Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
19 - počet výskytů, Poslední úprava:
e “autoritativní původce údaje”. * **Základními registry ROB a ROS**, které jako specializované Agendové i... použití této vazby je zajištěna vazba na základní registry (ověření existence subjektu v základních registre... k referenční rozhraní, tak datový zdroj (základní registry a AIS). Ve spolupráci s věcným správcem agendy ř... mezi Agendovými informačními systémy a základními registry zajišťuje Informační systém základních registrů,
Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
16 - počet výskytů, Poslední úprava:
maticky udělované mandáty, díky napojení na různé registry a agendové IS. Vedle toho je pak možné sestavit s... v jiných agendách. Jako příklad uveďme mandáty – registry plných mocí (digitálních), systémy notifikující u... ádá, že k synchronizaci dat mezi ISVS, základními registry a AIS dochází výlučně prostřednictvím referenčníh... poskytována jen schváleným subjektům. Databázové registry jsou ve správě ministerstev, podle jejich agendy
CzechPOINT @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
ncování, ve znění pozdějších předpisů | |Základní registry |Výpis údajů z registru obyvatel (ROB) – neveřejn... istrech, ve znění pozdějších předpisů | |Základní registry |Výpis údajů z registru osob (ROS) – neveřejný |Č... istrech, ve znění pozdějších předpisů | |Základní registry |Veřejný výpis údajů z registrů osob (ROS) |Český... istrech, ve znění pozdějších předpisů | |Základní registry |Výpis o využití údajů z registru obyvatel (ROB)
The Sharing and Reuse Framework for IT Solutions @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
iting publication on their own websites. A common registry is a system devoted to the proper structuring, pu... tware code, etc.). By populating a comprehensive registry of IT solutions open to different organisations, ... e should preferably be part of a central European registry (see also section 8.1), thereby maximising their ... r solutions are reusable and can be included in a registry. Using a standard checklist to validate the solut
Základní registry @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
======Základní registry====== Základní registry jsou základním (referenčním) datovým zdrojem údajů o subjektech a objektech práva ... p:referencni_udaje|Referenční údaje]]. Základní registry tak tvoří páteř propojeného datového fondu veřejn... } ===== Klíčové role v souvislosti se základními registry ===== V souvislosti s využíváním základních reg
Slovník pojmů eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
sou prostřednictvím rozhraní napojeny na základní registry. V případě, kdy agendový systém pracuje s referen... tvím je zajišťováno sdílení údajů mezi základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy, základními registry a soukromoprávními systémy pro využívání údajů, agen
Evidence jiných fyzických osob @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
terý eviduje subjekt, který není v [[nap:zakladni_registry|základním registru]] má povinnost: -Zjistit o ... spravují subjekty, které nejsou v [[nap:zakladni_registry|základních registrech]]. ==== Nový navrhovaný s... svých evidencích vedou a nejsou v [[nap:zakladni_registry|základních registrech]], editovat pomocí komponen... m registru osob]]. V rámci rozvoje [[nap:zakladni_registry|základních registrů]] a tím i celého [[nap:propoj
seznam_isvs2 @playgroud
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
0.08.2012 15:03:04 | |3876 |GINIS Express - REG - Registry |Město Úsov |Nevyplněno |69000 |17000 |22.02.2016... lněno |190000 |20000 |07.11.2018 17:08:01 | |321 |Registry IS Radnice VERA |Město Česká Kamenice |Nevyplněno... 0000 |2000000 |10.01.2012 15:07:20 | |491 |ISMÚ - Registry |Statutární město Ústí nad Labem |Nevyplněno |250... 0000 |22.02.2016 16:59:57 | |6559 |AIS - základní registry |Obec Kestřany |Nevyplněno |10000000 |20000000 |3
Veřejný datový fond @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
onkrétním subjektu práva vedeném v [[nap:zakladni_registry|ZR]] a s potřebnými oprávněními. VDF však zavádí ... Do VDF publikují jednotlivé AIS i [[nap:zakladni_registry|ZR]]. Dále tedy v textu hovoříme o publikujícím I... je tím myšleno publikující AIS či [[nap:zakladni_registry|ZR]]. ISGOD je logickým zastřešením několika apl... vodci, např. ISEO, CIS, ISKN apod. Se základními registry se nedá komunikovat jinak, než přes systém ISZR,
Propojený datový fond @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
mezi Agendovými informačními systémy a základními registry zajišťuje [[nap:iszr|Informační systém základních... né v rámci PPDF jsou vždy propojeny se základními registry pomocí referenčních vazeb na referenční údaje o s... {{tag>PPDF "Propojený datový fond" "Základní registry" "ISZR" FAIS eGSB ISSS "Referenční rozhraní" "Tem
Informační systém základních registrů @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
išťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy a agendovými informačními systémy navzájem,... jený datový fond" "Referenční rozhraní" "Základní registry" "Funkční celek" "eGON" "eGON služby"}} Dobrý d
Referenční rozhraní veřejné správy @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
h registrů ==== {{page>nap:iszr}} ==== Základní registry ==== {{page>nap:zakladni_registry}} ==== Referenční údaje ==== {{page>nap:referencni_udaje}} ==== Edito... vě ISZR. {{tag>"referenční rozhraní" "Základní registry" ISZR eGSB ISSS FAIS "Funkční celek"}} Dobrý de
Národní identitní autorita @nap
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
vydanými kvalifikovanými správci. * **Základní registry,** které poskytují jednoznačnou identifikaci osob... án, protože nemůže být napojen na [[:nap:zakladni_registry|základní registry]] nepřímo, avšak tuto službu mu může zprostředkovat jeho nadřízený úřad. Pokud však chc
Přístup do Centrálního místa služeb pro podřízené/zřizované organizace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernmentu: * Bez napojení na [[nap:zakladni_registry|základní registry]] se objekty a subjekty v systému budou spravovat bez správnosti zaručenou státem * Bez
Portál občana a portál veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
třednictvím ISZR === * Čtení ze [[nap:zakladni_registry|Základních registrů]] (ROB, ROS): * přístup k... st musí mít oprávnění na přístup k [[nap:zakladni_registry|Základním registrům]]. * Čtení přes kompozitní
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační koncepce ČR
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
NAP: Celky podle vrstev a využití @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment On-Line Service Bus / Informační systém sdílené služby @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Využívání oprávnění na údaje jiných informačních systémů @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Implementace povinností dle zákona o právu na digitální služby @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs1 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Způsoby získání referenčních údajů ze ZR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém Evidence obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotný identitní prostor veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílení údajů veřejné správy ČR @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr územní identifikace adres a nemovitostí @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr práv a povinností @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr osob @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Registr obyvatel @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Referenční údaje @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Agendový model veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
eGovernment cloud @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Evidence subjektů @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Mandáty a zastupování v elektronické komunikaci @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informační systém datových schránek @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Metodické doporučení ke ztotožňování fyzických osob u SPUÚ @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava: