Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:sdilene_agendove_is_pro_samostatnou_pusobnost [2019/10/08 07:42]
Tomáš Šedivec ↷ Stránka přesunuta z 'sdilene_agendove_is_pro_samostatnou_pusobnost' do 'nap:sdilene_agendove_is_pro_samostatnou_pusobnost'
nap:sdilene_agendove_is_pro_samostatnou_pusobnost [2020/05/12 15:07] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 2: Řádek 2:
 <​title>​Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost</​title>​ <​title>​Sdílené agendové IS pro samostatnou působnost</​title>​
  
-<WRAP center round tip 60%> +===== Popis Sdílených agendových ​IS pro samostatnou působnost ​===== 
-Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce a architektury úřadu je popsán v části [[nap-dokument:​pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]]. +{{page>nap:​popisy:​popis_is_samostatna_pusobnost}}
- +
-Pravidla pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap-dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Sdílené agendové ​IS pro samostatnou působnost ​územních samospráv|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] +
-</WRAP> +
- +
-Specifická role samosprávy,​ kdy každý samosprávný celek je autonomní v oblasti samosprávných činností má rozhodující vliv na jakékoliv sdílení v IT. Rozmanitost velikosti municipalit (od krajů po nejmenší obce) má vliv na velikost jejich útvarů, které se zabývají ICT. Nejmenší municipality,​ které disponují ICT útvary, jsou obce s rozšířenou působností (ORP). Ve správním obvodě ORP je počet subjektů, kterým jsou poskytovány sdílené služby nebo data dostatečně velký, aby sdílení bylo efektivní, a současně počet umožňuje efektivní řízení. Existence útvaru ICT je rozhodující pro poskytování jakéhokoliv sdílení (služby, data). V současné době již řada ORP ve svém správním obvodě tyto služby poskytuje.+
  
 +===== Pravidla Sdílených agendových IS pro samostatnou působnost =====
 +{{page>​nap:​pravidla:​pravidla_is_samostatna_pusobnost}}
  
 {{tag>"​samostatná působnost"​ "​sdílené agendové IS" "​funkční celek"​}} {{tag>"​samostatná působnost"​ "​sdílené agendové IS" "​funkční celek"​}}