Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr [2021/04/30 11:18]
Tomáš Šedivec
nap_dokument:architektura_a_sdilene_sluzby_verejne_spravy_cr [2021/04/30 11:42] (aktuální)
Tomáš Šedivec include změny
Řádek 47: Řádek 47:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro agendovy_model_verejne_spravy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]].</​WRAP>​ Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro agendovy_model_verejne_spravy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]].</​WRAP>​
  
-{{page>nap:popisy:​popis_agendovy_model_verejne_spravy}}+{{section>nap:agendovy_model_verejne_spravy#​popis_agendoveho_modelu_verejne_spravy}}
  
  
Řádek 57: Řádek 57:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro identifikaci klientů verejne spravy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]</​WRAP>​ Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro identifikaci klientů verejne spravy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]</​WRAP>​
  
-{{page>nap:popisy:​popis_identifikace_klientu_vs}}+{{section>nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy#​popis_identifikace_klientu_verejne_spravy}}
  
  
Řádek 67: Řádek 67:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Propojeny_datovy_fond|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]</​WRAP>​ Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Propojeny_datovy_fond|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]</​WRAP>​
  
-{{page>nap:popisy:​popis_ppdf}}+{{section>nap:propojeny_datovy_fond#​popis_propojeneho_datoveho_fondu}}
  
  
Řádek 77: Řádek 77:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Verejny_datovy_fond|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Verejny_datovy_fond|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_verejny_datovy_fond}}+{{section>nap:verejny_datovy_fond#​popis_verejneho_datoveho_fondu}}
  
  
Řádek 88: Řádek 88:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-{{page>nap:popisy:popis_evidence_subjektu}}+{{section>nap:evidence_udaju_o_subjektech#​popis_evidence_subjektu}}
  
  
Řádek 98: Řádek 98:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Prostorová data a služby nad prostorovými daty|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_prostorova_data}}+{{section>nap:prostorova_data#​popis_prostorovych_dat_a_sluzeb_nad_prostorovymi_daty}}
  
  
Řádek 108: Řádek 108:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro uplne elektronicke podani|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]</​WRAP>​ Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro uplne elektronicke podani|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]</​WRAP>​
  
-{{page>nap:popisy:​popis_uplne_elektronicke_podani}}+{{section>nap:uplne_elektronicke_podani#​popis_uplneho_elektronickeho_podani}}
  
  
Řádek 118: Řádek 118:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro integraci informačních systémů|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]</​WRAP>​ Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro integraci informačních systémů|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]</​WRAP>​
  
-{{page>nap:popisy:popis_integrace_informacnich_systemu}}+{{section>nap:integrace_informacnich_systemu#​popis_integrace_informacnich_systemu}}
  
  
Řádek 128: Řádek 128:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Portály veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_portaly_vs_spuu}}+{{section>nap:portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju#​popis_portalu_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju}}
  
  
Řádek 138: Řádek 138:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Přístupnost informací|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Přístupnost informací|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_pristupnost_informaci}}+{{section>nap:pristupnost_informaci#​popis_pristupnosti_informaci}}
  
  
Řádek 148: Řádek 148:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro elektronickou fakturaci|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro elektronickou fakturaci|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:popis_elektronicka_fakturace}}+{{section>https://​archi.gov.cz/​nap:elektronicka_fakturace#​popis_elektronicke_fakturace}}
  
  
Řádek 157: Řádek 157:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Portál občana a portál veřejné správy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Portál občana a portál veřejné správy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:popis_po_pvs}}+{{section>https://​archi.gov.cz/​nap:portal_obcana#​popis_portalu_obcana_a_portalu_verejne_spravy}}
  
  
Řádek 167: Řádek 167:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro narodni identitni autoritu|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]</​WRAP>​ Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro narodni identitni autoritu|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]</​WRAP>​
  
-{{page>nap:popisy:​popis_nia}}+{{section>nap:nia#​popis_narodni_identitni_autority}}
  
  
Řádek 177: Řádek 177:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro referencni rozhrani|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]</​WRAP>​ Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro referencni rozhrani|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]</​WRAP>​
  
