Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nap:cis [2020/04/21 14:44]
Tomáš Šedivec
nap:cis [2020/04/22 07:59] (aktuální)
Tomáš Šedivec
Řádek 10: Řádek 10:
   * čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů - průkaz o povolení k pobytu (Policie České republiky)   * čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů - průkaz o povolení k pobytu (Policie České republiky)
  
-***Agendový informační systém cizinců***+===Agendový informační systém cizinců===
  
 Agendový informační systém cizinců (také jako "​AISC"​) je zrcadlem Cizineckého informačního systému, který slouží k editaci a poskytování údajů do základních registrů. Hlavním důvodem rozdělení CIS a AISC je bezpečnost a nutnost oddělit vnitřní a vnější prostředí Policie ČR. Agendový informační systém cizinců (také jako "​AISC"​) je zrcadlem Cizineckého informačního systému, který slouží k editaci a poskytování údajů do základních registrů. Hlavním důvodem rozdělení CIS a AISC je bezpečnost a nutnost oddělit vnitřní a vnější prostředí Policie ČR.