Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
odkazy:odkazy_ke_spisove_sluzbe [2019/10/04 15:13]
Tomáš Šedivec odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-**Odkazy na další zdroje týkající se spisové služby** 
- 
-  * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2004-499|Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě]] 
-  * [[http://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​2012-259|Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby]] 
-  * [[https://​www.mvcr.cz/​clanek/​narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx|Národní standard pro elektronické systémy spisové služby]] 
-  * [[https://​www.mvcr.cz/​soubor/​metodicky-navod-pro-kontrolu-vykonu-spisove-sluzby-vedene-prostrednictvim-elektronickeho-systemu-spisove-sluzby-u-verejnopravnich-puvodcu-pdf.aspx|Metodický návod MV pro kontrolu požadavků výkonu spisové služby prostřednictvím ESSL]] 
-  * [[https://​www.mvcr.cz/​clanek/​spisova-sluzba-metodiky.aspx|Sekce webu MVČR s metodickými dokumenty ke spisové službě]]