Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:zakladni_registry [2020/05/13 11:36]
Tomáš Šedivec
nap:zakladni_registry [2020/05/13 15:38] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 7: Řádek 7:
   * fyzických osobách,   * fyzických osobách,
   * právnických osobách,   * právnických osobách,
-  * adresách a územních prvcích +  * adresách a územních prvcích ​a nemovitostech 
-  * orgánech veřejné moci,+  * orgánech veřejné moci a soukromoprávních uživatelích údajů,
   * agendách a působnosti výkonu veřejné správy, ​   * agendách a působnosti výkonu veřejné správy, ​
   * některých rozhodnutí měnících referenční údaje.   * některých rozhodnutí měnících referenční údaje.
  
-Více o referenčních údajích je uvedeno v [[nap:​referencni_udaje|Referenční údaje]]. Základní registry tak tvoří páteř datového fondu veřejné správy ​a díky mechanismu pseudonymizace a propojování identifikací z jednotlivých agend umožňují propojení datového fondu. Mimo to poskytují zejména fyzickým osobám přehled o využívání jejich údajů ​orgány veřejné moci.+Více o referenčních údajích je uvedeno v [[nap:​referencni_udaje|Referenční údaje]]. ​ 
 + 
 +Základní registry tak tvoří páteř ​propojeného ​datového fondu veřejné správy ​včetně ​mechanismu pseudonymizace a propojování identifikací z jednotlivých agend. Mimo to poskytují zejména fyzickým osobám přehled o využívání jejich údajů ​jednotlivými čtenáři (OVM, SPUÚ, atd.) a poskytování jiným osobám.
  
 ===== Registr obyvatel (ROB) ===== ===== Registr obyvatel (ROB) =====
Řádek 39: Řádek 41:
 | Editor referenčních údajů| Orgán veřejné moci, který ze zákona provádí editaci a zápis referenčních údajů, a tedy zodpovídá za jejich správnost a je povinen řešit reklamace a aktualizace údajů| U ROB je to Ministerstvo vnitra (třeba prostřednictvím ohlašoven a matrik), u ROS a RÚIAN jsou to jednotlivá agendová místa dle příslušných zákonů | | Editor referenčních údajů| Orgán veřejné moci, který ze zákona provádí editaci a zápis referenčních údajů, a tedy zodpovídá za jejich správnost a je povinen řešit reklamace a aktualizace údajů| U ROB je to Ministerstvo vnitra (třeba prostřednictvím ohlašoven a matrik), u ROS a RÚIAN jsou to jednotlivá agendová místa dle příslušných zákonů |
 | Uživatel referenčních údajů (čtenář)| Orgán veřejné moci, nebo soukromoprávní uživatel, který je na základě zmocnění povinen či oprávněn využívat referenční údaje a za tímto účelem přistupuje k ZR| Jednotlivé OVM působící v agendách, správci AISů, samy subjekty údajů | | Uživatel referenčních údajů (čtenář)| Orgán veřejné moci, nebo soukromoprávní uživatel, který je na základě zmocnění povinen či oprávněn využívat referenční údaje a za tímto účelem přistupuje k ZR| Jednotlivé OVM působící v agendách, správci AISů, samy subjekty údajů |
-| Subjekt údajů| Konkrétní osoba, o níž jsou vedený ​v registrech údaje| každá fyzická osoba pro svoje údaje |+| Subjekt údajů| Konkrétní ​fyzická nebo právnická ​osoba, o níž jsou vedeny ​v registrech údaje| každá fyzická ​nebo právnická ​osoba pro svoje údaje. Právnická osoba je vždy spjata s fyzickou osobou.  ​|
 | Ohlašovatel agendy| Ohlašovatel agendy vedené v RPP (viz [[nap:​agendovy_model_verejne_spravy|Agendový model veřejné správy]])| U agendy matrik Ministerstvo vnitra, u agendy zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví,​ u agendy důchodů MPSV | | Ohlašovatel agendy| Ohlašovatel agendy vedené v RPP (viz [[nap:​agendovy_model_verejne_spravy|Agendový model veřejné správy]])| U agendy matrik Ministerstvo vnitra, u agendy zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví,​ u agendy důchodů MPSV |
-| Orgán působící v agendě| Orgán veřejné moci, který ze zákona vykonává působnost v agendě (viz [[nap:​agendovy_model_verejne_spravy|Agendový model veřejné správy]])| V agendě matrik jednotlivé obecní úřady, v agendách sociálních dávek třeba Úřad práce a ORP, v agendách stavebního zákona MMR a jednotlivé stavební úřady... |+| Orgán působící v agendě| Orgán veřejné moci, který ze zákona vykonává působnost v agendě (viz [[nap:​agendovy_model_verejne_spravy|Agendový model veřejné správy]])| V agendě matrik jednotlivé obecní úřady, v agendách sociálních dávek třeba Úřad práce a ORP, v agendách stavebního zákona MMR a jednotlivé stavební úřady. |
  
 {{tag>"​Základní registry"​ "​funkční celek" ros rob ruian rpp}} {{tag>"​Základní registry"​ "​funkční celek" ros rob ruian rpp}}