Vyhledávání

Výsledky hledání můžete vidět níže.

Výsledky studie federace portálů veřejné správy @znalostni_baze
92 - počet výskytů, Poslední úprava:
evážně vizí, respektive budoucím chtěným stavem v oblasti portálů VS, a tak při jejím vzniku byly odhalován... t, že některé v projektu federace portálů dotčené oblasti v současnosti nejsou jakkoliv (závazně) regulován... stně omezenými službami. Mohou být nalezeny další oblasti vhodné k využití při naplňování strategie Portál... ravidel==== Účelem dokumentu je vytýčit základní oblasti a upozornit na problémy, které bude potřeba ve fe
Popis sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí veřejné správy ČR @nap_dokument
31 - počet výskytů, Poslední úprava:
líží na sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti veřejné správy ČR tzv. „shora“ a přináší jak defi... isované sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti je povinné zohlednit v informační koncepci úřadu ... celků a tematických oblastí úřady]]. **Tematické oblasti** * **[[nap_dokument:architektura_a_sdilene_slu... notlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:pravidla_pro_
Informační koncepce ČR
29 - počet výskytů, Poslední úprava:
(dále také jako „ZoISVS“), cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy (dále také ja... ující dokument obsahuje zejména: - cíle ČR v oblasti eGovernmentu a jeho podpory informačními systémy ... zké vazby mezi oběma materiály budou intervence v oblasti veřejné správy (Governmentu) i eGovernmentu vzáje... ž v počátcích samotné výstavby. Navržené změny v oblasti digitalizace budou mít zásadní dopad i na obecnou
Agendy veřejné správy @znalostni_baze
21 - počet výskytů, Poslední úprava:
ona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb info... zákon | |A450 |Podpora kultury | |A451 |Ocenění v oblasti kultury | |A452 |Zákon o audiovizi | |A458 |Správ... stupování České republiky na mezinárodní úrovni v oblasti ochrany autorských práv | |A958 |Koordinační činnost v oblasti kultury v souladu s mezinárodními úmluvami | |**M
Slovník pojmů eGovernmentu
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
veřejné moci, \\ 4) Ústřední správní úřad, jehož oblasti působnosti je vznik subjektu dle závorky bodu 1 n... tektura segmentu |Detailní a formální popis jedné oblasti (segmentu) v rámci podniku za účelem organizace z... egie úspěšná. Balanced Scorecards má čtyři hlavní oblasti, každou z nich reprezentovanou několika KPI. Tyto čtyři oblasti jsou posuzovány v různých úrovních podrobnosti v
Uvítání a obsah webu
15 - počet výskytů, Poslední úprava:
raxe. Pro lepší orientaci jsme definovali klíčové oblasti architektury eGovernmentu, díky kterým získáte zá... announcement aqua round largest 100%> ===Klíčové oblasti architektury eGovernmentu=== <WRAP justify>Při po... itektury je důležitá zejména [[+tab|:uvod_klicove_oblasti#e|Potřebnost a ekonomická výhodnost informačních systémů]] a [[+tab|:uvod_klicove_oblasti#strategie|Koncepce a strategie úřadů]]. *Při z
Rámec obsahu a výstupů architektur @nar_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
N nebo Citizen Journey Map((Analytická technika z oblasti marketingu a péče o klienta, doslova Cesta klient... nejdůležitější a aktuálně nejobsažnější doménou z oblasti jednotlivých motivačních architektur – vertikální... to doména se v souladu se svým názvem zaměřuje na oblasti řízení, které regulují činnost úřadů (OVS), a to ... dpisy.** Podle Ústavy a ZLPS smí veřejné správy v oblasti výkonu veřejné moci konat jenom to, co je jí výsl
Rychlá navigace @nap
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
.Architektonické dokumenty]]** **[[:uvod_klicove_oblasti|2.Klíčové oblasti architektury]]** *[[:uvod_klicove_oblasti#e|Potřebnost informačních systémů a soulad s 3E]] *[[:uvod_klicove_oblasti#strategie|Koncepce a strategie úřadů]] *[[:uvod
Rychlá navigace
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
e|Rozšiřující znalostní báze]] **[[:uvod_klicove_oblasti|2.Klíčové oblasti architektury]]** *[[:uvod_klicove_oblasti#e|Potřebnost a ekonomická výhodnost informačních systémů]] *[[:uvod_klicove_oblasti#strategie|Koncepce a strategie úřadů]] *[[:uvod
Řízení na úrovni útvaru ICT OVS @metody_dokument
12 - počet výskytů, Poslední úprava:
růřezové provozní schopnosti zahrnuje dvě klíčové oblasti procesů či funkcí. Nejdůležitější je společné a j... torem a koordinátorem rozvojových programů v této oblasti. Přesto i nadále zůstává plná zodpovědnost za pl... anou trhem. In-house tvorba je vhodná pro vybrané oblasti, kdy se jedná o jednoduchou službu, která nebude ... v ICT VS potřební odborníci například pro role z oblasti strategického plánování a řízení transformačních
Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury @nap_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
uře) sdílené služby, funkčního celky či tematické oblasti. Skladba této kapitoly odpovídá [[nap_dokument:u... notlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:pravidla_pro_... nformací propojujících jednotlivé fáze (a funkční oblasti) vyřizování případů (řízení) klientů, interních i... ení (klasifikace) funkcí, procesů a služeb hlavní oblasti v kontextu ostatních funkčních oblastí}} === Hl
Řízení jednotlivých ICT řešení @metody_dokument
11 - počet výskytů, Poslední úprava:
