Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

nar-dokument:ramec_obsahu_a_vystupu_architektur [2019/10/04 08:24]
Tomáš Šedivec vytvořeno
nar-dokument:ramec_obsahu_a_vystupu_architektur [2020/05/18 09:01] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 9: Řádek 9:
 Metamodel je předpis a logika používání jazyka pro modelování architektury v praxi. Při tvorbě Národní architektury VS ČR budou vytvářeny modely v jazyce ArchiMate podle předem schváleného metamodelu. Užití metamodelu je plně v souladu se specifikacemi jazyka **ArchiMate** a architektonického rámce **TOGAF**. Metamodel architektury jednoznačně definuje, jaké elementy ze specifikací rámce TOGAF a jazyka ArchiMate a jaké vazby mezi nimi, jsou použity. Metamodel je předpis a logika používání jazyka pro modelování architektury v praxi. Při tvorbě Národní architektury VS ČR budou vytvářeny modely v jazyce ArchiMate podle předem schváleného metamodelu. Užití metamodelu je plně v souladu se specifikacemi jazyka **ArchiMate** a architektonického rámce **TOGAF**. Metamodel architektury jednoznačně definuje, jaké elementy ze specifikací rámce TOGAF a jazyka ArchiMate a jaké vazby mezi nimi, jsou použity.
  
-  * **Celkový metamodel jazyka rámce TOGAF 9.2 a jazyka ArchiMate 3.01** – Představuje výčet všech prvků, jejich vazeb a definuje, jakým způsobem budou použity. Tento metamodel je příliš komplexní, a proto byl zredukován do **celkového metamodelu této metodiky**. +  * **Celkový metamodel jazyka rámce TOGAF 9.2 a jazyka ArchiMate 3.1** – Představuje výčet všech prvků, jejich vazeb a definuje, jakým způsobem budou použity. Tento metamodel je příliš komplexní, a proto byl zredukován do **celkového metamodelu této metodiky**. 
-  * **Celkový metamodel této metodiky** – Představuje výčet všech prvků a jejich vazeb, které byly do NAR převzaty z celkové specifikace jazyka ArchiMate ve verzi 3.01. +  * **Celkový metamodel této metodiky** – Představuje výčet všech prvků a jejich vazeb, které byly do NAR převzaty z celkové specifikace jazyka ArchiMate ve verzi 3.1. 
-  * **Doménové metamodely** – Doménové metamodely popisují určitou zájmovou oblast. Rámec TOGAF rozeznává 4 základní domény architektury:​ byznys architektura,​ architektura dat, architektura aplikací a technologická architektura. Proto byl vytvořen metamodel pro každou ze zmíněných domén architektury a postupně pro tzv. vertikální domény, které mají svůj původ v motivačním rozšíření ArchiMate a dalších rámcích, nejprve pro Strategické směrování,​ viz přehled domén ​v kapitole 3.2+  * **Doménové metamodely** – Doménové metamodely popisují určitou zájmovou oblast. Rámec TOGAF rozeznává 4 základní domény architektury:​ byznys architektura,​ architektura dat, architektura aplikací a technologická architektura. Proto byl vytvořen metamodel pro každou ze zmíněných domén architektury a postupně pro tzv. vertikální domény, které mají svůj původ v motivačním rozšíření ArchiMate a dalších rámcích, nejprve pro Strategické směrování,​ viz přehled domén ​v[[nar-dokument:​struktura_modelovanych_architektur|Struktura modelovaných architektur]]
-  * **Minimální metamodel** – i výběr prvků ze standardů do celkového metamodelu je příliž rozsáhlý a pro úvodní angažmá obtížně použitelný. Proto je v této ​kapitole ​doporučena i jeho minimalistická,​ redukovaná podoba, vhodná pro prvních několik typických architektonických angažmá úřadu.+  * **Minimální metamodel** – i výběr prvků ze standardů do celkového metamodelu je příliž rozsáhlý a pro úvodní angažmá obtížně použitelný. Proto je v této ​části ​doporučena i jeho minimalistická,​ redukovaná podoba, vhodná pro prvních několik typických architektonických angažmá úřadu.
  
 Důvody a pravidla pro používání metamodelů při tvorbě konkrétních modelů jsou následující:​ Důvody a pravidla pro používání metamodelů při tvorbě konkrétních modelů jsou následující:​
Řádek 54: Řádek 54:
 === Barvy prvků === === Barvy prvků ===
  
-Specifikace standardu ArchiMate 3.01 barevnost prvků nepředepisuje,​ ale umožňuje ji s výhodou jednotně využít. Rozhodnutí o barevnosti ponechává na architektovi a jeho nástroji.+Specifikace standardu ArchiMate 3.1 barevnost prvků nepředepisuje,​ ale umožňuje ji s výhodou jednotně využít. Rozhodnutí o barevnosti ponechává na architektovi a jeho nástroji.
  
 NAR jde v tomto dále a pro snazší jednotné čtení a interpretaci diagramů modelů předepisuje základní barevnost jednotlivých prvků v tabulkách níže. Barevnost podle RPG není povinná, ale doporučující. NAR jde v tomto dále a pro snazší jednotné čtení a interpretaci diagramů modelů předepisuje základní barevnost jednotlivých prvků v tabulkách níže. Barevnost podle RPG není povinná, ale doporučující.
Řádek 84: Řádek 84:
 **Barevnost prvků domén motivační architektury** **Barevnost prvků domén motivační architektury**
  
-Poslední verze standardu ArchiMate 3.01 zavedla nové barvy pro nové domény (strategickou a fyzickou) a přesunula řadu prvků z byznys domény do strategické. Tím došlo k rozporu v barevnosti prvků vůči původnímu barevnému ladění domén NAR, viz kapitola 3.2.+Poslední verze standardu ArchiMate 3.1 zavedla nové barvy pro nové domény (strategickou a fyzickou) a přesunula řadu prvků z byznys domény do strategické. Tím došlo k rozporu v barevnosti prvků vůči původnímu barevnému ladění domén NAR, viz [[nar-dokument:​struktura_modelovanych_architektur|Struktura modelovaných architektur]].
  
 Tento rozpor se ještě bude muset řešit. Problém je v tom, že na jedné straně NAR počítá s doménami a prvky, které ještě ve standardu ArchiMate nejsou a až se v něm (pravděpodobně) objeví, mohou mít jinou barvu, než nyní plánuje NAR. Současně je problémem efektivní užívání modelovacích nástrojů, kde nejjednodušší je ponechávat prvkům jejich originální ArchiMate barvu. Tento rozpor se ještě bude muset řešit. Problém je v tom, že na jedné straně NAR počítá s doménami a prvky, které ještě ve standardu ArchiMate nejsou a až se v něm (pravděpodobně) objeví, mohou mít jinou barvu, než nyní plánuje NAR. Současně je problémem efektivní užívání modelovacích nástrojů, kde nejjednodušší je ponechávat prvkům jejich originální ArchiMate barvu.
  
-**Tabulka definice barev dle standardu ArchiMate 3.01**+**Tabulka definice barev dle standardu ArchiMate 3.1((Tabulka - Definice barev prvků podle standardu ArchiMate 3.1, zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).))**
  
 ^Doména ​                   ^Název barvy     ​^Definice barvy (RGB)^ ​         ^           ^ ^Doména ​                   ^Název barvy     ​^Definice barvy (RGB)^ ​         ^           ^
Řádek 103: Řádek 103:
 |                          |Oranžová ​       |**255** ​            ​|185 ​      ​|115 ​       | |                          |Oranžová ​       |**255** ​            ​|185 ​      ​|115 ​       |
  
-Tabulka - Definice barev prvků podle standardu ArchiMate 3.01, zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).+
  
 === Tvary prvků === === Tvary prvků ===
Řádek 113: Řádek 113:
 === Vyšší verze specifikace ArchiMate ​ === === Vyšší verze specifikace ArchiMate ​ ===
  
-Tato verze metodiky modelování a metamodelu v NAR vychází z aktuální verze specifikace ArchiMate, označované jako 3.01. Jelikož již jsou na rok 2019 ohlášena další rozšíření a nové verze, bude potřeba metamodel NAR průběžně aktualizovat. Očekává se ale, že nové verze specifikace budou velkou měrou tzv. zpětně kompatibilní a nebude tak mít zásadní dopad na v této metodice již vyjádřená pravidla a příklady.+Tato verze metodiky modelování a metamodelu v NAR vychází z aktuální verze specifikace ArchiMate, označované jako 3.1. Jelikož již jsou na rok 2019 ohlášena další rozšíření a nové verze, bude potřeba metamodel NAR průběžně aktualizovat. Očekává se ale, že nové verze specifikace budou velkou měrou tzv. zpětně kompatibilní a nebude tak mít zásadní dopad na v této metodice již vyjádřená pravidla a příklady.
  
 ==== Přehled lokalizace prvků a vazeb standardu ArchiMate ==== ==== Přehled lokalizace prvků a vazeb standardu ArchiMate ====
  
-=== Přehled prvků standardu ArchiMate 3.01 a jejich lokalizace ===+=== Přehled prvků standardu ArchiMate 3.1 a jejich lokalizace ===
  
 ^**Doména** ​               ^**Původní název** ​           ^**Generický překlad** ​        ​^**Úprava pro NAR**               ^ ^**Doména** ​               ^**Původní název** ​           ^**Generický překlad** ​        ​^**Úprava pro NAR**               ^
Řádek 181: Řádek 181:
 |                          |//​Location// ​                ​|**Lokace** ​                   |                                 | |                          |//​Location// ​                ​|**Lokace** ​                   |                                 |
  
-Tabulka - Přehled prvků standardu ArchiMate 3.01 a jejich lokalizace, zdroj: MV podle (The Open Group, 2017). 
  
-Barevnost prvků v tabulce je 100% přezata z originální specifikace ArchiMate 3.01.+ 
 +Barevnost prvků v tabulce((Tabulka - Přehled prvků standardu ArchiMate 3.1 a jejich lokalizace, zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).)) ​je 100% přezata z originální specifikace ArchiMate 3.1.
  
 === Přehled vazeb ArchiMate === === Přehled vazeb ArchiMate ===
  
-Přehled a vysvětlení jednotlivých vazeb obsahuje následující tabulka:+Přehled a vysvětlení jednotlivých vazeb obsahuje následující tabulka((Tabulka - Přehled typů vazeb standardu ArchiMate 3.0.1, zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).)):
  
 ^**Pojem** ​        ​^**Popis** ​                ​^**Symbol** ​                ^ ^**Pojem** ​        ​^**Popis** ​                ​^**Symbol** ​                ^
Řádek 209: Řádek 209:
 |větvení (Or Junction) ​           |Spojka se používá k rozvětvení vztahů stejného typu. Logický OR.      |{{:​nar-dokument:​image29.png?​12x12}}| |větvení (Or Junction) ​           |Spojka se používá k rozvětvení vztahů stejného typu. Logický OR.      |{{:​nar-dokument:​image29.png?​12x12}}|
  
-Tabulka - Přehled typů vazeb standardu ArchiMate 3.0.1, zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).+
  
 Při použití v modelech a jejich diagramech dostávají (mohou dostávat) jednotlivé instance těchto typů vazeb své výstižné názvy, obdobně jako je tomu u instancí konceptů (typů prvků metamodelu). Při použití v modelech a jejich diagramech dostávají (mohou dostávat) jednotlivé instance těchto typů vazeb své výstižné názvy, obdobně jako je tomu u instancí konceptů (typů prvků metamodelu).
Řádek 221: Řádek 221:
 ==== Maximální metamodel NA VS ČR ==== ==== Maximální metamodel NA VS ČR ====
  
-Maximální metamodel architektury úřadů jako součástí Národní architektury je pro první období jejího zavádění stanoven jako plný a nezměněný rozsah standardní specifikace ArchiMate 3.01, případně vyšší.+Maximální metamodel architektury úřadů jako součástí Národní architektury je pro první období jejího zavádění stanoven jako plný a nezměněný rozsah standardní specifikace ArchiMate 3.1, případně vyšší.
  
 Protože metamodel ArchiMate a TOGAF ještě není vzájemně 100% shodný((Přestože se se pod společnou správou The Open Group oba standardy stále sbližují.)),​ přebírá NAR některé objekty metamodelu i z TOGAF, a to objekty Organizační jednotka, Logická a fyzická aplikační komponenta, Logická a fyzická technologická komponenta. Protože metamodel ArchiMate a TOGAF ještě není vzájemně 100% shodný((Přestože se se pod společnou správou The Open Group oba standardy stále sbližují.)),​ přebírá NAR některé objekty metamodelu i z TOGAF, a to objekty Organizační jednotka, Logická a fyzická aplikační komponenta, Logická a fyzická technologická komponenta.
Řádek 227: Řádek 227:
 Vedle toho zavádí NAR nové koncepty pro objekty typické pro českou veřejnou správu, a to Právní předpis, Agendu a Informační systém (logický, ISVS). Vedle toho zavádí NAR nové koncepty pro objekty typické pro českou veřejnou správu, a to Právní předpis, Agendu a Informační systém (logický, ISVS).
  
-Nad rámec standardní specifikace ArchiMate 3.01 jsou tedy pro metamodel NA VS ČR zavedeny následující specializované koncepty (objekty metamodelu),​ tzv. <<​stereotypy>>,​ postihující:​+Nad rámec standardní specifikace ArchiMate 3.1 jsou tedy pro metamodel NA VS ČR zavedeny následující specializované koncepty (objekty metamodelu),​ tzv. <<​stereotypy>>,​ postihující:​
  
-<​HTML><​ol style="​list-style-type: lower-alpha;"></​HTML>​ + 
-<​HTML><​li></​HTML><​HTML><​p></​HTML>​potřeby veřejné správy je to „právní předpis“ jako <<​Předpis>>,​ <<​Agenda>>​ a <<​IS>>,​<​HTML></​p></​HTML><​HTML></​li></​HTML>​ +  ​- potřeby veřejné správy je to „právní předpis“ jako <<​Předpis>>,​ <<​Agenda>>​ a <<​IS>>,​ 
-<​HTML><​li></​HTML><​HTML><​p></​HTML>​obecně chybějící koncepty „organizační jednotka“ jako <<​Organizace>>​ (dle TOGAF) a <<​Útvar >>, pro standardizaci <<​Standard>>,​<​HTML></​p></​HTML><​HTML></​li></​HTML>​ +  ​- ​obecně chybějící koncepty „organizační jednotka“ jako <<​Organizace>>​ (dle TOGAF) a <<​Útvar >>, pro standardizaci <<​Standard>>,​ 
-<​HTML><​li></​HTML><​HTML><​p></​HTML>​potřeby odděleně postihnout a vyhodnotit prvky komunikační infrastruktury jsou to volitelně <<​Komunikační služby>>,​ <<​Komunikační funkce>>​ apod. (z čtyřvrstvé vize),<​HTML></​p></​HTML><​HTML></​li></​HTML>​ +  ​- ​potřeby odděleně postihnout a vyhodnotit prvky komunikační infrastruktury jsou to volitelně <<​Komunikační služby>>,​ <<​Komunikační funkce>>​ apod. (z čtyřvrstvé vize), 
-<​HTML><​li></​HTML><​HTML><​p></​HTML>​potřeby odlišit <<​Logické aplikační komponenty>>​ a <<​Fyzické aplikační komponenty>>​ (z TOGAF).<​HTML></​p></​HTML><​HTML></​li></​HTML><​HTML></​ol></​HTML>​+  ​- ​potřeby odlišit <<​Logické aplikační komponenty>>​ a <<​Fyzické aplikační komponenty>>​ (z TOGAF).
  
 Není povinné specializovat prvky z doplněné vrstvy Komunikační a fyzické infrastruktury,​ ale je to přípustné. Není povinné specializovat prvky z doplněné vrstvy Komunikační a fyzické infrastruktury,​ ale je to přípustné.
Řádek 245: Řádek 245:
 V jednotlivých typizovaných (a legislativním nebo metodickým předpisem upravených) architektonických angažmá, jako je právě seznámení OHA s plánovaným IT projektem (tzv. žádost) bude samostatným metodickým postupem doporučen pro zjednodušení ještě dále redukovaný metamodel, viz na úrovni NAR jako celku. V jednotlivých typizovaných (a legislativním nebo metodickým předpisem upravených) architektonických angažmá, jako je právě seznámení OHA s plánovaným IT projektem (tzv. žádost) bude samostatným metodickým postupem doporučen pro zjednodušení ještě dále redukovaný metamodel, viz na úrovni NAR jako celku.
  
-Doporučené redukované (zjednodušené) metamodely jednotlivých vrstev architektury jsou uvedeny v následujících ​kapitolách.+Doporučené redukované (zjednodušené) metamodely jednotlivých vrstev architektury jsou uvedeny v následujících ​částech.
  
 {{ :​nar-dokument:​image30.png?​600 | Základní redukovaný metamodel NA VC ČR v notaci ArchiMate.}} {{ :​nar-dokument:​image30.png?​600 | Základní redukovaný metamodel NA VC ČR v notaci ArchiMate.}}
  
-{{ :​nar-dokument:​image31.png?​600 | Základní (redukovaný) výběr prvků metamodelu NA ze standardu ArchiMate 3.01 (bez specializovaných stereotypů).}}+{{ :​nar-dokument:​image31.png?​600 | Základní (redukovaný) výběr prvků metamodelu NA ze standardu ArchiMate 3.1 (bez specializovaných stereotypů).}}
  
 ==== Zjednodušený metamodel základních doporučených prvků ==== ==== Zjednodušený metamodel základních doporučených prvků ====
  
-Celkový, již redukovaný základní (natož maximální) metamodel definující architekturu NA, obsahuje ještě stále značné množství vazeb a rozšiřujících oblastí. Pro přehlednost a lepší pochopení je na Obrázek 15 schematicky znázorněn dále **zjednodušený metamodel základních doporučených prvků.** Z úplného metamodelu byly vybrány pouze nejzásadnější objekty a vazby z nerozšířeného standardu ArchiMate.+Celkový, již redukovaný základní (natož maximální) metamodel definující architekturu NA, obsahuje ještě stále značné množství vazeb a rozšiřujících oblastí. Pro přehlednost a lepší pochopení je na Obrázku níže ​schematicky znázorněn dále **zjednodušený metamodel základních doporučených prvků.** Z úplného metamodelu byly vybrány pouze nejzásadnější objekty a vazby z nerozšířeného standardu ArchiMate.
  
 {{ :​nar-dokument:​image32.png?​600 | Zjednodušený metamodel základních doporučených prvků}} {{ :​nar-dokument:​image32.png?​600 | Zjednodušený metamodel základních doporučených prvků}}
Řádek 264: Řádek 264:
 )). )).
  
-Příkladem rozšíření specializací je sada specializovaných konceptů, odvozených jedním z úřadů z konceptu aplikační komponenty, viz kapitola 5.3.3.+Příkladem rozšíření specializací je sada specializovaných konceptů, odvozených jedním z úřadů z konceptu aplikační komponenty, viz [[nar-dokument:​ramec_obsahu_a_vystupu_architektur|Rámec obsahu a výstupu architektur]].
  
 ==== Povinný rozsah modelů ==== ==== Povinný rozsah modelů ====
Řádek 274: Řádek 274:
 ==== Metamodel byznys architektury (BA) ==== ==== Metamodel byznys architektury (BA) ====
  
-V rámci této kapitoly ​je definován metamodel organizační architektury a to jak v plné, tak i redukované verzi a v minimální verzi.+V rámci této části ​je definován metamodel organizační architektury a to jak v plné, tak i redukované verzi a v minimální verzi.
  
-{{ :​nar-dokument:​image33.png?​600 | Plný metamodel byznys vrstvy dle specifikace ArchiMate 3.01 (v souvislostech ostatních vrstev), zdroj: (The Open Group, 2017), překlad MV.}}+{{ :​nar-dokument:​image33.png?​600 | Plný metamodel byznys vrstvy dle specifikace ArchiMate 3.1 (v souvislostech ostatních vrstev), zdroj: (The Open Group, 2017), překlad MV.}}
  
 Součástí metamodelu BA, jak je zobrazen, jsou i koncepty metamodelu patřící podle NAR nebo ArchiMate do jiných domén, protože jsou důležitou součástí celkového pohledu na výkon služeb veřejné správy (tj. Byznys). Myslí se tím koncepty: Součástí metamodelu BA, jak je zobrazen, jsou i koncepty metamodelu patřící podle NAR nebo ArchiMate do jiných domén, protože jsou důležitou součástí celkového pohledu na výkon služeb veřejné správy (tj. Byznys). Myslí se tím koncepty:
Řádek 284: Řádek 284:
   * z domény shody s předpisy:​ Předpis.   * z domény shody s předpisy:​ Předpis.
  
-Vedle lokalizovaných označení pro VS ČR, například „Účastník interakce s VS“, je možné pro zjednodušení v profesní komunitě vždy používat i originální označení, zde „aktér“. Některé zmíněné pro byznys důležité koncepty byly ve verzi 3.01 ArchiMate přesunuty do jiných domén, proto mají jiné barvy, ale zde jsou i nadále uvedeny.+Vedle lokalizovaných označení pro VS ČR, například „Účastník interakce s VS“, je možné pro zjednodušení v profesní komunitě vždy používat i originální označení, zde „aktér“. Některé zmíněné pro byznys důležité koncepty byly ve verzi 3.1 ArchiMate přesunuty do jiných domén, proto mají jiné barvy, ale zde jsou i nadále uvedeny.
  
-{{ :​nar-dokument:​image34.png?​600 | výběr ze specifikace byznys vrstvy dle ArchiMate 3.01, zdroj: (The Open Group, 2017), úprava MV.}}+{{ :​nar-dokument:​image34.png?​600 | výběr ze specifikace byznys vrstvy dle ArchiMate 3.1, zdroj: (The Open Group, 2017), úprava MV.}}
  
-{{ :​nar-dokument:​image35.png?​600 | Minimální výběr z metamodelu byznys architektury dle ArchiMate 3.01, zdroj: (The Open Group, 2017), překlad MV.}}+{{ :​nar-dokument:​image35.png?​600 | Minimální výběr z metamodelu byznys architektury dle ArchiMate 3.1, zdroj: (The Open Group, 2017), překlad MV.}}
  
 === Definice prvků metamodelu byznys architektury ​ === === Definice prvků metamodelu byznys architektury ​ ===
 +
 +Tabulka((Tabulka - Přehled definic prvků metamodelu byznys architektury,​ zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).)) s definicemi prvků metamodelu byznys architektury
  
 ^**Název typu prvku** ​                    ​^**Definice významu typu prvku** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​^**Definice NAR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^ ^**Název typu prvku** ​                    ​^**Definice významu typu prvku** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ​^**Definice NAR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ^
Řádek 311: Řádek 313:
 |//<<​Útvar>>// ​                           |//Nemá, viz aktér.// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |//​Samostatně neexistující dílčí organizační jednotka úřadu (sekce, odbor, oddělení, skupina, tým, atp.)//\\ \\ //Pro rozlišení od osob nadaných právní subjektivitou (fyzické/​přirozené a právnické) může být vhodné využívat tento specializovaný stereotyp pro kolektivní aktéry bez vlastní subjektivity,​ součásti organizace.// ​                                                                                                          | |//<<​Útvar>>// ​                           |//Nemá, viz aktér.// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |//​Samostatně neexistující dílčí organizační jednotka úřadu (sekce, odbor, oddělení, skupina, tým, atp.)//\\ \\ //Pro rozlišení od osob nadaných právní subjektivitou (fyzické/​přirozené a právnické) může být vhodné využívat tento specializovaný stereotyp pro kolektivní aktéry bez vlastní subjektivity,​ součásti organizace.// ​                                                                                                          |
  
-Tabulka - Přehled definic prvků metamodelu byznys architektury,​ zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).+
  
 === Interpretace metamodelu byznys architektury === === Interpretace metamodelu byznys architektury ===
Řádek 354: Řádek 356:
 Datová architektura dle TOGAF v nemá jazyce ArchiMate vlastní vrstvu, její objekty jsou rozloženy ve všech třech základních vrstvách. Představují pasivní prvky, tedy o čem jsou systémy, s čím zachází. V podstatě se jedná o tři úrovně abstrakce. Datová architektura dle TOGAF v nemá jazyce ArchiMate vlastní vrstvu, její objekty jsou rozloženy ve všech třech základních vrstvách. Představují pasivní prvky, tedy o čem jsou systémy, s čím zachází. V podstatě se jedná o tři úrovně abstrakce.
  
-Zatímco datové modelování hovoří o konceptuálních,​ logických a fyzických datových objektech, TOGAF hovoří o datových entitách, logických a fyzických informačních komponentách,​ používá ArchiMate následující vyjádření,​ viz obrázek.+Zatímco datové modelování hovoří o konceptuálních,​ logických a fyzických datových objektech, TOGAF hovoří o datových entitách, logických a fyzických informačních komponentách,​ používá ArchiMate následující vyjádření,​ viz následující ​obrázek.
  
 {{:​nar-dokument:​image36.png?​200 | Metamodel datové architektury NAR}} {{:​nar-dokument:​image36.png?​200 | Metamodel datové architektury NAR}}
Řádek 368: Řádek 370:
 ==== Metamodel architektury IS - aplikační architektury (AA) ==== ==== Metamodel architektury IS - aplikační architektury (AA) ====
  
-V rámci této kapitoly ​je definován metamodel architektury aplikací a to jak v plné, tak i redukované verzi.+V rámci této části ​je definován metamodel architektury aplikací a to jak v plné, tak i redukované verzi.
  
 Struktura prvků metamodelu (konceptů) plně odpovídá základním aspektům jazyka ArchiMate, obdobně jako v ostatních základních vrstvách. Struktura prvků metamodelu (konceptů) plně odpovídá základním aspektům jazyka ArchiMate, obdobně jako v ostatních základních vrstvách.
  
-{{ :​nar-dokument:​image37.png?​600 | Plný metamodel vrstvy IS dle specifikace ArchiMate 3.01, zdroj: (The Open Group, 2017), překlad MV}}+{{ :​nar-dokument:​image37.png?​600 | Plný metamodel vrstvy IS dle specifikace ArchiMate 3.1, zdroj: (The Open Group, 2017), překlad MV}}
  
  
 Předpokládáme,​ že v praxi bude užitečné redukovat jak počet typů prvků modelů, tak počet typů povolených vazeb. Aktuálně doporučenou redukci metamodelu AA, současně považovanou za minimální možnou, ukazuje následující schéma: Předpokládáme,​ že v praxi bude užitečné redukovat jak počet typů prvků modelů, tak počet typů povolených vazeb. Aktuálně doporučenou redukci metamodelu AA, současně považovanou za minimální možnou, ukazuje následující schéma:
  
-{{ :​nar-dokument:​image38.png?​600 | výběr ze specifikace vrstvy IS dle ArchiMate 3.01, zdroj: (The Open Group, 2017), úprava MV}}+{{ :​nar-dokument:​image38.png?​600 | výběr ze specifikace vrstvy IS dle ArchiMate 3.1, zdroj: (The Open Group, 2017), úprava MV}}
  
 === Definice prvků metamodelu aplikační architektury === === Definice prvků metamodelu aplikační architektury ===
 +
 +Tabulka((Tabulka - Přehled definic prvků metamodelu aplikační architektury,​ zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).)) s definicemi prvků metamodelu aplikační architektury
  
 ^**Název typu prvku** ​    ​^**Definice typu prvku** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^**Definice NAR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^ ^**Název typu prvku** ​    ​^**Definice typu prvku** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^**Definice NAR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ^
Řádek 393: Řádek 397:
 |**<<​Informační systém>>​**| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | |**<<​Informační systém>>​**| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
  
-Tabulka - Přehled definic prvků metamodelu aplikační architektury,​ zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).+
  
 === Interpretace metamodelu aplikační architektury === === Interpretace metamodelu aplikační architektury ===
Řádek 460: Řádek 464:
 ==== Metamodel ICT technologické architektury (TA) ==== ==== Metamodel ICT technologické architektury (TA) ====
  
-V rámci této kapitoly ​je definován plný a zjednodušený metamodel technologické architektury.+V rámci této části ​je definován plný a zjednodušený metamodel technologické architektury.
  
 {{ :​nar-dokument:​image40.png?​600 | Plný metamodel technologické architektury}} {{ :​nar-dokument:​image40.png?​600 | Plný metamodel technologické architektury}}
Řádek 467: Řádek 471:
  
 === Definice prvků metamodelu technologické architektury === === Definice prvků metamodelu technologické architektury ===
 +
 +Tabulka((Tabulka - Přehled definic prvků metamodelu technologické architektury,​ zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).)) s definicemi prvků metamodelu technologické architektury
  
 ^**Název typu prvku** ​       ^**Definice významu typu prvku** ​                                                                                                                                                                       ^**Definice NAR**                                                                                                                                                                              ^ ^**Název typu prvku** ​       ^**Definice významu typu prvku** ​                                                                                                                                                                       ^**Definice NAR**                                                                                                                                                                              ^
Řádek 484: Řádek 490:
 |**Technologická komponenta**|//​An encapsulation of technology infrastructure that represents a class of technology product or specific technology product (TOGAF only).// ​                                                          ​|**Modeluje se jako Uzel (ArchiMate)** ​                                                                                                                                                        | |**Technologická komponenta**|//​An encapsulation of technology infrastructure that represents a class of technology product or specific technology product (TOGAF only).// ​                                                          ​|**Modeluje se jako Uzel (ArchiMate)** ​                                                                                                                                                        |
  
-Tabulka - Přehled definic prvků metamodelu technologické architektury,​ zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).+
  
 === Interpretace metamodelu technologické architektury === === Interpretace metamodelu technologické architektury ===
Řádek 500: Řádek 506:
 === Definice prvků metamodelu fyzické architektury === === Definice prvků metamodelu fyzické architektury ===
  
-V tabulce jsou uvedeny pouze definice prvků metamodelu z vrstvy fyzické architektury ArchiMate, protože pro prvky komunikační architektury se v plné míře použijí koncepty technologické architektury z předchozí ​kapitoly, s výjimkou jejich případné specializace,​ viz níže.+V tabulce((Tabulka - Přehled definic prvků metamodelu fyzické architektury,​ zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).)) ​jsou uvedeny pouze definice prvků metamodelu z vrstvy fyzické architektury ArchiMate, protože pro prvky komunikační architektury se v plné míře použijí koncepty technologické architektury z předchozí ​části, s výjimkou jejich případné specializace,​ viz níže.
  
 ^**Název typu prvku** ​ ^**Definice typu prvku** ​                                                                                           ^**Definice NAR**                                                                                                                                                                                                        ^ ^**Název typu prvku** ​ ^**Definice typu prvku** ​                                                                                           ^**Definice NAR**                                                                                                                                                                                                        ^
Řádek 508: Řádek 514:
 |Materiál ​             |//Tangible physical matter or physical elements.// ​                                                                ​|//​Hmatatelná fyzická látka nebo fyzikální prvky.// ​                                                                                                                                                                     | |Materiál ​             |//Tangible physical matter or physical elements.// ​                                                                ​|//​Hmatatelná fyzická látka nebo fyzikální prvky.// ​                                                                                                                                                                     |
  
-Tabulka - Přehled definic prvků metamodelu fyzické architektury,​ zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).+
  
 === Interpretace metamodelu komunikační a fyzické architektury === === Interpretace metamodelu komunikační a fyzické architektury ===
Řádek 532: Řádek 538:
 {{ :​nar-dokument:​image44.png?​600 | Plný metamodel strategické motivační architektury.}} {{ :​nar-dokument:​image44.png?​600 | Plný metamodel strategické motivační architektury.}}
  
-{{ :​nar-dokument:​image45.png?​600 | redukovaný výběr ze specifikace motivačního a strategického rozšíření ArchiMate 3.01, zdroj: (The Open Group, 2017), úprava MV}}+{{ :​nar-dokument:​image45.png?​600 | redukovaný výběr ze specifikace motivačního a strategického rozšíření ArchiMate 3.1, zdroj: (The Open Group, 2017), úprava MV}}
  
 Metamodel neobsahuje všechny možné vazby, protože každý prvek v motivačním rozlišení může být agregací/​specializací prvku stejného typu (např. cíl se může agregovat na dílčí cíle). Metamodel neobsahuje všechny možné vazby, protože každý prvek v motivačním rozlišení může být agregací/​specializací prvku stejného typu (např. cíl se může agregovat na dílčí cíle).
  
 === Definice prvků metamodelu architektury strategie a směřování ​ === === Definice prvků metamodelu architektury strategie a směřování ​ ===
 +
 +Tabulka((Tabulka - Přehled definic prvků metamodelu architektury strategie a směřování,​ zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).)) s definicemi prvků metamodelu architektury strategie a směřování
  
 ^**Název typu prvku** ​         ^**Definice typu prvku** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​^**Definice NAR**                                                                                                                                                                           ^ ^**Název typu prvku** ​         ^**Definice typu prvku** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ​^**Definice NAR**                                                                                                                                                                           ^
Řádek 555: Řádek 563:
 |//​Hodnotový řetězec// ​        |//A representation of an end-to-end collection of value-adding activities that create an overall result for a customer, stakeholder,​ or end-user (TOGAF only).// ​                                                                                                                                                               |//​Reprezentace komplexní kolekce činností s přidanou hodnotou, které vytvářejí celkový výsledek pro zákazníka,​ zainteresovaného nebo koncového uživatele (zatím pouze TOGAF).// ​           | |//​Hodnotový řetězec// ​        |//A representation of an end-to-end collection of value-adding activities that create an overall result for a customer, stakeholder,​ or end-user (TOGAF only).// ​                                                                                                                                                               |//​Reprezentace komplexní kolekce činností s přidanou hodnotou, které vytvářejí celkový výsledek pro zákazníka,​ zainteresovaného nebo koncového uživatele (zatím pouze TOGAF).// ​           |
  
-Tabulka - Přehled definic prvků metamodelu architektury strategie a směřování,​ zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).+
  
 === Interpretace metamodelu architektury strategie a směřování === === Interpretace metamodelu architektury strategie a směřování ===
Řádek 570: Řádek 578:
 Koncept „Zdroj“ znamená v architektuře strategie a směřování „zdroj pro zajištění změny schopnosti“,​ nikoli zdroj pro rutinní výkon schopnosti. Koncept „Zdroj“ znamená v architektuře strategie a směřování „zdroj pro zajištění změny schopnosti“,​ nikoli zdroj pro rutinní výkon schopnosti.
  
-„Schopnost“,​ jak je uvedeno ​výše v kapitole 2.1.2, není typickým doménovým typem prvku, tvořícího architekturu,​ nýbrž schopnost je nejmenší částí organizace, pro niž se architektura hledá a navrhuje. Mapa schopností slouží pro získání celkové přehledu o organizaci. Plánování schopností((Z angl. Capability Based Planning. +„Schopnost“,​ jak je uvedeno ​v [[nar-dokument:​modelujici_urady_a_jejich_architektury|Modelující úřady a jejich architektur]], není typickým doménovým typem prvku, tvořícího architekturu,​ nýbrž schopnost je nejmenší částí organizace, pro niž se architektura hledá a navrhuje. Mapa schopností slouží pro získání celkové přehledu o organizaci. Plánování schopností((Z angl. Capability Based Planning.))je manažerská technika pro plánování zlepšování a plnění strategických cílů bez detailní znalosti o architektuře jednotlivých schopností.
-))je manažerská technika pro plánování zlepšování a plnění strategických cílů bez detailní znalosti o architektuře jednotlivých schopností.+
  
 Typ prvku „Hodnota“ má pro NAR dva nejdůležitější významy, oba významy zatím nejsou důvodem pro specializaci stereotypů,​ pravděpodobně budou v prvních obdobích užívání NAR využívány zřídka: Typ prvku „Hodnota“ má pro NAR dva nejdůležitější významy, oba významy zatím nejsou důvodem pro specializaci stereotypů,​ pravděpodobně budou v prvních obdobích užívání NAR využívány zřídka:
Řádek 609: Řádek 616:
  
 === Definice prvků metamodelu architektury výkonnosti === === Definice prvků metamodelu architektury výkonnosti ===
 +
 +Tabulka((Tabulka - Přehled definic prvků metamodelu výkonnostní architektury.)) s definicemi prvků metamodelu architektury výkonnosti
  
 ^**Název typu prvku** ​                    ​^**Definice typu prvku** ​                                                                                                                              ​^**Definice NAR**                                                                                                            ^ ^**Název typu prvku** ​                    ​^**Definice typu prvku** ​                                                                                                                              ​^**Definice NAR**                                                                                                            ^
Řádek 621: Řádek 630:
 |                                         ​| ​                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | |                                         ​| ​                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
  
-Tabulka - Přehled definic prvků metamodelu výkonnostní architektury.+
  
 === Interpretace prvků metamodelu architektury výkonnosti === === Interpretace prvků metamodelu architektury výkonnosti ===
Řádek 647: Řádek 656:
  
 === Přehled potřebných prvků bezpečnostní architektury a jejich lokalizace === === Přehled potřebných prvků bezpečnostní architektury a jejich lokalizace ===
 +
 +Tabulka((Tabulka - Přehled překladů prvků metamodelu bezpečnostní architektury.)) s definicemi prvků metamodelu bezpečnostní architektury
  
 ^**Doména** ​ ^**Původní název** ​      ​^**Generický překlad** ​                ​^**Úprava pro NAR**^ ^**Doména** ​ ^**Původní název** ​      ​^**Generický překlad** ​                ​^**Úprava pro NAR**^
Řádek 661: Řádek 672:
 |            |//Security domain// ​    ​|**Bezpečnostní doména** ​              ​| ​                 | |            |//Security domain// ​    ​|**Bezpečnostní doména** ​              ​| ​                 |
  
-Tabulka - Přehled překladů prvků metamodelu bezpečnostní architektury.+
  
 === Definice prvků metamodelu bezpečnostní architektury === === Definice prvků metamodelu bezpečnostní architektury ===
 +
 +Tabulka((Tabulka - Přehled definic prvků metamodelu bezpečnostní architektury,​ MV podle (Band, et al., 2015).)) s definicemi prvků metamodelu bezpečnostní architektury
  
 ^**Název typu prvku** ​           ^**Definice typu prvku** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^**Definice NAR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^ ^**Název typu prvku** ​           ^**Definice typu prvku** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^**Definice NAR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^
Řádek 677: Řádek 690:
 |**Opatření** ​                   |//Security requirement and control measure are two specializations of the requirement construct, a control measure being more specific (i.e. close to the implementation) than a security requirement.// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ​|//​Bezpečnostní požadavek a kontrolní opatření jsou dvě specializace typu prvku požadavek, přičemž kontrolní opatření je specifičtější (tj. blíže implementaci) než bezpečnostní požadavek.// ​                                                                                                                                                                                                                                                             | |**Opatření** ​                   |//Security requirement and control measure are two specializations of the requirement construct, a control measure being more specific (i.e. close to the implementation) than a security requirement.// ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ​|//​Bezpečnostní požadavek a kontrolní opatření jsou dvě specializace typu prvku požadavek, přičemž kontrolní opatření je specifičtější (tj. blíže implementaci) než bezpečnostní požadavek.// ​                                                                                                                                                                                                                                                             |
  
-Tabulka - Přehled definic prvků metamodelu bezpečnostní architektury,​ MV podle (Band, et al., 2015).+
  
 === Interpretace metamodelu bezpečnostní architektury === === Interpretace metamodelu bezpečnostní architektury ===
Řádek 697: Řádek 710:
 === Metamodel shody s předpisy === === Metamodel shody s předpisy ===
  
-Základním objektem shody s předpisy je objekt „právní předpis“. Tento objekt není standardní součástí specifikace ArchiMate, proto NAR navrhuje používat specializaci objektu „Kontrakt“ do podoby: <<​Předpis>>​. Vše ostatní, co tvoří strukturu systému úřadu, musí být ve shodě s právními předpisy. Pokud by tomu tak nebylo, jde o nežádoucí stav. Míru shody není třeba vyjadřovat dalšími koncepty, v rámci NAR stačí objekty modelu, typicky agendy nebo služby, propojit asociační vazbou s objekty <<​předpis>>,​ viz obrázek:+Základním objektem shody s předpisy je objekt „právní předpis“. Tento objekt není standardní součástí specifikace ArchiMate, proto NAR navrhuje používat specializaci objektu „Kontrakt“ do podoby: <<​Předpis>>​. Vše ostatní, co tvoří strukturu systému úřadu, musí být ve shodě s právními předpisy. Pokud by tomu tak nebylo, jde o nežádoucí stav. Míru shody není třeba vyjadřovat dalšími koncepty, v rámci NAR stačí objekty modelu, typicky agendy nebo služby, propojit asociační vazbou s objekty <<​předpis>>,​ viz následující ​obrázek:
  
 {{ :​nar-dokument:​image49.png?​150 | Metamodel shody s předpisy}} {{ :​nar-dokument:​image49.png?​150 | Metamodel shody s předpisy}}
Řádek 710: Řádek 723:
   * **Prohlášený standard,** který vzniká tak, že nějakou existující věc (typicky typ výrobku, formát dat apod.) z modelu své vlastní architektury prohlásím standardem.   * **Prohlášený standard,** který vzniká tak, že nějakou existující věc (typicky typ výrobku, formát dat apod.) z modelu své vlastní architektury prohlásím standardem.
  
-V metamodelu architektury standardizace je potřebné zachytit jediný nový prvek, a to objekt představující obraz standardizačního dokumentu, například ISO 27000. Pro takovéto objekty navrhuje NAR také specializaci konceptu jazyka ArchiMate „kontrakt“ do podoby <<​standard>>,​ viz obrázek:+V metamodelu architektury standardizace je potřebné zachytit jediný nový prvek, a to objekt představující obraz standardizačního dokumentu, například ISO 27000. Pro takovéto objekty navrhuje NAR také specializaci konceptu jazyka ArchiMate „kontrakt“ do podoby <<​standard>>,​ viz následující ​obrázek:
  
 {{ :​nar-dokument:​image50.png?​150 | Metamodel architektury standardizace}} {{ :​nar-dokument:​image50.png?​150 | Metamodel architektury standardizace}}
Řádek 731: Řádek 744:
  
 === Definice prvků metamodelu architektury implementace a migrace === === Definice prvků metamodelu architektury implementace a migrace ===
 +
 +Tabulka((Tabulka - Definice prvků metamodelu architektury implementace a migrace, zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).)) s definicemi metamodelu architektury implementace a migrace
  
 ^**Název typu prvku** ​      ​^**Definice významu typu prvku** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^**Definice NAR**                                                                                                                                                                                                                                            ^ ^**Název typu prvku** ​      ​^**Definice významu typu prvku** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                     ^**Definice NAR**                                                                                                                                                                                                                                            ^
Řádek 739: Řádek 754:
 |**Rozdíl/​nedostatek** ​     |**A statement of difference between two plateaus (ArchiMate).**\\ \\ **A statement of difference between two states. Used in the context of gap analysis, where the difference between the Baseline and Target Architecture is identified (TOGAF).** ​                                                                ​|**Vyjádření rozdílu mezi stávající a cílovou (nebo přechodovou) architekturou.** ​                                                                                                                                                                           | |**Rozdíl/​nedostatek** ​     |**A statement of difference between two plateaus (ArchiMate).**\\ \\ **A statement of difference between two states. Used in the context of gap analysis, where the difference between the Baseline and Target Architecture is identified (TOGAF).** ​                                                                ​|**Vyjádření rozdílu mezi stávající a cílovou (nebo přechodovou) architekturou.** ​                                                                                                                                                                           |
  
-Tabulka - Definice prvků metamodelu architektury implementace a migrace, zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).+
  
 === Interpretace metamodelu architektury implementace a migrace === === Interpretace metamodelu architektury implementace a migrace ===
Řádek 770: Řádek 785:
  
 === Definice kompozitních prvků metamodelu architektury ​ === === Definice kompozitních prvků metamodelu architektury ​ ===
 +
 +Tabulka((Tabulka - Definice kompozitních prvků metamodelu architektury,​ zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).)) s definicemi kompozitních prvků metamodelu architektury
  
 ^**Název typu prvku**^**Definice typu prvku** ​                                                                                          ​^**Definice NAR**                                                                                                   ^ ^**Název typu prvku**^**Definice typu prvku** ​                                                                                          ​^**Definice NAR**                                                                                                   ^
Řádek 775: Řádek 792:
 |**Umístění/​Lokace** |**A location is a place or position where structure elements can be located or behavior can be performed.** ​      ​|**Místo je místo nebo pozice, kde mohou být umístěny strukturní prvky, nebo může být provedeno chování.** ​         | |**Umístění/​Lokace** |**A location is a place or position where structure elements can be located or behavior can be performed.** ​      ​|**Místo je místo nebo pozice, kde mohou být umístěny strukturní prvky, nebo může být provedeno chování.** ​         |
  
-Tabulka - Definice kompozitních prvků metamodelu architektury,​ zdroj: MV podle (The Open Group, 2017).+
  
 === Interpretace kompozitních prvků metamodelu === === Interpretace kompozitních prvků metamodelu ===
Řádek 781: Řádek 798:
 Základním použitím „Seskupení“ je vyjádřit úrovně zobecnění nějakých prvků, jejich typů, klasifikačních tříd, u nichž již nejsou naplněny přepoklady definice typu prvku. Základním použitím „Seskupení“ je vyjádřit úrovně zobecnění nějakých prvků, jejich typů, klasifikačních tříd, u nichž již nejsou naplněny přepoklady definice typu prvku.
  
-Například kategorie Front-Office,​ Middle-Office a Back-office jsou nesmírně důležité pro procesní i aplikační dekompozici (Mapu) úřadu, ale nejsou ani procesem ani aplikační komponentou,​ proto jsou Seskupením - více např. ​v kapitole 6 - Referenční modely a klasifikační rámce.+Například kategorie Front-Office,​ Middle-Office a Back-office jsou nesmírně důležité pro procesní i aplikační dekompozici (Mapu) úřadu, ale nejsou ani procesem ani aplikační komponentou,​ proto jsou Seskupením - více např. ​v [[nar-dokument:​referencni_modely_a_klasifikacni_ramce|Referenční modely a klasifikační rámce]].
  
 „Umístění/​ lokace“ představuje primárně umístění prvku v prostoru,​ tj. s odkazem na geografickou navigaci (adresní bod) nebo případně na navigaci uvnitř budouvy. Umístění je přirozeně (a neomezeně) hierarchické,​ od úrovně planety k nejmenšímu detailu (světadíl,​ stát, kraj/​region,​ obec, ulice, dům atp.) dle potřeby. „Umístění/​ lokace“ představuje primárně umístění prvku v prostoru,​ tj. s odkazem na geografickou navigaci (adresní bod) nebo případně na navigaci uvnitř budouvy. Umístění je přirozeně (a neomezeně) hierarchické,​ od úrovně planety k nejmenšímu detailu (světadíl,​ stát, kraj/​region,​ obec, ulice, dům atp.) dle potřeby.
Řádek 789: Řádek 806:
 ==== Obecné objekty metamodelu mimo vrstvy ArchiMate ==== ==== Obecné objekty metamodelu mimo vrstvy ArchiMate ====
  
-V této ​kapitole ​jsou uvedeny prvky, které nejsou předmětem standardu modelovacího jazyka ArchiMate, přesto jsou z pohledu standardu TOGAF nebo budoucího rozvoje NAR důležité.+V této ​části ​jsou uvedeny prvky, které nejsou předmětem standardu modelovacího jazyka ArchiMate, přesto jsou z pohledu standardu TOGAF nebo budoucího rozvoje NAR důležité.
  
 === Definice obecných prvků metamodelu architektury ​ === === Definice obecných prvků metamodelu architektury ​ ===
 +
 +Tabulka s definicemi obecných prvků metamodelu architektury.
  
 ^**Název typu prvku** ​                   ^**Definice typu prvku** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ​^**Definice NAR**                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^ ^**Název typu prvku** ​                   ^**Definice typu prvku** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ​^**Definice NAR**                                                                                                                                                                                                                                                                                  ^
Řádek 798: Řádek 817:
 |**Předpoklad**\\ \\ **(Assumption)** ​   |**A statement of probable fact that has not been fully validated at this stage, due to external constraints. For example, it may be assumed that an existing application will support a certain set of functional requirements,​ although those requirements may not yet have been individually validated (TOGAF only).** ​   |**Prohlášení o pravděpodobné skutečnosti,​ která nebyla v této fázi v důsledku vnějších omezení plně ověřena. Lze například předpokládat,​ že stávající aplikace bude podporovat určitý soubor funkčních požadavků,​ i když tyto požadavky ještě nebyly individuálně validovány.** ​                  | |**Předpoklad**\\ \\ **(Assumption)** ​   |**A statement of probable fact that has not been fully validated at this stage, due to external constraints. For example, it may be assumed that an existing application will support a certain set of functional requirements,​ although those requirements may not yet have been individually validated (TOGAF only).** ​   |**Prohlášení o pravděpodobné skutečnosti,​ která nebyla v této fázi v důsledku vnějších omezení plně ověřena. Lze například předpokládat,​ že stávající aplikace bude podporovat určitý soubor funkčních požadavků,​ i když tyto požadavky ještě nebyly individuálně validovány.** ​                  |
  
-Tabulka - Definice obecných prvků metamodelu architektury. +Obdobně jako služba by se daly společně definovat i pojmy funkce, proces, událost, komponenta - všechny se vyskytující ve více vrstvách buď TOGAF, ArchiMate nebo obou. Je důležité vnímat jejich obecný charakter a význam bez ohledu na vrstvy a architektury, i jejich specifické použití uvnitř vrstvy architektury.
- +
-Obdobně jako služba by se daly společně definovat i pojmy funkce, proces, událost, komponenta - všechny se vyskytující ve více vrstvách buď TOGAF, ArchiMate nebo obou. Je důležité vnímat jejich obecný charakter a význam bez ohledu na vrstvy a rchitektury, i jejich specifické použití uvnitř vrstvy architektury.+
  
 K definici služby je potřebné doplnit, že jakoukoli službu jakékoli vrstvy formálně poskytuje vždy zodpovědná fyzická nebo právnická osoba, nebo její část, která je k poskytování služby oprávněna,​ zmocněn zákonem nebo smlouvou nebo vnitřním předpisem. To platí i pro služby IS a technologií. K definici služby je potřebné doplnit, že jakoukoli službu jakékoli vrstvy formálně poskytuje vždy zodpovědná fyzická nebo právnická osoba, nebo její část, která je k poskytování služby oprávněna,​ zmocněn zákonem nebo smlouvou nebo vnitřním předpisem. To platí i pro služby IS a technologií.
Řádek 812: Řádek 829:
 ==== Typy vazeb mezi objekty metamodelu ==== ==== Typy vazeb mezi objekty metamodelu ====
  
-Typy vazeb NA VS ČR se plně shodují s aktuálním standardem jazyka ArchiMate, viz přehled v kapitole 5.1.3.2.+Typy vazeb NA VS ČR se plně shodují s aktuálním standardem jazyka ArchiMate, viz [[nar-dokument:​ramec_obsahu_a_vystupu_architektur|Rámec obsahu a výstupu architektur]].
  
 === Doporučené příklady vazeb === === Doporučené příklady vazeb ===
  
-Národní architektonický rámec povoluje použítí všech vazeb popsaných v této ​kapitole, avšak v rámci zjednodušení doporučuje použití následujících vazeb:+Národní architektonický rámec povoluje použítí všech vazeb popsaných v této ​části, avšak v rámci zjednodušení doporučuje použití následujících vazeb:
  
   * Kompozice   * Kompozice
Řádek 926: Řádek 943:
 |//Stav prvku v modelu// ​                       |                                                                                                         | |//Stav prvku v modelu// ​                       |                                                                                                         |
 |**Sada: Klasifikace prvku** ​                   |                                                                                                         | |**Sada: Klasifikace prvku** ​                   |                                                                                                         |
-|                                               ​|**Viz další ​kapitoly ​a samostatná Příloha č. 2.**                                                        |+|                                               ​|**Viz další ​části ​a samostatná Příloha č. 2.**                                                        |
 |                                               ​| ​                                                                                                        | |                                               ​| ​                                                                                                        |
 |**Sada: Standardizace prvku** ​                 |                                                                                                         | |**Sada: Standardizace prvku** ​                 |                                                                                                         |
Řádek 945: Řádek 962:
 |                                               ​| ​                                                                                                        | |                                               ​| ​                                                                                                        |
  
-Tabulka - Přehled společných povinných atributů prvků modelu. 
  
 Práce s atributy v jednotlivých nástrojích modelování architektury,​ jejich přenos ve standardním formátu TOGAMEFF((Z angl. The Open Group ArchiMate Model Exchange File Format. Práce s atributy v jednotlivých nástrojích modelování architektury,​ jejich přenos ve standardním formátu TOGAMEFF((Z angl. The Open Group ArchiMate Model Exchange File Format.
Řádek 964: Řádek 980:
 Výše uvedené třídy artefaktů popisují tzv. stavební bloky. Stavební bloky představují (potenciálně znovu-použitelné) byznysové prvky, IT prvky a určité schopnosti. Mohou být kombinovány s dalšími stavebními bloky za účelem dodání požadovaného architektonického řešení. Stavební bloky můžeme definovat na různých úrovních detailu. Výše uvedené třídy artefaktů popisují tzv. stavební bloky. Stavební bloky představují (potenciálně znovu-použitelné) byznysové prvky, IT prvky a určité schopnosti. Mohou být kombinovány s dalšími stavebními bloky za účelem dodání požadovaného architektonického řešení. Stavební bloky můžeme definovat na různých úrovních detailu.
  
-Tato metodika modelování popisuje, jakým způsobem budou vytvářeny diagramy, viz Obrázek ​45.+Tato metodika modelování popisuje, jakým způsobem budou vytvářeny diagramy, viz následující ​Obrázek.
  
 {{ :​nar-dokument:​image62.png?​600 |Vysvětlení pojmů Dodaný výstup architektury,​ Artefakty a Stavební bloky, zdroj: TOGAF (The Open Group, 2018), překlad MV.}} {{ :​nar-dokument:​image62.png?​600 |Vysvětlení pojmů Dodaný výstup architektury,​ Artefakty a Stavební bloky, zdroj: TOGAF (The Open Group, 2018), překlad MV.}}
Řádek 970: Řádek 986:
 ==== Přehled typových dodávaných výstupů ==== ==== Přehled typových dodávaných výstupů ====
  
-Během cyklu tvorby architektury ADM, v jeho jednotlivých iteracích podle typu angažmá, viz například ​kapitola 4.2, vzniká a dále se využívá celá řada formalizovaných výstupů (deliverables). Ze standardu TOGAF byly pro NAR vybrány následující z nich.+Během cyklu tvorby architektury ADM, v jeho jednotlivých iteracích podle typu angažmá, viz například ​[[nar-dokument:​proces_tvorby_architektur|Proces tvorby architektur]], vzniká a dále se využívá celá řada formalizovaných výstupů (deliverables). Ze standardu TOGAF byly pro NAR vybrány následující z nich.
  
 === Přehled výstupů architektury a jejich lokalizace === === Přehled výstupů architektury a jejich lokalizace ===
  
-První tabulka představuje jejich původní název, generický překlad a specifický název pro NAR:+První tabulka((Tabulka - Přehled výstupů architektury a jejich lokalizace, zdroj: (The Open Group, 2018) a MV.)) představuje jejich původní název, generický překlad a specifický název pro NAR:
  
 ^                           ​^**Původní název** ​                                          ​^**Generický překlad** ​                     ^**Úprava pro NAR**          ^ ^                           ​^**Původní název** ​                                          ​^**Generický překlad** ​                     ^**Úprava pro NAR**          ^
Řádek 1002: Řádek 1018:
 |                           ​| ​                                                           |                                           ​| ​                           | |                           ​| ​                                                           |                                           ​| ​                           |
  
-Tabulka - Přehled výstupů architektury a jejich lokalizace, zdroj: (The Open Group, 2018) a MV.+
  
 K vybraným výstupům dle TOGAF postupně doplňuje NAR v praxi české veřejné správy užívané a s architekturou související dodávané výstupy. K vybraným výstupům dle TOGAF postupně doplňuje NAR v praxi české veřejné správy užívané a s architekturou související dodávané výstupy.
Řádek 1008: Řádek 1024:
 === Definice výstupů architektury === === Definice výstupů architektury ===
  
-Druhá tabulka přináší vysvětlení významu a úlohy dokumentů:+Druhá tabulka((Tabulka - definice výstupů architektury podle TOGAF 9.2, zdroj: (The Open Group, 2018).)) ​přináší vysvětlení významu a úlohy dokumentů:
  
 ^**Název typu výstupu** ​                    ​^**Definice typu výstupu** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ​^**Význam pro NAR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^ ^**Název typu výstupu** ​                    ​^**Definice typu výstupu** ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ​^**Význam pro NAR**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ^
Řádek 1033: Řádek 1049:
 |//​Přizpůsobený architektonický rámec// ​    ​|**Before the TOGAF framework can be effectively used within an architecture project, tailoring at two levels is necessary.**\\ \\ **1) to tailor the TOGAF model for integration into the enterprise.**\\ \\ **2) to tailor the framework for the specific architecture project.** ​                                                                                                                                                                                                                                           |**Před tím, než lze rámec TOGAF efektivně využít v rámci architektonického projektu, je nezbytné přizpůsobení na dvou úrovních:​**\\ \\ **1) přizpůsobit model TOGAF pro integraci do úřadu,​**\\ \\ **2) přizpůsobit rámec pro konkrétní projekt architektury.** ​                                                                                                                                                                                                                 | |//​Přizpůsobený architektonický rámec// ​    ​|**Before the TOGAF framework can be effectively used within an architecture project, tailoring at two levels is necessary.**\\ \\ **1) to tailor the TOGAF model for integration into the enterprise.**\\ \\ **2) to tailor the framework for the specific architecture project.** ​                                                                                                                                                                                                                                           |**Před tím, než lze rámec TOGAF efektivně využít v rámci architektonického projektu, je nezbytné přizpůsobení na dvou úrovních:​**\\ \\ **1) přizpůsobit model TOGAF pro integraci do úřadu,​**\\ \\ **2) přizpůsobit rámec pro konkrétní projekt architektury.** ​                                                                                                                                                                                                                 |
  
-Tabulka - definice výstupů architektury podle TOGAF 9.2, zdroj: (The Open Group, 2018).+
  
 === Interpretace výstupů architektury === === Interpretace výstupů architektury ===
Řádek 1051: Řádek 1067:
 „Hledisko definuje perspektivu (úhel pohledu), ze které je možné vidět pohled ((Z angl. View)) na model. Jedná se o specifikaci konvencí pro vytvoření a použití pohledu. Zatímco Pohled je konkrétní diagram, tak Hledisko říká, jak má diagram vypadat a co má prezentovat uživateli.“ „Hledisko definuje perspektivu (úhel pohledu), ze které je možné vidět pohled ((Z angl. View)) na model. Jedná se o specifikaci konvencí pro vytvoření a použití pohledu. Zatímco Pohled je konkrétní diagram, tak Hledisko říká, jak má diagram vypadat a co má prezentovat uživateli.“
  
-Tuto definici hezky doplňuje obrázek znázorněný níže ​( Obrázek 46), převzatý pro změnu ze specifikace ArchiMate 2.1:+Tuto definici hezky doplňuje obrázek znázorněný níže, převzatý pro změnu ze specifikace ArchiMate 2.1:
  
 {{ :​nar-dokument:​image63.png?​600 | Klasifikace hledisek dle jazyka ArchiMate 2.1, zdroj: (The Open Group, 2017), překlad MsK}} {{ :​nar-dokument:​image63.png?​600 | Klasifikace hledisek dle jazyka ArchiMate 2.1, zdroj: (The Open Group, 2017), překlad MsK}}
Řádek 1057: Řádek 1073:
 Každé hledisko tedy odpovídá potřebám a možnostem jiné skupiny zainteresovaných osob a může sloužit k odlišným účelům. Z definice vyplývá, že hledisko je vlastně určitým **dílčím metamodelem** (má definovanou množinu relevantních typů prvků a jejich vzájemných vazeb), případně **definicí pohledů**, tj. návodem na grafické vyjádření topologie a barevnosti modelu. Každé hledisko tedy odpovídá potřebám a možnostem jiné skupiny zainteresovaných osob a může sloužit k odlišným účelům. Z definice vyplývá, že hledisko je vlastně určitým **dílčím metamodelem** (má definovanou množinu relevantních typů prvků a jejich vzájemných vazeb), případně **definicí pohledů**, tj. návodem na grafické vyjádření topologie a barevnosti modelu.
  
-V dalších ​kapitolách ​proto budou vymezena použitá hlediska a stanoveny role zainteresovaných,​ odpovídající těmto hlediskům. Pěkným znázorněním kategorií zainteresovaných,​ jejich potřeb a jim odpovídajících typů pohledů na celek modelu, který ale v praxi sám celkové grafické vyjádření nemá, ukazuje následující ilustrace na Obrázek ​47:+V dalších ​částech ​proto budou vymezena použitá hlediska a stanoveny role zainteresovaných,​ odpovídající těmto hlediskům. Pěkným znázorněním kategorií zainteresovaných,​ jejich potřeb a jim odpovídajících typů pohledů na celek modelu, který ale v praxi sám celkové grafické vyjádření nemá, ukazuje následující ilustrace na Obrázek ​níže:
  
 {{ :​nar-dokument:​image64.png?​600 | Přehled vztahu zainteresovaných,​ jejich zájmů a jejich pohledů na model, zdroj: P. Klučka, projekt MPO.}} {{ :​nar-dokument:​image64.png?​600 | Přehled vztahu zainteresovaných,​ jejich zájmů a jejich pohledů na model, zdroj: P. Klučka, projekt MPO.}}
Řádek 1073: Řádek 1089:
 ==== Přehled hledisek NAR ==== ==== Přehled hledisek NAR ====
  
-Národní architektonický rámec v následujících ​kapitolách ​přináší přehled všech známých hledisek a jim odpovídajících definic pohledů, které mohou být přínosem pro architekty veřejné správy při komunikaci jejich poznání pro zainteresované.+Národní architektonický rámec v následujících ​částech ​přináší přehled všech známých hledisek a jim odpovídajících definic pohledů, které mohou být přínosem pro architekty veřejné správy při komunikaci jejich poznání pro zainteresované.
  
 Hlediska a definice pohledů jsou převzata jak z klíčových standardů pro NAR, tj. z TOGAF a ArchiMate, tak z dalších de facto standardů jako je Zachman((The Zachman Framework for Enterprise Architecture,​ [[https://​www.zachman.com/​about-the-zachman-framework|https:​%%//​%%www.zachman.com/​about-the-zachman-framework]]. Hlediska a definice pohledů jsou převzata jak z klíčových standardů pro NAR, tj. z TOGAF a ArchiMate, tak z dalších de facto standardů jako je Zachman((The Zachman Framework for Enterprise Architecture,​ [[https://​www.zachman.com/​about-the-zachman-framework|https:​%%//​%%www.zachman.com/​about-the-zachman-framework]].
Řádek 1083: Řádek 1099:
 Každý ze standardů a vzorů kategorizuje výstupy a artefakty, naplňující hlediska, z různých pohledů, dimenzí. Zatímco ArchiMate a GEA-NZ třídí primárně podle architektonických domén, u TOGAFu je to podle fází cyklu ADM a u Zachman je to podle průsečíků mezi světonázorovými otázkami (Kdo, Co, Proč, Kde apod.) a úrovněmi abstrakce. Každý ze standardů a vzorů kategorizuje výstupy a artefakty, naplňující hlediska, z různých pohledů, dimenzí. Zatímco ArchiMate a GEA-NZ třídí primárně podle architektonických domén, u TOGAFu je to podle fází cyklu ADM a u Zachman je to podle průsečíků mezi světonázorovými otázkami (Kdo, Co, Proč, Kde apod.) a úrovněmi abstrakce.
  
-NAR přebírá obě klíčová třídění hledisek, podle domén i podle fází, a přidává ještě třetí pragmatický přístup. V rámci něj uvádí NAR povinná, resp. doporučená hlediska a definice pohledů pro jednotlivé explicitně upravené druhy architektonických angažmá, viz kapitola 4.2. Ostatní, v následujících ​kapitolách ​uvedená hlediska jsou pouze inspirací, ulehčující počátky modelování v úřadech.+NAR přebírá obě klíčová třídění hledisek, podle domén i podle fází, a přidává ještě třetí pragmatický přístup. V rámci něj uvádí NAR povinná, resp. doporučená hlediska a definice pohledů pro jednotlivé explicitně upravené druhy architektonických angažmá, viz [[nar-dokument:​proces_tvorby_architektur|Proces tvorby architektury]]. Ostatní, v následujících ​částech ​uvedená hlediska jsou pouze inspirací, ulehčující počátky modelování v úřadech.
  
 Některá hlediska a definice pohledů z jednotlivých zdrojů se vzájemně překrývají. V takovém případě NAR tyto definice propojuje a vybírá do vlastní specifikace hlediska to podstatné z obou, ze všech zdrojů. Ve Znalostní bázi NA VS ČR je plánováno zveřejnit tabulku namapování doporučovaných hledisek NAR podle zdrojů (hlavně ArchiMate, TOGAF a Zachman, ale i dalších), ze kterých pocházejí. Některá hlediska a definice pohledů z jednotlivých zdrojů se vzájemně překrývají. V takovém případě NAR tyto definice propojuje a vybírá do vlastní specifikace hlediska to podstatné z obou, ze všech zdrojů. Ve Znalostní bázi NA VS ČR je plánováno zveřejnit tabulku namapování doporučovaných hledisek NAR podle zdrojů (hlavně ArchiMate, TOGAF a Zachman, ale i dalších), ze kterých pocházejí.
Řádek 1144: Řádek 1160:
  
 Obecně platí, že v těchto raných fázích implementace NA ve VS ČR je pro architektonická hlediska architektury úřadů povoleno využívat jakékoli typu katalogu, matice nebo diagramu s tím, že doporučovány jsou typy artefaktů podle ArchiMate a TOGAF ACF((Z angl. Architecture Content Framework Obecně platí, že v těchto raných fázích implementace NA ve VS ČR je pro architektonická hlediska architektury úřadů povoleno využívat jakékoli typu katalogu, matice nebo diagramu s tím, že doporučovány jsou typy artefaktů podle ArchiMate a TOGAF ACF((Z angl. Architecture Content Framework
-)), pokud v pokynu pro vybrané architektonické angažmá, viz kapitola 4.2 Praktické příklady architektonických angažmá, není explicitně uvedeno jinak.+)), pokud v pokynu pro vybrané architektonické angažmá, viz [[nar-dokument:​proces_tvorby_architektur|Proces tvorby architektury]] ​Praktické příklady architektonických angažmá, není explicitně uvedeno jinak.
  
 Pro všechny katalogy a matice, níže aktuálně zahrnuté do Národního architektonického rámce, budou postupně definovány evidované atributy objektů a ve Znalostní bázi NA VS ČR publikovány pracovní vzory, jak v tabulkovém editoru pro prvotní inventarizaci,​ tak ve výměnném formátu ArchiMate. Pro všechny katalogy a matice, níže aktuálně zahrnuté do Národního architektonického rámce, budou postupně definovány evidované atributy objektů a ve Znalostní bázi NA VS ČR publikovány pracovní vzory, jak v tabulkovém editoru pro prvotní inventarizaci,​ tak ve výměnném formátu ArchiMate.
Řádek 1179: Řádek 1195:
 Jak název napovídá, toto hledisko slouží ke znázornění několika vrstev architektury v rámci jednoho diagramu. Rozeznáváme 2 kategorie vrstev a to **dedikované** a **servisní** vrstvy. Do první kategorie vrstev řadíme účastníky,​ byznys procesy, aplikace a prvky infrastruktury. Do druhé skupiny vrstev se pak řadí služby. **Kategorie vrstev se střídají**. Přičemž je důležitý jejich vztah. Vrstva dedikovaných objektů realizuje servisní vrstvu (vztah „**realizace**“). Tato servisní vrstva je posléze využívána jinou dedikovanou vrstvou (vztah „**slouží**“). Tento pohled nám umožní odlišit interní strukturu organizace, která je vyjádřena dedikovanou vrstvou od externě rozeznatelného chování vyjádřeného v servisní vrstvě. Jak název napovídá, toto hledisko slouží ke znázornění několika vrstev architektury v rámci jednoho diagramu. Rozeznáváme 2 kategorie vrstev a to **dedikované** a **servisní** vrstvy. Do první kategorie vrstev řadíme účastníky,​ byznys procesy, aplikace a prvky infrastruktury. Do druhé skupiny vrstev se pak řadí služby. **Kategorie vrstev se střídají**. Přičemž je důležitý jejich vztah. Vrstva dedikovaných objektů realizuje servisní vrstvu (vztah „**realizace**“). Tato servisní vrstva je posléze využívána jinou dedikovanou vrstvou (vztah „**slouží**“). Tento pohled nám umožní odlišit interní strukturu organizace, která je vyjádřena dedikovanou vrstvou od externě rozeznatelného chování vyjádřeného v servisní vrstvě.
  
-Počet vrstev není pevně stanoven. Metamodel tohoto pohledu vychází z celkového metamodelu jazyka ArchiMate 3.01. Na Obrázek 51 je tedy uveden pouze příklad možného použití, nikoli úplný metamodel této vrstvy. (Klíčové je střídání dedikovaných a servisních vrstev a užívání příslušných vazeb).+Počet vrstev není pevně stanoven. Metamodel tohoto pohledu vychází z celkového metamodelu jazyka ArchiMate 3.1. Na Obrázku níže ​je tedy uveden pouze příklad možného použití, nikoli úplný metamodel této vrstvy. (Klíčové je střídání dedikovaných a servisních vrstev a užívání příslušných vazeb).
  
