Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
sou pro subjekt vyřizující služby potřebná. Není preference mezi způsoby uvedenými výše. ===== Hierarchická ... momentě přihlášení jsou osobní údaje doplněny o preference a dojde tak k zafiltrování veškerého obsahu. {{m... zhodl uživatel sdílet sám, ze své vlastní vůle – preference jazyka, alternativní komunikační kanál (např. sek... – standardně v notifikačním centru, případně dle preference klienta formou specifikovaných komunikačních kaná
Veřejný datový fond @nap
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
e. Přístup k údajům je realizován s pomocí tzv. dereference identifikátoru položky. V otevřených datech jsou ... |Otevřená formální norma pro propojená data]]). Dereference identifikátoru v podobě IRI znamená přistoupení k... jako přistupujeme k webovým stránkám. Výsledkem dereference je strojově nebo lidsky čitelná reprezentace údaj... o odkazování se na položku všechny datové sady. Dereference referenčního IRI vede na směrovací službu, která
Národní identitní autorita @nap
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
ferenční údaj – Příjmení fyzické osoby. Viz eIDAS reference.| |**Jméno**| **CurrentGivenName**| Referenční úd... – Jméno, případně jména fyzické osoby. Viz eIDAS reference.| |**Datum narození** |**DateOfBirth** |Referenční údaj – Datum narození fyzické osoby. Viz eIDAS reference.| |**Místo narození**| **PlaceOfBirth** |Referenč... ní údaj – Místo narození fyzické osoby. Viz eIDAS reference.| |Země narození |CountryCodeOfBirth |Referenční
Informační systém základních registrů @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Gon_slu%C5%BEeb/SZR_popis_eGON_sluz%CC%8Ceb_rob-dereference_1.pdf|rob-dereference_1.pdf340.55 KB]]| ^Kategorie ^Podrobný popis služby
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
itu bude EIRA((Z angl. „Europena Interoperability Reference Architecture“ )) představovat významnou inspiraci... britského modelu UK-RA((Z angl. United Kingdom - Reference Architecture. )), ve světě srovnatelnou obdobu.
Politika souborů cookies
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
1) |DOKU_PREFS|Used for remembering helpful user preferences, like the size of the editor textarea.|Importanc
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
h kanálů a umožnit klientovi volbu mezi kanály. Preference kanálu, efektivnějšího z pohledu úřadu, tedy typi
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ní kanál a kontaktní údaj v něm, má tato lokální preference klienta (nebo poskytovatele služby ) přednost pře
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
yto artefakty. * **Referenční knihovna** (orig. Reference Library) – obsahuje návody, klasifikační a refere
Národní architektonický rámec @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ment:architektonicke_uloziste_a_nastroj}} ====== Reference ====== ===== Odkazy na dokumenty a zákony veřejn
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
rabilitu (EIRA((Z angl. European Interoperability Reference Architecture. ))), verze 2.1.0. Všechna dále ve
Formatting Syntax @wiki
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
ad a ''video.webm'' and ''video.ogv'' next to the referenced ''video.mp4'', DokuWiki will automatically add t
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
produktů jak z hlediska hardwaru, tak softwaru a preference bezpečných výrobců z pohledu historického výskytu
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
žeb, nebo včetně aplikačních komponent. - Preference je využít **VAR1**, tedy bude existovat externí s