Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nar-dokument:modelujici_urady_a_jejich_architektury [2020/05/18 09:08]
Tomáš Šedivec
nar-dokument:modelujici_urady_a_jejich_architektury [2020/05/26 10:16] (aktuální)
Tomáš Šedivec [Stanovení rozsahu modelovaných úřadů]
Řádek 15: Řádek 15:
   * architektury na straně obecného (typové) klienta veřejné správy. Zde nejde o individuální,​ ale o typový, referenční model.   * architektury na straně obecného (typové) klienta veřejné správy. Zde nejde o individuální,​ ale o typový, referenční model.
  
-Úřadem se z hlediska ​modelování podnikové architektury myslí kterýkoli subjekt veřejného sektoru, který čerpá veřejné prostředky,​ je oprávněn poskytovat veřejné služby (nebo obdobné i podnikatelské činnosti) vlastním jménem a na vlastní účet a činí rozhodnutí o použití veřejných prostředků((Současně jde pouze o povinné osoby z hlediska účinnosti zákona č. 365/2000, IKČR a jejích následných dokumentů)).+Úřadem se z hlediska metodiky ​modelování podnikové ​tzv. architektury ​úřadu ​myslí kterýkoli subjekt veřejného sektoru, který čerpá veřejné prostředky,​ je oprávněn poskytovat veřejné služby (nebo obdobné i podnikatelské činnosti) ​jménem státu s výdaji ze státního rozpočtu, nebo vlastním jménem a na vlastní účet a činí rozhodnutí o použití veřejných prostředků((Současně jde pouze o povinné osoby z hlediska účinnosti zákona č. 365/2000, IKČR a jejích následných dokumentů)). Převážně se úřadem myslí orgány veřejné moci, a to zejména ústřední správní úřady a jimi zřizované organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, nebo územní samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové a obchodní organizace.
  
 Každý úřad VS ČR bude vytvářet až tři samostatné modely individuální (skutečné) architektury,​ rozdílného rozsahu (záběru) z hlediska velikosti modelovaného enterprise. A to v případě,​ že se ukáže jako potřebné, aby tyto modely rozličného rozsahu a účelu mohly existovat a být sdíleny samostatně. Každý z vytvořených a spravovaných modelů úřadu a každý z modelu odvozený artefakt((Artefakty jsou seznamy (katalogy), matice (tabulky) a grafické diagramy. Každý úřad VS ČR bude vytvářet až tři samostatné modely individuální (skutečné) architektury,​ rozdílného rozsahu (záběru) z hlediska velikosti modelovaného enterprise. A to v případě,​ že se ukáže jako potřebné, aby tyto modely rozličného rozsahu a účelu mohly existovat a být sdíleny samostatně. Každý z vytvořených a spravovaných modelů úřadu a každý z modelu odvozený artefakt((Artefakty jsou seznamy (katalogy), matice (tabulky) a grafické diagramy.