Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Referenční modely a klasifikační rámce
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
itu bude EIRA((Z angl. „Europena Interoperability Reference Architecture“ )) představovat významnou inspiraci... britského modelu UK-RA((Z angl. United Kingdom - Reference Architecture. )), ve světě srovnatelnou obdobu.
Architektonické úložiště a nástroj
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
yto artefakty. * **Referenční knihovna** (orig. Reference Library) – obsahuje návody, klasifikační a refere
Národní architektonický rámec
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ment:architektonicke_uloziste_a_nastroj}} ====== Reference ====== ===== Odkazy na dokumenty a zákony veřejn
Rámec obsahu a výstupů architektur
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
rabilitu (EIRA((Z angl. European Interoperability Reference Architecture. ))), verze 2.1.0. Všechna dále ve