Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:narodni_datova_centra [2019/10/04 15:42]
Tomáš Šedivec ↷ Stránka přesunuta z 'narodni_datova_centra' do 'nap:narodni_datova_centra'
nap:narodni_datova_centra [2020/05/12 15:15] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Národní datová centra</​title>​ <​title>​Národní datová centra</​title>​
  
-<​WRAP ​center ​round tip 60%> +===== Popis Národních datových ​center ​===== 
-Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce a architektury úřadu je popsán v části [[nap-dokument:pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]].+{{page>nap:popisy:​popis_ndc}}
  
-Pravidla ​pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap-dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro Narodni_datova_centra|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] +===== Pravidla ​Národních datových center ===== 
-</WRAP> +{{page>nap:pravidla:​pravidla_ndc}}
- +
- +
-Cílově jsou i NDC nadále nedílnou součástí IKČR, budou se rozvíjet vedle eGC a často dokonce ve stejných prostorách a se stejnými kvalitativními parametry, ​například bezpečnosti. Jejich role je pro řadu centrálních systémů eGovernmentu nezastupitelná. +
- +
-Lze předpokládat,​ že bude společně s požadavky na parametry eGC definován povinný minimální standard pro NDC a že ještě několik resortních DC bude „povýšeno“ na NDC. Současně lze předpokládat,​ že části některých NDC se zapojí jako významné součásti státní části eGC a budou své služby nabízet vedle přímé dodávky „kmenovým klientům“ - organizacím svého zřizovatele,​ také volně, komukoli za podmínek eGovernment Cloudu. Národní Datové Centrum jako sdílená služba IT poskytuje: +
- +
-  *  Služby bezpečného prostředí výpočetního centra +
-  *  Služby virtuální výpočetní kapacity +
-  *  Služby databázových serverů +
-  *  Služby datového zálohování +
-  *  Služby vystavení publikovaných služeb v DMZ1 a DMZ2 v CMS KIVS+
  
 {{tag>​NDC "NDC Blok" Vápenka Zeleneč Olšanská "​Národní datová centra"​ DMZ "​Demilitarizovaná zóna"​}} {{tag>​NDC "NDC Blok" Vápenka Zeleneč Olšanská "​Národní datová centra"​ DMZ "​Demilitarizovaná zóna"​}}