Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nar-dokument:uvod [2020/05/26 10:43]
Tomáš Šedivec [Co je Informační koncepce České republiky]
nar-dokument:uvod [2020/05/26 10:44] (aktuální)
Tomáš Šedivec [Co je Informační koncepce České republiky]
Řádek 3: Řádek 3:
 ===== Co je Informační koncepce České republiky ===== ===== Co je Informační koncepce České republiky =====
  
-Informační koncepce České republiky (také jako "​IKČR"​ nebo "​Informační koncepce ČR"), (MV ČR, 2018) je základním dokumentem, který stanovuje na základě zmocnění podle § 5a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, **cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy** (také jako "​ISVS"​) a obecné **principy pořizování,​ vytváření,​ správy a provozování informačních systémů veřejné správy** v České republice na období 5 let.+[[ikcr-dokument:​ikcr|Informační koncepce České republiky]] (také jako "​IKČR"​ nebo "​Informační koncepce ČR") je základním dokumentem, který stanovuje na základě zmocnění podle § 5a odst. 1 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, **cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy** (také jako "​ISVS"​) a obecné **principy pořizování,​ vytváření,​ správy a provozování informačních systémů veřejné správy** v České republice na období 5 let.
  
 IKČR v navazujícím dokumentu č. 1: **Metody řízení ICT veřejné správy ČR** definuje pravidla, včetně orgánů a rolí odpovědných za jejich uplatňování,​ v celém životním cyklu ICT služeb informačních systémů veřejné správy, tedy definuje pravidla strategického řízení IT, plánování,​ přípravy a implementace ICT projektů, provozu ICT služeb, řízení ekonomiky a bezpečnosti ICT služeb a pravidla kontroly a auditu (governance) ICT. IKČR v této příloze současně definuje základní požadavky na řízení a rozvoj orgánů veřejné moci a jejich útvarů informatiky tak, aby byly lépe schopny naplňovat cíle rozvoje služeb informačních systémů veřejné správy a řídit jejich životní cyklus. IKČR v navazujícím dokumentu č. 1: **Metody řízení ICT veřejné správy ČR** definuje pravidla, včetně orgánů a rolí odpovědných za jejich uplatňování,​ v celém životním cyklu ICT služeb informačních systémů veřejné správy, tedy definuje pravidla strategického řízení IT, plánování,​ přípravy a implementace ICT projektů, provozu ICT služeb, řízení ekonomiky a bezpečnosti ICT služeb a pravidla kontroly a auditu (governance) ICT. IKČR v této příloze současně definuje základní požadavky na řízení a rozvoj orgánů veřejné moci a jejich útvarů informatiky tak, aby byly lépe schopny naplňovat cíle rozvoje služeb informačních systémů veřejné správy a řídit jejich životní cyklus.