správy se musí opírat o strategické cíle úřadu v oblasti výkonu veřejné správy a jeho informační podpory, ... rojů. Z těchto důvodů musí být všechny projekty v oblasti informatiky prokazatelně koordinovány se všemi bě... ž bude správcem příslušného IS. Úlohou ICT v této oblasti je zejména: * poskytnout legislativnímu týmu p... vy identit a přístupu privilegovaných uživatelů v oblasti bezpečnosti a provozu. * Prevence a profylaxe
Stručná metodika efektivního modelování @znalostni_baze
10 - počet výskytů, Poslední úprava:
Spolupráce s ostatními útvary úřadu a eGovernmentu @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
iniciativa nejsou primárně informatické. Některé oblasti řízení a spolupráce již jsou takto upraveny v sam... ání překážek vystavěných dosavadní legislativou v oblasti eGovernmentu, nákupu ICT a ve správě ICT zdrojů, ... ou beze stopy. Důraz na odpovědnost za jednotlivé oblasti působnosti v rámci stanovených rolí podle zákona ... u. ==== Podíl IT na ochraně údajů a GDPR ==== V oblasti řízení ochrany soukromí a osobních údajů musí vše
Úvod @metody_dokument
9 - počet výskytů, Poslední úprava:
a č. 365/2000 Sb., stanoví cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné prin... když stanovuje: * **cíle České republiky** v oblasti informačních systémů veřejné správy (také jako "I... n úřadu, zde zejména odkazy a základní pravidla z oblasti řízení bezpečnosti úřadu a ochrany informací a pr... í koncepce ČR, stanovující cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy (také jako "I
Referenční modely a klasifikační rámce @nar_dokument
8 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nar_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové oblasti architektury eGovernmentu
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Úvod @nap_dokument
7 - počet výskytů, Poslední úprava:
Současný a cílový stav řízení ICT VS ČR @metody_dokument
6 - počet výskytů, Poslední úprava:
Co je a co není ISVS @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Osnova vzorové informační koncepce OVS @znalostni_baze
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Předpoklady a východiska řízení ICT OVS @metody_dokument
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Informace ke schvalování projektů eGovernmentu
5 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů @nap
4 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonické úložiště a nástroj @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Modelující úřady a jejich architektury @nar_dokument
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Možné způsoby veřejného zadávání informačních systémů @znalostni_baze
3 - počet výskytů, Poslední úprava:
Bezpečnost elektronické identity @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs3 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs2 @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prokazování totožnosti s využitím fyzických dokladů totožnosti @playgroud
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @znalostni_baze
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Často kladené dotazy (FAQ)
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nar_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @nap_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Pseudonymizace subjektů v datovém fondu úřadu @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Prostorová data a služby nad prostorovými daty @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémové a uživatelské notifikace, hlavní principy a rozdíly @nap
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @ikcr
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rychlá navigace @metody_dokument
2 - počet výskytů, Poslední úprava:
Centrální sdílené služby, tematické oblasti a funkční celky
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Rozšiřující znalostní báze Architektury eGovernmentu ČR
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Tabulky pro uvedení IK do souladu s IKČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Postup a plán realizace změn (Roadmap) @metody_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Architektonická vize eGovernmentu ČR @nap_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Otevřený zdrojový kód @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Příručka pro řízení organizačních změn roku 2020 (OCM) @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klasifikace modelů a pohledů NA VS ČR @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Klíčové zákony týkající se eGovernmentu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Proces tvorby architektur @nar_dokument
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Jednotné obslužné kanály úředníků @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Komunikační infrastruktura veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Historie digitalizace služeb @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Globální architektura propojeného datového fondu @znalostni_baze
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Národní identitní autorita @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Portál občana a portál veřejné správy @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
seznam_isvs4 @playgroud
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Přístupnost informací @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava:
Systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou @nap
1 - počet výskytů, Poslední úprava: