Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

nar-dokument:pokyny_a_techniky_pro_tvorbu_architektury [2019/10/04 08:28]
Tomáš Šedivec vytvořeno
nar-dokument:pokyny_a_techniky_pro_tvorbu_architektury [2020/05/18 09:22] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 11: Řádek 11:
 Mezi základní pokyny pro adaptaci NAR do úřadu patří již výše uvedené: Mezi základní pokyny pro adaptaci NAR do úřadu patří již výše uvedené:
  
-  * Stanovit a řídit zodpovědnosti za tvorbu a údržbu ​architketur ​- Meta-architektura,​ architektura architektur,​ viz kap. 2.1, zejména 2.1.3+  * Stanovit a řídit zodpovědnosti za tvorbu a údržbu ​architektur ​- Meta-architektura,​ architektura architektur,​ viz [[nar-dokument:​modelujici_urady_a_jejich_architektury|Modelující úřady a jejich architektury]]
-  * Implementovat povinná architektonická angažmá a dopnit ​vlastní typy, viz kapitoly 4.1 a 4.2+  * Implementovat povinná architektonická angažmá a doplnit ​vlastní typy, viz [[nar-dokument:​proces_tvorby_architektur|Proces tvorby architektur]]
-  * Vybrat adekvátní podmnožinu objektů metamodelu mezi minimálním a maximálním, ​kapitola 5.2 +  * Vybrat adekvátní podmnožinu objektů metamodelu mezi minimálním a maximálním, ​viz [[nar-dokument:​ramec_obsahu_a_vystupu_architektur|Rámec obsahu a výstupu architektur]] 
-  * Vybrat adekvátní typy dodatelných výstupů a jejich architektonických artefaktů podle potřebných hledisek, viz kapitoly 5.4 5.5. +  * Vybrat adekvátní typy dodatelných výstupů a jejich architektonických artefaktů podle potřebných hledisek, viz [[nar-dokument:​ramec_obsahu_a_vystupu_architektur|Rámec obsahu ​výstupu architektur]] 
-  * Pravidelně hodnotit architektonické schopnosti úřadu, stanovovat jejich požadovanou úroveň a realizovat opatření pro její dosažení, ​kapitola 4.3.1 a 0.+  * Pravidelně hodnotit architektonické schopnosti úřadu, stanovovat jejich požadovanou úroveň a realizovat opatření pro její dosažení, ​viz [[nar-dokument:​proces_tvorby_architektur|Proces tvorby architektur]].
  
 Nad rámec NAR může OVS ve své místní Metodice tvorby, údržby a užití architektury úřadu přidat další pravidla, objekty metamodelu, jejich atributy, typy diagramů, dodatelné výstupy, role a zodpovědnosti a podobně. Nad rámec NAR může OVS ve své místní Metodice tvorby, údržby a užití architektury úřadu přidat další pravidla, objekty metamodelu, jejich atributy, typy diagramů, dodatelné výstupy, role a zodpovědnosti a podobně.