Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:portal_obcana [2019/10/08 07:46]
Tomáš Šedivec ↷ Odkaz upraven z důvodu přesunutí
nap:portal_obcana [2020/05/12 14:42] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Portál občana a portál veřejné správy</​title>​ <​title>​Portál občana a portál veřejné správy</​title>​
  
 +===== Popis Portálu občana a Portálu veřejné správy =====
 +{{page>​nap:​popisy:​popis_po_pvs}}
  
-<WRAP center round tip 60%> +===== Pravidla Portálu občana a Portálu veřejné správy ​===== 
-Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce a architektury úřadu je popsán v části [[nap-dokument:​pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]]. +{{page>nap:pravidla:pravidla_po_pvs}}
- +
-Pravidla ​pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap-dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Portál občana a portál veřejné správy|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] +
-</​WRAP>​ +
- +
- +
-Portálem občana je myšlena transakční část ​Portálu ​veřejné správy, kde klient/​občan může skrze samoobslužné služby pod svou zaručenou elektronickou identitou činit podání vůči veřejné správě a využívat její služby. Služby portálu ​občana ​přejímají veškeré služby CzechPOINT@home,​ který byl určen pro občany, kteří nechtějí pro výpis z rejstříku chodit na kontaktní místo Czech POINT mají zřízenu vlastní datovou schránku fyzické osoby. Datová schránka žadatele slouží pro odeslání žádosti a pro doručení vystaveného výpisu z rejstříku nebo jiné odpovědi. +
- +
-V případě [[nap:​portal_obcana|Portálu občana]], jakožto součásti ​Portálu veřejné správy, stojí občan jako samoobslužný uživatel „vně"​ veřejné správy a portál mu poskytuje jedno [[nap:​univerzalni_kontaktni_misto|univerzální vstupní místo dovnitř]]. Z toho důvodu jsou všechny věcné (agendové) a do budoucna i místní portály se svými službami federalizovány „pod"​ tímto ústředním portálem. Federace je na různých úrovních, které [[nap:​portal_obcana|Portál občana]] podporuje: +
- +
-  *  Federace Single sing-on +
-    *  Zajištění propojení pomocí jednotné elektronické identity, která je realizována systémem [[nap:elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Národní idenitní autority]]. Na [[nap:portal_obcana|Portálu občana]] je zveřejněna jen informace (link), na které adrese na nachází federovaný portál. +
-  *  Federace s poskytováním údajů +
-    *  Zajištění propojení pomocí jednotné elektronické identity, která je realizována systémem [[nap:​elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Národní identitní autority.]] Na [[nap:​portal_obcana|Portálu občana]] je zveřejněna interaktivní část, která aktivně poskytuje údaje ze své působnosti. +
-  *  Federace s obsloužením služeb  +
-    *  Zajištění propojení pomocí jednotné elektronické identity, která je realizována systémem [[nap:​elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|Národní identitní autority]]. Na [[nap:​portal_obcana|Portálu občana]] je zveřejněna celá služba, včetně potřebných formulářů a logiky nutné k vyřízení.  +
- +
-[[nap:​portal_obcana|Portál občana]] pro svou funkcionalitu využívá služby [[nap:​propojeny_datovy_fond|propojeného datového fondu]], stejně tak služby [[nap:​elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národní identitní autority]]. Z pohledu [[nap:​propojeny_datovy_fond|propojeného datového fondu]] je [[nap:​portal_obcana|Portál občana]] jedním ze čtenářských AIS, který má zmocnění dle agendy [[https://​rpp-ais.egon.gov.cz/​gen/​agendy-detail/​A344_23112018.xlsx|A344]] zobrazovat subjektu údajů jeho informace, které o něm vede veřejná správa. [[nap:​portal_obcana|Portál občana]] v tomto musí zajistit, aby agenda, dle které se řídí byla neustále aktualizovaná dle toho, jak se budou postupně rozšiřovat služby a portály poskytující údaje. Technicky je [[nap:​portal_obcana|Portál občana]] připojený jako čtenářský AIS na systém [[nap:​propojeny_datovy_fond|eGON Service Bus]], skrze který čerpá údaje publikované agendami pomocí tzv. kontextů. V tomto musí [[nap:​portal_obcana|Portál občana]] pouze pravidelně aktualizovat čerpaný seznam kontextů jiných agend. Z pohledu [[nap:​elektronicka_identifikace_pro_klienty_verejne_spravy|národní identitní autority]] je [[nap:​portal_obcana|Portál občana]] poskytovatelem služeb čerpající zaručené služby identifikace a autentizace. +
  
 {{tag>​PVS PO "​Portál občana"​ "​Portál veřejné správy"​}} {{tag>​PVS PO "​Portál občana"​ "​Portál veřejné správy"​}}