 V rámci NA VS ČR je z tohoto ArchiMate hlediska odvozeno specializované hledisko pro vyjádření naplnění tzv. vize čtyřvrstvé architektury eGovernmentu konkrétní architekturou úřadu, jeho segmentu nebo schopnosti. V rámci NA VS ČR je z tohoto ArchiMate hlediska odvozeno specializované hledisko pro vyjádření naplnění tzv. vize čtyřvrstvé architektury eGovernmentu konkrétní architekturou úřadu, jeho segmentu nebo schopnosti.
Řádek 1201: Řádek 1217:
 {{ :​nar-dokument:​image70.png?​600 | Metamodel hlediska přehled schopností úřadu (základní).}} {{ :​nar-dokument:​image70.png?​600 | Metamodel hlediska přehled schopností úřadu (základní).}}
  
-Přestože schopnosti mohou být hierarchické,​ viz výše, je možné k modelování schopností přistoupit ještě dvojím způsobem a) podle struktury Enterprise dle TOGAF a podle příkladu klasifikačních map v ostatních doménách. Oba přístupy společně a ve vzájemném vztahu shrnuje Obrázek ​54.+Přestože schopnosti mohou být hierarchické,​ viz výše, je možné k modelování schopností přistoupit ještě dvojím způsobem a) podle struktury Enterprise dle TOGAF a podle příkladu klasifikačních map v ostatních doménách. Oba přístupy společně a ve vzájemném vztahu shrnuje Obrázek ​níže.
  
 Podle dělení TOGAF je celý Enterprise považován za strategický,​ dále dělí na (vertikální,​ odvětvové) segmenty a tyto se teprve dělí na schopnosti (vertikální a průřezové,​ horizontální). Pro případné modelování segmentů úřadu je navrženo použít specializovaného stereotypu schopnosti, nazvaného <<​Segment úřadu>>,​ respektive jenom zkráceně <<​Segment>>​. Oblasti na nejvyšší úrovni, které nejsou segmentem výkonu veřejné správy se modelují rovnou jako nespecializovaná Schopnost. Podle dělení TOGAF je celý Enterprise považován za strategický,​ dále dělí na (vertikální,​ odvětvové) segmenty a tyto se teprve dělí na schopnosti (vertikální a průřezové,​ horizontální). Pro případné modelování segmentů úřadu je navrženo použít specializovaného stereotypu schopnosti, nazvaného <<​Segment úřadu>>,​ respektive jenom zkráceně <<​Segment>>​. Oblasti na nejvyšší úrovni, které nejsou segmentem výkonu veřejné správy se modelují rovnou jako nespecializovaná Schopnost.
Řádek 1207: Řádek 1223:
 {{ :​nar-dokument:​image71.png?​600 | Kompletní metamodel hlediska schopností úřadu.}} {{ :​nar-dokument:​image71.png?​600 | Kompletní metamodel hlediska schopností úřadu.}}
  
-Je možné uvažovat pouze na schopnosti na nízké úrovni (větším detailu) a pro jejich seskupování (klasifikaci,​ třídění) nevyužívat schopnosti, nýbrž Seskupení, viz Obrázek ​54 (vlevo). Který ze způsobů modelování schopností se skutečně vžije, ukáže až praxe.+Je možné uvažovat pouze na schopnosti na nízké úrovni (větším detailu) a pro jejich seskupování (klasifikaci,​ třídění) nevyužívat schopnosti, nýbrž Seskupení, viz Obrázek ​výše ​(vlevo). Který ze způsobů modelování schopností se skutečně vžije, ukáže až praxe.
  
 {{ :​nar-dokument:​image72.png?​600 | (Zástupný) příklad pohledu Přehled schopností,​ zdroj: Marc Lankhorst, Blog.}} {{ :​nar-dokument:​image72.png?​600 | (Zástupný) příklad pohledu Přehled schopností,​ zdroj: Marc Lankhorst, Blog.}}
  
-Obrázek -  +Obrázek - Přehled schopností úřadu, nebo také základní mapa úřadu je vynikajícím výrazovým prostředkem,​ do něhož lze promítnou vyhodnocení nějakého aspektu schopností v jednotlivých oblastech, například míru či kvalitu IT podpory výkonu schopností. Takovému vyjádření říkáme Heat Map((Zatím nemá adekvátní výraz v češtině,​ pracovně se říká „Semaforky“,​ kvůli typickým barvám zelené, žluté a červené.
-Přehled schopností úřadu, nebo také základní mapa úřadu je vynikajícím výrazovým prostředkem,​ do něhož lze promítnou vyhodnocení nějakého aspektu schopností v jednotlivých oblastech, například míru či kvalitu IT podpory výkonu schopností. Takovému vyjádření říkáme Heat Map((Zatím nemá adekvátní výraz v češtině,​ pracovně se říká „Semaforky“,​ kvůli typickým barvám zelené, žluté a červené.+
 )) a v NAR se vyskytuje opakovaně na více místech. Barvy v příkladu znamenají: modrá – průměr, zelená – nadprůměr,​ červená – podprůměr,​ potenciál pro zlepšení. )) a v NAR se vyskytuje opakovaně na více místech. Barvy v příkladu znamenají: modrá – průměr, zelená – nadprůměr,​ červená – podprůměr,​ potenciál pro zlepšení.
  
Řádek 1261: Řádek 1276:
 === Hlediska architektury bezpečnosti === === Hlediska architektury bezpečnosti ===
  
-Architektura bezpečnosti aktuálně nemá definována žádná hlediska pro grafické diagramy, nemá ani specifický metamodel, protože objekty typu „Riziko“ a „Opatření na zmírnění rizika“ nejsou dosud součástí standardní specifikace jazyka ArchiMate 3.01.+Architektura bezpečnosti aktuálně nemá definována žádná hlediska pro grafické diagramy, nemá ani specifický metamodel, protože objekty typu „Riziko“ a „Opatření na zmírnění rizika“ nejsou dosud součástí standardní specifikace jazyka ArchiMate 3.1.
  
 Připravuje se využití bezpečnostní architektury v duchu a na podporu zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), resp. ISO 27001. Tj. v duchu doporučení The Open Group budou pro tuto oblast vytvořeny prvky metamodelu (potřebné stereotypy) specializací jiných existujících prvků a jejich dedikováním pro aktivum, hrozbu, riziko, opatření, … tj. pojmy dle ZoKB. Vzhledem ke zdrženlivosti při rozšiřování metamodelu to nebude v nejbližší době a musí tomu předcházet pilotní projekty. Připravuje se využití bezpečnostní architektury v duchu a na podporu zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), resp. ISO 27001. Tj. v duchu doporučení The Open Group budou pro tuto oblast vytvořeny prvky metamodelu (potřebné stereotypy) specializací jiných existujících prvků a jejich dedikováním pro aktivum, hrozbu, riziko, opatření, … tj. pojmy dle ZoKB. Vzhledem ke zdrženlivosti při rozšiřování metamodelu to nebude v nejbližší době a musí tomu předcházet pilotní projekty.
Řádek 1303: Řádek 1318:
 Hledisko funkcí veřejné správy znázorňuje hlavní byznys funkce organizace a vztahy mezi nimi. Byznys funkce se využívají k zobrazení hlavních činností, které podnik vykonává, bez ohledu na organizační změny nebo technologický vývoj. Proto také byznys architektury společností,​ které působí na stejném trhu, často vykazují podobnosti. Toto hledisko poskytuje podrobný pohled na provoz společnosti a lze ho využít k identifikaci nezbytných kompetencí nebo ke strukturování organizace podle hlavních činností. Hledisko funkcí veřejné správy znázorňuje hlavní byznys funkce organizace a vztahy mezi nimi. Byznys funkce se využívají k zobrazení hlavních činností, které podnik vykonává, bez ohledu na organizační změny nebo technologický vývoj. Proto také byznys architektury společností,​ které působí na stejném trhu, často vykazují podobnosti. Toto hledisko poskytuje podrobný pohled na provoz společnosti a lze ho využít k identifikaci nezbytných kompetencí nebo ke strukturování organizace podle hlavních činností.
  
-{{ :​nar-dokument:​image75.png?​600 | Definice hlediska funkcí veřejné správy, zdroj: MV s využitím ArchiMate 2.1 a 3.01 (The Open Group, 2017)}}+{{ :​nar-dokument:​image75.png?​600 | Definice hlediska funkcí veřejné správy, zdroj: MV s využitím ArchiMate 2.1 a 3.1 (The Open Group, 2017)}}
  
 === Hledisko spolupráce aktérů === === Hledisko spolupráce aktérů ===
Řádek 1385: Řádek 1400:
 Hledisko struktury informací je srovnatelné s tradičními informačními modely vytvořenými v rámci vývoje jakéhokoliv informačního systému. Zobrazuje strukturu informací využívaných v podniku nebo ve specifických byznys procesech či aplikacích ve formě datových typů nebo objektově orientovaných tříd. Hledisko může sloužit také k zobrazení způsobu, jak jsou byznys informace reprezentovány na aplikační úrovni ve formě datových struktur, a jak jsou namapovány na základní infrastrukturu například prostřednictvím databázového schématu. Hledisko struktury informací je srovnatelné s tradičními informačními modely vytvořenými v rámci vývoje jakéhokoliv informačního systému. Zobrazuje strukturu informací využívaných v podniku nebo ve specifických byznys procesech či aplikacích ve formě datových typů nebo objektově orientovaných tříd. Hledisko může sloužit také k zobrazení způsobu, jak jsou byznys informace reprezentovány na aplikační úrovni ve formě datových struktur, a jak jsou namapovány na základní infrastrukturu například prostřednictvím databázového schématu.
  
-Na zobrazení struktury informací v ArchiMate obvykle navazují detailní diagramy v dalších notacích - ERD, UML, viz také kapitola 5.6.+Na zobrazení struktury informací v ArchiMate obvykle navazují detailní diagramy v dalších notacích - ERD, UML, viz také [[nar-dokument:​ramec_obsahu_a_vystupu_architektur|Rámec obsahu a výstupu architektur]].
  
 === Hledisko struktury aplikací === === Hledisko struktury aplikací ===