Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

nar-dokument:architektonicke_dovednosti_utvary_a_organy [2019/10/04 08:30]
Tomáš Šedivec vytvořeno
nar-dokument:architektonicke_dovednosti_utvary_a_organy [2020/05/18 09:23] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 101: Řádek 101:
 ==== Architektonická rada ==== ==== Architektonická rada ====
  
-Architektonická rada je sponzorem architektury v organizaci. Jedná se o exekutivní skupinu zodpovědnou za kontrolu a údržbu strategické architektury a všech jejích podřízených architektur. Pozice architektonické rady ve struktuře organizace a její vztah k ostatním útvarům je znázorněn na obrázku.+Architektonická rada je sponzorem architektury v organizaci. Jedná se o exekutivní skupinu zodpovědnou za kontrolu a údržbu strategické architektury a všech jejích podřízených architektur. Pozice architektonické rady ve struktuře organizace a její vztah k ostatním útvarům je znázorněn na obrázku ​níže.
  
 {{ :​nar-dokument:​image116.png?​600 |Přehled rolí a zodpovědností při tvorbě a užití architektury. Zdroj: TOGAF (2011).}} {{ :​nar-dokument:​image116.png?​600 |Přehled rolí a zodpovědností při tvorbě a užití architektury. Zdroj: TOGAF (2011).}}
Řádek 119: Řádek 119:
 ===== Rozvoj architektonických dovedností ​ ===== ===== Rozvoj architektonických dovedností ​ =====
  
-Pro všechny výše ​v kapitole 8.1.1.2 uvedené ​role budou ve Znalostní bázi připraveny přehledy potřebných osobnostních vlastností a odborných dovedností,​ v kombinaci typu dovednosti a potřebné (doporučené) úrovně dovednosti.+Pro všechny výše ​v uvedené ​role budou ve [[znalostni-baze:​znalostni_baze|Znalostní bázi]] připraveny přehledy potřebných osobnostních vlastností a odborných dovedností,​ v kombinaci typu dovednosti a potřebné (doporučené) úrovně dovednosti.
  
 Schopnost tvorby, údržby a užití architektury úřadu je schopností postavenou na znalostech, proto je jednou z povinností manažera týmu architektury řídit rozvoj znalostí svého jádrového i virtuálního týmu. Schopnost tvorby, údržby a užití architektury úřadu je schopností postavenou na znalostech, proto je jednou z povinností manažera týmu architektury řídit rozvoj znalostí svého jádrového i virtuálního týmu.