Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Slovník pojmů eGovernmentu
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Adresní místo |Takové místo v... Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Akceptovatelné riziko |Riziko... Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Aktér |Osoba, organizace nebo... Slovníček termínů, definic a zkratek, itSMF Czech Republic, o.s., |  | |** ** |Aktiva služby |Jakákoli způso
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
byly analyzovány za účelem porovnat stav v České republice a použít pak jejich vhodné části jako významný z... racování návrhu pravidel federace portálů v České republice. Po diskuzích se zástupci z daných zemí se ukáz... rnetické bezpečnosti. Systém eRecept byl v České republice vytvořen k předepisování léků elektronickou form... práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.
Informační koncepce ČR
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let. Informační koncepce ČR je záva... ramu 2021–2027 ==== Podpoře eGovernmentu v České republice se z operačních programů EU připravovaných pro p... pskou komisí ohledně podpory eGovernmentu v České republice, ale především jako výchozí materiál pro následn
CzechPOINT @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
cům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. |Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis... cům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy ... í číslo osoby. V případě, že subjekt nemá v České republice přiděleno identifikační číslo osoby, nelze vydat
Úvod @metody_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let, kterou Ministerstvo vnitra v rá... ování informačních systémů veřejné správy v České republice. **Proč dokument přečíst.** Dokument je formulo... ování informačních systémů veřejné správy v České republice na období 5 let. Aktuální Informační koncepce ČR
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
ístupnění k náhledu nebo dalšímu užití má v České republice dlouhou tradici, která je podporována trvalým zá... é informace (NIPI) upravena a definována, v České republice doposud ucelené, přehledné, systematické a formá... e infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020]]. Aby bylo možné NIPI efektivně b
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
-7 |Uchazeč o studium |3791-7-6 |Bydliště v České republice |Ne | |A3791 |3791-7 |Uchazeč o studium |3791-7-... í činnosti zahraničního svěřenského fondu v České republice |Ne | |A4067 |4067-1 |Evidence skutečných majite
Identifikace klientů veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
identifikační prostředky právnických osob v České republice nevydávají. Je tomu tak proto, že právnická osob... ekvivalentní např. občanským průkazům, se v České republice nevydávají. Zatímco samotná autentizace fyzické
Sdílené služby INSPIRE @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
í k 34 tématům 3 příloh Směrnice INSPIRE. V České republice se tak děje prostřednictvím Národního geoportálu
Integrovaná Telekomunikační Síť @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Geograficky ITS propojuje krajská města v České republice v kruhu, s propustností až 10Gb a dále nově pokr
I.CA @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
a Starcos od výrobce Giesecke&Devrient je v České republice poskytována společností První certifikační autor
Úvod @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ání informačních systémů veřejné správy** v České republice. IKČR se aktualizuje v pětiletých cyklech a je v
Otevřená data @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ty==== Legislativní rámec otevřených dat v České republice tvoří jejich úprava obsažená v Zákoně č. 106/199
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
e infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) V modelu vlastn
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní identifikace, * adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa)
Sdílené provozní informační systémy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
NIA ID @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: