Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:integrace_informacnich_systemu [2020/05/07 13:55]
Tomáš Šedivec [Integrace na systémy jiného správce s pomocí [[nap:egsb|eGSB / ISSS]]]
nap:integrace_informacnich_systemu [2020/05/12 14:23] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 1: Řádek 1:
 <​title>​Integrace informačních systémů</​title>​ <​title>​Integrace informačních systémů</​title>​
  
-<WRAP center round tip 60%> +===== Popis Integrace ​informačních systémů ===== 
-Popis architektury úřadu a veřejné správy ČR po jednotlivých vrstvách architektury a zapracování požadavků do informační koncepce a architektury úřadu je popsán v části [[nap-dokument:pravidla_tvorby_a_udrzby_vlastni_ctyrvrstve_architektury_jednotlivych_uradu|Architektura úřadu v kontextu veřejné správy a jejích vrstvách architektury]].+{{page>nap:popisy:​popis integrace informacnich systemu}}
  
-Pravidla ​pro jednotlivé sdílené služby, funkční celky a tematické oblasti jsou popsány v části [[nap-dokument:​pravidla_pro_funkcni_celky_architektury_jednotlivych_uradu#​Pravidla pro integraci ​informačních systémů|Způsoby využívání sdílených služeb, funkčních celků a tematických oblastí jednotlivými úřady]] +===== Pravidla ​Integrace ​informačních systémů ​===== 
-</WRAP>+{{page>nap:​pravidla:​pravidla_intergace_is}}
  
-Z ostatních částí NAP lze vyvodit určité povinnosti pro integraci mezi jednotlivými informačními systémy. Je nutno rozlišovat,​ zda se jedná o vnitřní či vnější integraci a také, jaké údaje a za jakým účelem se v integraci vyměňují. Integraci informačních systémů můžeme rozdělit následovně:​ 
  
-  - Integrace uvnitř jednoho ISVS mezi více komponentami 
-  - Integrace uvnitř systémů jednoho správce (vnitřní integrace) 
-    * mezi dvěma informačními systémy veřejné správy 
-    * mezi informačním systémem a systémem spisové služby a mezi informačním systémem a jmenným rejstříkem 
-    * mezi ISVS a provozním informačním systémem 
-    * na portál za účelem zveřejnění ​ 
-  - Integrace na systémy jiného správce (externí integrace) 
- 
-=== Integrace na systémy jiného správce s pomocí eGSB / ISSS === 
- 
-{{ :​nap-dokument:​intergacni_platformy.png |}} 
  
 {{tag>"​Integrace IS" "​Tematická oblast"​ "​AIS"​ ISVS}} {{tag>"​Integrace IS" "​Tematická oblast"​ "​AIS"​ ISVS}}