentizace]], který se skládá z n... ka je popsána také v části [[:nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|Portály veřejn... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|NIA]] a vytváření jednotlivých Service Providerů.... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Národní identitní autoritu]], která ověření zpros
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudW09NA... mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudW09MQ... mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-278660.aspx|katalogových listů]] a následně zreal... mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudW09NA
Přístup do Centrálního místa služeb pro podřízené/zřizované organizace @znalostni_baze
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
truktura [[nap:komunikacni_infrastruktura_verejne_spravy|CMS/KIVS]] (Centrální místo služeb / Komunikační ... ojení na [[nap:jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy|JIP/KAAS]] se do systému nedostane identifikovaný... a pomocí [[nap:komunikacni_infrastruktura_verejne_spravy|CMS/KIVS]]. ===== Rozdíl mezi OVM, OVS, SPUU, PO... systému [[nap:jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy|JIP/KAAS]] a spravovat své zaměstnance vykonávají
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
jné správy===== {{page>nap:agendovy_model_verejne_spravy}} =====Propojený datový fond===== {{page>nap:prop... ===Systém správy dokumentů===== {{page>nap:system_spravy_dokumentu}} =====Přístupnost informací===== {{pag... h uživatelů údajů===== {{page>nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju}} =====Elektro... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy}} =====Jednotný identitní prostor veřejné správy=
Úplné elektronické podání @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívá [[nap:jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy|Jednotný identitní prostor veřejné správy]] a [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronickou identifikaci pro klienty veřejné sp... Využití [[nap:jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy|Jednotného identitního prostor veřejné správy]] p... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Elektronickou identifikaci pro klienty veřejné sp
Univerzální kontaktní místo @nap
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Národní identitní autoritu]] nebo [[nap:komunikacni_infrastruktura_verejne_spravy|Centrální místo služeb]]. Samooblužné univerzální... ně případů o specializovaný [[nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|agendový portá... nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Národního identitního prostoru]] * Federace pod
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
eObčanka @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Základní registry @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postupy při tvorbě a hlášení metrik @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
MojeID @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Připojování Metropolitních sítí do CMS @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Editorské agendové informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Veřejný datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Formulářový agendový informační systém @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Propojený datový fond @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence údajů v agendě @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní architektonický plán
1 - počet výskytů, Poslední úprava: