Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap_dokument:celkovy_dokument [2021/06/01 14:28]
Tomáš Šedivec
nap_dokument:celkovy_dokument [2021/06/01 14:28] (aktuální)
Tomáš Šedivec stará verze byla obnovena (2021/04/30 11:14)
Řádek 1: Řádek 1:
-======National architecture plan======+======Národní architektonický plán======
  
-======Introduction====== +======Úvod====== 
-{{page>nap_document:introduction}} +{{page>nap_dokument:uvod}} 
-======Architectural Vision of eGovernment of the Czech Republic====== +======Architektonická vize eGovernmentu ČR====== 
-{{page>nap_document:architectonic_vision_e_government_cr}} +{{page>nap_dokument:architektonicka_vize_e_governmentu_cr}} 
-======Architectural Authority====== +======Architektura úřadu====== 
-{{page>nap_document:rules_of_creation_and_maintenance_of_the_city_architecture_of_one_office}} +{{page>nap_dokument:pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu}} 
-======Description of shared servicesfunctional units and subject areas====== +======Popis sdílených služebfunkčních celků a tematických oblastí====== 
-{{page>nap_document:architecture_a_sdilene_services_of_public_government_cr}} +{{page>nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr}} 
-======Methods of use of shared servicesfunctional units and thematic areas====== +======Způsoby využívání sdílených služebfunkčních celků a tematických oblastí====== 
-{{page>nap_document:rules_for_functional_units_architecture}} +{{page>nap_dokument:pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu}} 
-====== NAP models in the central repository and in the OVS====== +======Modely ​NAP v centrálním úložišti a v OVS====== 
-{{page>nap_document:models_nap_in_central_reservoir_and_in_ovs}}+{{page>nap_dokument:modely_nap_v_centralnim_ulozisti_a_v_ovs}}