Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nap:univerzalni_kontaktni_misto [2019/05/10 10:34]
Tomáš Šedivec /* Samoobslužná univerzální kontaktní místa */
nap:univerzalni_kontaktni_misto [2020/05/12 14:37] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
-Univerzální kontaktní ​místa představují obslužné kanály, tj. místa a prostředky,​ kterými klienti veřejné správy mohou realizovat služby veřejné správy, bez ohledu na věcnou a místní příslušnost služby a služebního úřadu, a to jak samoobslužné (Portál občana v PVS), tak asistované (CzechPOINT).+<​title>​Univerzální kontaktní ​místo</​title>​
  
-Při rostoucí elektronizaci služeb klientům bude nezbytným dalším univerzálním kontaktním místem také multikanálové (hlas, mail, chat, SMS, …) kontaktní centrum / Call-centrum,​ primárně určené na podporu uživatelů samoobslužných elektronických kanálů.+===== Popis Univerzálního kontaktního místa ===== 
 +{{page>​nap:​popisy:​popis_kmvs}}
  
 +===== Pravidla pro Univerzální kontaktní místo =====
 +{{page>​nap:​pravidla:​pravidla_kmvs}}
  
-===== Samoobslužná univerzální kontaktní místa ===== +{{tag>​CzP ​CzechPOINT ​"​Univerzální Kontaktní ​místo" kzmu ukm "funkční celek"​}}
- +
-Samoobslužná kontaktní místa mají za svůj cíl omezit přímý kontakt klienta veřejné správy s úřady veřejné správy. Pro splnění tohoto cíle musí splnit podmínky uživatelské přívětivosti a zajistit, že samoobslužná alternativa služby je rovnocenná asistované verzi. Nemůže tedy nastat situace, kdy služba veřejné správy, která je publikována pro samoobsluhu klienta nebude obsahovat všechny možnosti vyřízení,​ které má k dispozici v asistované formě. Aby se plně podporovala samoobsluha služby veřejné správy, musí splnit následující podmínky:  +
- +
-  -  Poskytování samoobslužných služeb pro klienta pod zaručenou elektronickou identitou +
- +
-Všechny publikované samoobslužné služby jednotlivých úřadů musí mít možnost pracovat s klientem, který se prokazuje svoji zaručenou elektronickou identitou. Techniky to znamená soulad s [[narodni_identitni_prostor|Národním identitním prostorem]] +
- +
-  -  Federace pod Portál občana +
- +
-Služby musí být federovány pod Portál občana / Portál veřejné správy v souladu s [[narodni_identitni_prostor|Národním identitním prostorem]] a plnit pravidla [[portaly_verejne_spravy_a_soukromopravnich_uzivatelu_udaju|portálů veřejné správy a soukromoprávních uživatelů údajů]] +
- +
-  -  Formuláře  +
- +
-Formuláře používající zaručenou elektronickou identitu a principy [[uplne_elektronicke_podani|úplného elektronického podání]]. +
- +
- +
-===== Asistovaná univerzální kontaktní místa ===== +
- +
-Ministerstvo vnitra ČR vybudovalo Czech POINT (zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) s cílem vytvořit univerzální podatelnu, ověřovací místo a informační centrum, kde by bylo možné na jednom místě získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, jakož i v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům. +
- +
-S cílem vytvořit místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů, učinit podání ke kterémukoli úřadu veřejné správy, a konečně získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které stát k jeho osobě vede. +
- +
-Aktuálně lze na pracovištích Czech POINT lze získat například výpis z katastru nemovitostí,​ obchodního rejstříku,​ rejstříku trestů. +
- +
-Rozhraní ​CzechPOINT@home je určeno pro občany, kteří nechtějí pro výpis z rejstříku chodit na kontaktní ​místo ​Czech POINT a mají zřízenu vlastní datovou schránku fyzické osoby. Datová schránka žadatele slouží pro odeslání žádosti a pro doručení vystaveného výpisu z rejstříku nebo jiné odpovědi. Žadatel připravuje žádost o výpis či další podání pomocí webových formulářů CzechPOINT@home. +
- +
-Výpisy z vybraných (zpoplatněných) rejstříků je možné získat prostřednictvím e-shopu Czech POINT. +
- +
-Elektronické samoobslužné služby CzechPOINT postupně splynou s, respektive budou nahrazeny transakční částí PVS. +
- +
-Asistovaná kontaktní místa CzechPOINT budou naopak rozvíjena do té míry, že jejich prostřednictvím bude možné učinit zcela stejný rozsah podání a získat stejný rozsah informací jako v samoobslužném kanálu. +