Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:iseo [2019/10/08 07:42]
Tomáš Šedivec ↷ Stránka přesunuta z 'iseo' do 'nap:iseo'
nap:iseo [2020/04/24 09:19] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Informační systém Evidence obyvatel</​title>​ <​title>​Informační systém Evidence obyvatel</​title>​
  
-Informační systém Evidence obyvatel je upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, patří mezi základní informační systémy veřejné správy a jeho účelem je zpracovávání údajů o obyvatelích České republiky, např. shromažďování a uchovávání těchto údajů a jejich poskytování oprávněným subjektům. Správcem informačního systému evidence obyvatel je Ministerstvo vnitra.+Informační systém Evidence obyvatel ​(také jako ISEO či AISEO) ​je upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, patří mezi základní informační systémy veřejné správy a jeho účelem je zpracovávání údajů o obyvatelích České republiky, např. shromažďování a uchovávání těchto údajů a jejich poskytování oprávněným subjektům. Správcem informačního systému evidence obyvatel je Ministerstvo vnitra.
  
 Zpracovateli údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel v zákonem stanoveném rozsahu jsou Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ohlašovny, tj. v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, a na území vojenských újezdů újezdní úřady. Zpracovateli údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel v zákonem stanoveném rozsahu jsou Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ohlašovny, tj. v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, a na území vojenských újezdů újezdní úřady.
Řádek 11: Řádek 11:
   * subjekty, které získávají osobní údaje na základě zvláštních právních předpisů nebo stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,   * subjekty, které získávají osobní údaje na základě zvláštních právních předpisů nebo stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
   * obyvatelé (§ 8 odst. 3 a 4 zákona o evidenci obyvatel).   * obyvatelé (§ 8 odst. 3 a 4 zákona o evidenci obyvatel).
 +
 +Informační systém evidence obyvatel je jedním z editorů [[nap:​rob|základního registru obyvatel]] a tedy [[nap:​editorske_ais|editorských informačních systémů]].
  
 {{tag>​ISEO AISEO "​Editorské AIS" "​Funkční celek"​}} {{tag>​ISEO AISEO "​Editorské AIS" "​Funkční celek"​}}