-{{page>nap:popisy:​popis_referencni_rozhrani}}+{{section>nap:referencni_rozhrani#​popis_referencniho_rozhrani}}
  
  
Řádek 187: Řádek 187:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Univerzalni_kontaktni_misto_verejne_spravy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Univerzalni_kontaktni_misto_verejne_spravy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_kmvs}}+{{section>nap:univerzalni_kontaktni_misto#​popis_univerzalniho_kontaktniho_mista}}
  
  
Řádek 197: Řádek 197:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro System_spravy_dokumentu|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro System_spravy_dokumentu|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_system_spravy_dokumentu}}+{{section>nap:system_spravy_dokumentu#​popis_systemu_spravy_dokumentu}}
  
  
Řádek 207: Řádek 207:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro systémy a služby spojené s právním řádem a legislativou|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_esel}}+{{section>nap:systemy_sluzby_spojene_pravnim_radem_legislativou#​popis_systemu_a_sluzeb_spojenych_s_pravnim_radem_a_legislativou}}
  
  
Řádek 217: Řádek 217:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Elektronické úkony a doručování|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Elektronické úkony a doručování|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_isds}}+{{section>nap:elektronicke_ukony_a_dorucovani#​popis_informacniho_systemu_datovych_schranek}}
  
  
Řádek 227: Řádek 227:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_jip_kaas}}+{{section>nap:jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy#​popis_jednotneho_identitniho_prostoru_verejne_spravy}}
  
  
Řádek 237: Řádek 237:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Jednotné obslužné kanály a uživatelská rozhraní úředníků|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Jednotné obslužné kanály a uživatelská rozhraní úředníků|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_jednotne_ui_uredniku}}+{{section>nap:jednotne_obsluzne_kanaly_uredniku#​popis_jednotnych_obsluznych_kanalu_uredniku}}
  
  
Řádek 247: Řádek 247:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Sdílené služby INSPIRE|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Sdílené služby INSPIRE|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_inspire}}+{{section>nap:inspire#​popis_sdilenych_sluzeb_inspire}}
  
  
Řádek 257: Řádek 257:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Sdilene_agendove_IS_v_prenesene_pusobnosti|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Sdilene_agendove_IS_v_prenesene_pusobnosti|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_is_prenesena_pusobnost}}+{{section>nap:sdilene_agendove_is_v_prenesene_pusobnosti#​popis_sdilenych_agendovych_is_v_prenesene_pusobnosti}}
  
  
Řádek 267: Řádek 267:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost územních samospráv|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost územních samospráv|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_is_samostatna_pusobnost}}+{{section>nap:sdilene_agendove_is_pro_samostatnou_pusobnost#​popis_sdilenych_agendovych_is_pro_samostatnou_pusobnost}}
  
  
Řádek 277: Řádek 277:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Sdilene_provozni_informacni_systemy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Sdilene_provozni_informacni_systemy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_provozni_is}}+{{section>nap:sdilene_provozni_informacni_systemy#​popis_sdilenych_provoznich_informacnich_systemu}}
  
  
Řádek 287: Řádek 287:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Sdílené statistické,​ analytické a výkaznické systémy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Sdílené statistické,​ analytické a výkaznické systémy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_statisticke_is}}+{{section>nap:sdilene_statisticke_systemy#​popis_sdilenych_statistickych_analytickych_a_vykaznickych_systemu}}
  
  
Řádek 297: Řádek 297:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro eGovernment_Cloud|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro eGovernment_Cloud|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_egc}}+{{section>nap:egovernment_cloud#​popis_egovernment_cloudu}}
  
  
Řádek 307: Řádek 307:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Narodni_datova_centra|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Narodni_datova_centra|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_ndc}}+{{section>nap:narodni_datova_centra#​popis_narodnich_datovych_center}}
  
  
Řádek 317: Řádek 317:
 Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro komunikační infrastrukturu veřejné správy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap_dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro komunikační infrastrukturu veřejné správy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{page>nap:popisy:​popis_cms_kivs}}+{{section>nap:komunikacni_infrastruktura_verejne_spravy#​popis_komunikacni_infrastruktury_verejne_spravy}}