Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nap:univerzalni_kontaktni_misto [2019/05/07 15:23]
Tomáš Šedivec
nap:univerzalni_kontaktni_misto [2020/05/12 14:37] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
-KČR zdůrazňuje a rozvíjí tzv. Univerzální kontaktní ​místa. Ta představují obslužné kanály, tj. místa a prostředky,​ kterými klienti veřejné správy mohou realizovat služby veřejné správy, bez ohledu věcnou a místní příslušnost služby a služebního úřadu, a to jak samoobslužné (Portál občana v PVS), tak asistované (CzechPOINT).+<​title>​Univerzální kontaktní ​místo</​title>​
  
-Při rostoucí elektronizaci služeb klientům bude nezbytným dalším univerzálním kontaktním místem také multikanálové (hlas, mail, chat, SMS, …) kontaktní centrum / Call-centrum,​ primárně určené na podporu uživatelů samoobslužných elektronických kanálů. +===== Popis Univerzálního kontaktního místa ===== 
-Portály pro externí klienty veřejné správy+{{page>​nap:​popisy:​popis_kmvs}}
  
-Bude dále rozvedeno. Klíčové části: +===== Pravidla pro Univerzální ​kontaktní ​místo ​===== 
- +{{page>nap:​pravidla:​pravidla_kmvs}}
-  *  federalizace portálů jednotlivých resortů a území propojených jednou identitou občana, +
-  *  sdruženo pod Portálem občana, +
-  *  informační část a transakční část PVS, +
-  *  informuláře,​ používající identitu občana. +
- +
- +
-===== Asistovaná univerzální ​kontaktní ​místa - Czech POINT ===== +
- +
-Ministerstvo vnitra ČR vybudovalo Czech POINT (zkratka pro Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) s cílem vytvořit univerzální podatelnu, ověřovací místo a informační centrum, kde by bylo možné na jednom místě získat veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech, jakož i v centrálních neveřejných evidencích a registrech ke své osobě, věcem a právům. +
- +
-S cílem vytvořit místo, kde je dále možné ověřit dokumenty, listiny, podpisy a také elektronickou podobu dokumentů, učinit podání ke kterémukoli úřadu veřejné správy, a konečně získat informace o průběhu řízení ve všech věcech, které stát k jeho osobě vede. +
- +
-Aktuálně lze na pracovištích Czech POINT lze získat ​například výpis z katastru nemovitostí,​ obchodního rejstříku,​ rejstříku trestů. +
- +
-Rozhraní CzechPOINT@home je určeno pro občany, kteří nechtějí pro výpis z rejstříku chodit na kontaktní místo Czech POINT a mají zřízenu vlastní datovou schránku fyzické osoby. Datová schránka žadatele slouží pro odeslání žádosti a pro doručení vystaveného výpisu z rejstříku nebo jiné odpovědi. Žadatel připravuje žádost o výpis či další podání pomocí webových formulářů CzechPOINT@home. +
- +
-Výpisy z vybraných (zpoplatněných) rejstříků je možné získat prostřednictvím e-shopu Czech POINT. +
- +
-Elektronické samoobslužné služby CzechPOINT postupně splynou s, respektive budou nahrazeny transakční částí PVS. +
- +
-Asistovaná kontaktní místa CzechPOINT budou naopak rozvíjena do té míry, že jejich prostřednictvím bude možné učinit zcela stejný rozsah podání a získat stejný rozsah informací jako v samoobslužném kanálu.+
  
 +{{tag>​CzP CzechPOINT "​Univerzální Kontaktní místo"​ kzmu ukm "​funkční celek"​}}