Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:sdilene_statisticke_systemy [2019/10/08 07:42]
Tomáš Šedivec ↷ Stránka přesunuta z 'sdilene_statisticke_systemy' do 'nap:sdilene_statisticke_systemy'
nap:sdilene_statisticke_systemy [2020/05/12 15:11] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Sdílené statistické,​ analytické a výkaznické systémy</​title>​ <​title>​Sdílené statistické,​ analytické a výkaznické systémy</​title>​
  
-<WRAP center round tip 60%+===== Popis Sdílených statistických,​ analytických a výkaznických systémů ===== 
-Popis architektury úřadu ​veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce a architektury úřadu je popsán v části [[nap-dokument:pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]].+{{page>nap:​popisy:​popis_statisticke_is}} 
 + 
 +===== Popis Sdílených statistických,​ analytických ​výkaznických systémů ===== 
 +{{page>nap:pravidla:​pravidla_statisticke_is}}
  
-Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap-dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Sdílené statistické,​ analytické a výkaznické systémy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] 
-</​WRAP>​ 
  
-**Statistické,​ analytické a výkaznické systémy systémy (existující i plánované) budou zahrnuty po zpracování podkladů od věcných správců.**